V soutěži The European Steel Design Awards 2019 byl opět oceněn český projekt ocelové konstrukce

Most přes nádrž Hracholusky po rekonstrukci Most přes nádrž Hracholusky po rekonstrukci

Po dvou letech opět proběhla soutěž, vyhlašovaná zástupci ECCS (Evropská asociace ocelových konstrukcí), s názvem The European Steel Design Awards 2019. Mezi dvanáctku projektů, jež získaly čestné uznání a byly nominovány na celkového vítěze, mezinárodní porota vybrala i rekonstrukci mostu přes vodní nádrž Hracholusky na trati Pňovany – Bezdružice.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 14. 10. 2019 v belgickém Bruselu. Za Českou republiku se jej zúčastnili (kromě zástupce České asociace ocelových konstrukcí) také reprezentanti dodavatelských firem, které se na rekonstrukci mostu přes vodní nádrž Hracholusky podílely. Konkrétně šlo o zástupce investora (SŽDC), generálního dodavatele (sdružení SMP CZ a MCE Slaný) i výrobce ocelové konstrukce, který zároveň prováděl montáž (MCE Slaný). Mezinárodní porotu na českém projektu zaujal zejména unikátní způsob výměny staré ocelové konstrukce za novou.

Jako vítězné byly nakonec vybrány dvě stavby, a to finský projekt hlavní knihovny Oodi v Helsinkách a norský projekt domu PAN Treetop v Gjesåsenu.

Seznam staveb oceněných čestným uznáním a nominovaných na celkové vítězství v soutěži:

 • Nová budova sídla ÖAMTC, Vídeň, Rakousko
 • Rekonstrukce mostu přes vodní nádrž Hracholusky na trati Pňovany – Bezdružice, Česká republika
 • K. B. Hallen, Kodaň, Dánsko
 • Centrální knihovna Oodi, Helsinky, Finsko
 • Úpravy tenisového kurtu Simonne-Mathieu, Roland Garros, Paříž, Francie
 • Adidas Aréna, Herzogenaurach, Německo
 • Dům PAN Treetop, Gjesåsen, Norsko
 • Hipodrom Longchamp, Paříž, Francie
 • Budova radnice Kristallen, Kiruna, Švédsko
 • Pohyblivá lávka pro pěší Jet d‘Eau, Ženeva, Švýcarsko
 • Stanice linky E, Den Haag, Nizozemsko
 • Rekonstrukce bulharského ortodoxního kostela Sveti Stephan, Istanbul, Turecko

ČESKÝ ZÁSTUPCE V SOUTĚŽI

Předmětem oceněné stavby byla rekonstrukce železničního mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice, který byl postaven v roce 1898. Trať je jednokolejná, regionální a neelektrifikovaná. Most převádí trať přes vodní nádrž Hracholusky v povodí řeky Mže. Jedná se o most o pěti polích, z nichž krajní pole jsou kamenné klenbové konstrukce a tři vnitřní pole jsou shodné nýtované ocelové příhradové konstrukce, s dolními oblouky. Rozpětí polí je 3 × 57 metrů. Celková délka mostu, včetně kamenných krajních polí, činí 208,4 metru. Spodní stavba sestává ze dvou kamenných pilířů, které jsou založeny v údolí řeky. Tyto pilíře byly v dolní části zatopeny po naplnění Hracholuské přehrady. Výška pilířů je 45,9 metru nad původním terénem a cca 36 metrů nad průměrnou výškou hladiny nádrže.

Rekonstrukce mostu spočívala v sanaci kamenných pilířů a obou předpolí z kamenné klenby, a dále ve výměně všech tří ocelových polí. Starou ocelovou konstrukci představovala nýtovaná konstrukce stará 117 let, která z důvodu prostupující koroze musela být vyměněna. Pro toto byl zvolen unikátní způsob, kdy nové oblouky byly předmontovány v „negativní poloze“ mimo těleso mostu. Každý oblouk byl následně příčným a podélným výsunem přemístěn na stávající konstrukci. Pro výsun byla stávající konstrukce zesílena rámem. Poté byly oba oblouky a pomocný rám spojeny hydraulicky, a to pomocí tyčí Dywidag. Na obou koncích takto spojených oblouků byly umístěny „otáčedla“. Prostřednictvím hydraulických válců došlo k otočení spojených mostních polí tak, že nový oblouk byl otočen do finální polohy dolů a stará konstrukce nahoru. Poté byla stará konstrukce prostřednictvím pomocného rámu vysunuta na násep a zde sešrotována. Takto se celá operace opakovala 3× pro všechna pole. Hmotnost soustavy „stará ocelová konstrukce + nová ocelová konstrukce + pomocné konstrukce v době otáčení“ představovala celkem cca 435 tun.