PODKLADNÍ VRSTVY A PODLOŽÍ VOZOVEK

25. listopad 2020

Témata konference:

  • Technická normalizace a legislativa; Gestor: Ing. Jan Zajíček
  • Materiálová základna a opětovné použití stavebních materiálů; Gestor: doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
  • Průzkum a zkoušení; Gestor: Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
  • Technologie provádění; Gestor: Ing. Jaroslav Havelka

Místo konání: Brno, OREA Hotel Voroněž

Podrobné informace na http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/.