ARI: Zelená města

17. březen 2020

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR), Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Evropskou investiční bankou (EIB), Britským velvyslanectvím v Praze a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) připravuje panelovou debatu na téma: ZELENÁ MĚSTA – Jak zlepšovat životní prostředí českých měst a obcí trvale udržitelným územním plánováním?

Cílem konference je otevřít národní debatu o tom, jak systematicky chránit a rozvíjet životní prostředí měst a obcí celostně a integrovaně s využitím lepších postupů rozvojového plánování a moderních technologií v kontextu:

  • postupující urbanizace;
  • technologického vývoje a nových chytrých řešení;
  • změny klimatu v kontextu Evropského zeleného údělu (European Green Deal) do roku 2050;
  • budoucího programového období EU 2021–2027.

Koncept Zelených měst je ucelený, víceodvětvový proces, v němž jsou environmentální výzvy města pravidelně identifikovány, prioritizovány a řešeny prostřednictvím cílených investic a služeb, případně regulačních nástrojů. To vše s cílem zlepšit životní prostředí měst nákladově efektivním a finančně udržitelným způsobem při maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů pro jeho obyvatele. Chytrým řešením by měla předcházet chytrá rozhodnutí na základě informací podložených skutečností.

Místo konání: Nová budova Národního muzea

Více informací naleznete ZDE.

Reklama

Vážené čtenářky a čtenáři,

od roku 2020 jsme spustili nový web časopisu SILNICE ŽELEZNICE. Všechny historické články lze dohledat na „staré verzi webu“ - old.silnice-zeleznice.cz. Pokud jste si na své firemní stránky některý z našich článků někdy vložili, upravte si v administraci odkaz - vložte slovo „old“, čili old.silnice-zeleznice.cz/ … (link článku). Odkaz bude plně funkční.

Kalendář akcí