Připravuje se seminář nazvaný: Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby?

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Seminář na uvedené téma pořádá formou online společnost SEKURKON, s.r.o., již 3. března 2021. Umět vybrat k přírodě šetrnější variantu člověka potěší. Zvládnout se pochlubit tím, že umím vybrat takovou variantu, člověka uživí! Účastníci semináře získají základní přehled o tom, jak lze posuzovat environmentální dopady. Posluchači budou seznámeni s tím, jak environmentální dopady vyčíslit pomocí dostupných softwarů. Možnost přihlášení je ZDE.

V rámci odborného programu, o který se postará lektor Ing. Jan Pešta, budou účastníkům semináře představeny environmentálně šetrné způsoby demolice budovy a také způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady, které povedou ke snížení environmentálních dopadů demolice, a tedy i celého životního cyklu budovy. Posluchači budou seznámeni s tím, jaké jsou možnosti získávání druhotných surovin z odstraňovaných staveb a jak lze tyto druhotné suroviny znovu použít. Účastníkům bude představen Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBTooLCZ a budou seznámeni s tím, jak se popsané způsoby nakládání s odpady a další environmentálně šetrná opatření projevují při hodnocení udržitelnosti a kvality budov a jak je lze pomocí certifikace prokazovat. Cílovou skupinou semináře jsou tedy projektanti, architekti a zadavatelé staveb.

Program

08:45 - 09.00 Registrace

09.00 - 10:15 - 1. blok semináře

  • Představení metody Posuzování životního cyklu
  • Popis kategorií environmentálních dopadů a jaká opatření je ovlivňují
  • Ukázka softwarů pro hodnocení environmentálních dopadů

10:15 - 10:30 - Přestávka

10:30 - 11:15 - 2. blok semináře

  • Představení principu šetrné dekonstrukce a ukázky příkladů dobré praxe
  • Představení Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin a příkladů, jak lze ekonomicky a environmentálně šetrně nakládat s druhotnými surovinami ze stavebnictví

11:15 - 11:30 – Přestávka

11:30 - 12:30 - 3. blok semináře + Diskuze

  • Představení Národního nástroje pro certifikaci budov SBToolCZ
  • Ukázka příkladů dobře hodnocených budov a opatření vedoucích ke zvýšení kvality budovy jako je efektivnější nakládání se stavebním a demoličním odpadem a využití druhotných surovin

Lektor Ing. Jan Pešta vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie ochrany prostředí, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zároveň působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Ve výzkumu i při studiu se věnuje posuzování environmentálních dopadů životního cyklu produktu pomocí metody LCA (Life cycle assessment). Aktuálně se zaměřuje na studie o environmentálních dopadech recyklace a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci Microsoft Teams. Všechny potřebné instrukce k připojení obdrží přihlášení účastníci e-mailem. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT (1 bod). Více informací a registrační formulář najdete ZDE.