Sympozium SANACE a konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ

30. září 2021 - 1. říjen 2021

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) a Fakulta stavební VUT v Brně si Vás dovolují pozvat k účasti na dvacátém devátém ročníku mezinárodního sympozia s názvem SANACE a jedenáctém ročníku konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, které se budou společně konat ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 již tradičně v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95. Akce bude pořádána jako dvoudenní, doplněná společenským večerem.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že sympozium SANACE spolu s konferencí Zkoušení a jakost ve stavebnictví budou probíhat společně, neboť rozsah a zaměření odborných příspěvků se tradičně vhodně doplňuje.

Stejně jako vždy, i v devětadvacátém roce svého konání si Sympozium SANACE klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrukcí. Příspěvky by měly pokrýt celý rozsah průběhu sanací a to od přípravných prací a diagnostiky, přes průběh a realizaci sanace, až po nové sanační materiály a nové technologické postupy sanací.

Opět budou osloveny významné osobnosti ze širokého spektra oboru, jak z praktické, tak akademické a výzkumné sféry, aby obohatily jednotlivé přednáškové sekce svými příspěvky. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí v rámci sympozia udělí tradiční ocenění Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí, Sanační dílo roku a Sanační materiál roku.

Program konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví si klade za cíl pokrýt celou problematiku oboru, počínaje informacemi o posledních novinkách na poli zkoušení ve stavebnictví a zajímavými realizacemi v oblasti zkoušení a diagnostiky konstrukcí z praxe. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji a udržování systémů kvality. Organizátoři rádi přivítají i prezentaci výrobců špičkové techniky pro diagnostiku konstrukcí a stavební zkušebnictví. Stejně jako v minulosti čeká účastníky i udělení Ceny Karla Hollana za celoživotní přínos v oboru stavebního zkušebnictví.

Více na www.ssbk.eu/sympozium.