Poslání časopisu SILNICE ŽELEZNICE

Časopis SILNICE ŽELEZNICE je odborný časopis se zaměřením na odborné a technické informace, související s rozvojem dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Jeho cílovou skupinu tvoří stavební firmy, projektanti, výrobci ocelových a betonových konstrukcí, dodavatelé stavebních materiálů, podnikatelé, obchodníci, bankovní ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury. Výrazněji se specializuje na segment mostních konstrukcí a tunelů. Součástí všech článků je i abstrakt přeložený do anglického jazyka.

Časopis vznikl v roce 2006, vychází 5 × ročně.

ISSN 1803-8441

Členění rubrik každého čísla je následující:

Financování a legislativa - Projektování a architektura - Silniční infrastruktrura - Železniční infrastruktura - Kolejový průmysl - Moderní technologie a BIM - Stavební stroje a zařízení -  Stavební materiály -  Moderní doprava - Zajímavosti

Časopis SILNICE ŽELEZNICE zaujímá přední pozici na trhu odborných časopisů v českém a slovenském teritoriu. Díky kooperaci s obdobnými prestižními odbornými časopisy v zahraničí nabízí aktuální technicko-ekonomické informace a novinky v oboru z různých států Evropy i světa. S časopisem spolupracují odborníci z prakticky všech vysokých škol obou států zveřejňováním teoretických konstrukčních příkladů. Značný podíl redakce věnuje také publikování zkušeností firemních statiků, projektantů a dalších odborníků přímo z praxe.

Termíny vydání, názvy tematických odborných příloh a pokyny pro autory článků v časopise SILNICE ŽELEZNICE najdete v menu odkaz "Ceník tištěné inzerce". 

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT? 

Vytváříme silná a akceptovaná médiia, která plní přesně tu funkci, které by odborné médium plnit mělo - rychlý a kvalitní transfer informací o progresivních a moderních technologiích, technice, výrobcích a službách v oborech stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetice. Díky své vysoké kvalitě a účinnému zásahu cílových skupin se u mnohých firem staly nezastupitelnými ve firemní komunikaci, při podpoře prodeje, zboží, výrobků a služeb. Média jsou v řadách stále většího počtu marketingových odborníků považovány za jedny z nejkvalitnějších a nejúčinnějších titulů na B2B (business to business) průmyslovém trhu. Plní významnou funkci při komunikaci mezi odbornou veřejností a vystavovateli na odborných konferencích, seminářích a veletrzích. Podstatným způsobem přispívají k popularizaci průmyslových oborů, ale i techniky obecně. Přispívá k rozvoji vědomostí, poznání a odborné gramotnosti nejen stávajících odborníků, ale i nastupující mladé generace inženýrů a techniků.

SKUPINA COM4IN

Vydavatelem odborného časopisu SILNICE ŽELEZNICE je vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o., které je součástí mediální skupiny Com4In.

Do skupiny patří i časopis KONSTRUKCE (pozemní stavby, od roku 2002). V září roku 2007 přišlo vydavatelství AF POWER agency a.s. na trh s novým titulem All for Power (energetika). Do portfólia patří i portály Vodohospodářské stavby a Občanská výstavba. Týmy časopisů organizují desítky odborných konferencí, seminářů nebo workshopů ročně. O tuto část se (především po stránce organizační) stará společnost SEKURKON s.r.o. - další součást mediální skupiny Com4In.