Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby?

3. březen 2021

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci do emailu.

Anotace

  • Umět vybrat k přírodě šetrnější variantu člověka potěší. Zvládnout se pochlubit tím, že umím vybrat takovou variantu, člověka uživí!
  • Účastník semináře získá základní přehled o tom, jak lze posuzovat environmentální dopady. Bude seznámen s tím, jak environmentální dopady vyčíslit pomocí dostupných softwarů.
  • Účastníkovi budou představeny environmentálně šetrné způsoby demolice budovy a také způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady, které povedou ke snížení environmentálních dopadů demolice, a tedy i celého životního cyklu budovy.
  • Účastník bude seznámen s tím, jaké jsou možnosti získávání druhotných surovin z odstraňovaných staveb a jak lze tyto druhotné suroviny znovu použít.
  • Účastníkovi bude představen Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBTooLCZ a bude seznámen s tím, jak se popsané způsoby nakládání s odpady a další environmentálně šetrná opatření projevují při hodnocení udržitelnosti a kvality budov a jak je lze pomocí certifikace prokazovat.

Cílová skupina

  • Projektanti, architekti, zadavatelé staveb.

Více informací včetně programu a přihlášky naleznete ZDE.