Problematika provozu distribučních sítí

26. říjen 2021

Co je dnes nutné řešit v prostředí distribučních sítí před nástupem druhé vlny decentrální zdrojů a elektromobility. Odborný seminář Problematika provozu distribučních sítí se uskuteční 26. 10. 2021 v pražském kongresovém hotelu Clarion.

Okruhy přednášek:

  • Problematika provozu distribučních sítí, způsoby uzemnění uzlu sítě, vliv nesymetrických poruch
  • Dodržování kvality elektřiny dle platné legislativy, obecný přehled o změnách legislativ v gesci ERÚ
  • Provoz sítí nn, nesymetrické zatížení a možnosti jeho eliminace, problematika napájení sítě více transformátory
  • Ztráty distribučních transformátorů, volba optimálního výkonu distribučního transformátoru
  • Decentrální zdroje v distribuční síti

Na stránkách Problematika provozu DS naleznete bližší informace, pozvánku a registrační formulář on-line.