„Vznikem projekčního střediska se připravujeme i na zakázky formou Design&Build“

Tomáš Herman Tomáš Herman

říká Tomáš Herman, který má na starosti vybudování projekčního střediska divize 4 Metrostavu. Vedoucí střediska považuje jeho vznik za logický krok právě v době, kdy jsou projektanti zavaleni prací. „Trh projekčních zakázek je přesycený a zároveň trpí nedostatkem projektantů. Každá další zakázka pak vyvolává u partnerských firem tlak na snížení kvality nebo nedodržení termínu projektu. Vzhledem k tomu, že snížení kvality nelze připustit, pak jediná možnost je prodloužení termínu, což zase druhotně vyvolává problém u Metrostavu v rámci stavební zakázky.“

O vzniku projekčního střediska se uvažovalo už delší dobu, můžete shrnout, co vedlo Metrostav k jeho zřízení a jaká je geneze vzniku střediska?
Máte pravdu. O vzniku projekčního střediska se na divizi 4 uvažovalo již delší dobu. V minulosti však vždy nakonec převládly výhody najatých projekčních sil nad silami vlastními. Nejdůležitějším impulzem bylo postupné naplnění kapacit projektových kanceláří napříč celým trhem. Založení vlastního střediska, které dokáže operativně reagovat na potřeby stavební firmy, pak bylo pouze přirozeným vyústěním této situace. A stejnou měrou se na založení podílela potřeba vytvořit skupiny specialistů schopných orientace v prostředí postupně zaváděné technologie BIM. Proto jsme do toho před dvěma lety šli.

Co vše jste museli splnit, aby středisko plnohodnotně fungovalo?
Pokud pominu nedostatek volných kvalifikovaných projektantů na trhu práce, což je nesnáz, která nás provází od založení a ještě asi chvíli provázet bude, pak zajištění potřebných prostor, softwarového a hardwarového vybavení nebyl zásadní problém. Zde jsme byli a jsme stále podporováni mateřskou divizí, která nám zejména v počátcích velmi pomohla. V podstatě jediným drobnějším zdržením bylo rozšíření certifikátu ISO 9001 na projekční práce.

Jaké jsou primární úkoly střediska a fungujete „pouze“ jako podpora divizních staveb nebo máte do budoucna samostatné byznysové cíle? Počítá se, že by se do budoucna udělalo projekční středisko pro celou skupinu Metrostav?
Ve svých úplných počátcích bylo středisko orientováno jako projekční podpora mateřské divize a tomu také odpovídá portfolio projektů, na kterých v současné době pracujeme. Jedná se převážně o realizační dokumentace staveb, které dnes divize staví. Tyto projekty nám v letošním roce zajišťují dostatečný obrat a zároveň je bereme jako projekty referenční. V druhé polovině tohoto roku bychom však již rádi vstoupily na trh projekčních prací a začali se účastnit soutěží na státní, potažmo krajské zakázky. V odpovědi na druhou část otázky musím říci, že v současné době o tom neuvažujeme. Jsme projekce dopravních staveb a v rámci struktury Metrostavu bychom zejména u divizí pozemních staveb obtížně hledali zakázky.

Byli jste nespokojeni s pracemi specializovaných projekčních kanceláří? Jak hodnotíte projekty, které jako zhotovitelé dostáváte?
Nedá se říci, že bychom byli nespokojeni s kvalitou projektů nebo projektových kanceláří, s kterými spolupracujeme. Problém je trochu širší. Jedná se o přesycení trhu projekčních zakázek a zároveň nedostatek projektantů. Každá další zakázka pak vyvolává u partnerských firem tlak na snížení kvality nebo nedodržení termínu projektu. Vzhledem k tomu, že snížení kvality nelze připustit, pak jediná možnost je prodloužení termínu, což zase druhotně vyvolává problém u Metrostavu v rámci stavební zakázky. A do této situace vstupuje naše středisko, aby právě takto napnutým zakázkám odlehčilo převzetím části prací.

Jak velké projekční středisko plánujete vybudovat?
V současné době uvažujeme o horní hranici okolo dvaceti lidí. Tento počet je nastaven zejména z prostorových důvodů. Pokud v tomto rozsahu dokážeme být platnou částí divize a zároveň budeme úspěšní i na trhu, pak budeme v rozvoji střediska pokračovat.

Kolik máte lidí, s jakými specializacemi a jaké obory v rámci stavařiny chcete ještě posílit?
Středisko dnes zaměstnává osm projektantů rozdělených do skupin pozemních komunikací a mostních staveb. Tři z těchto projektantů vlastní autorizaci. V blízké budoucnosti chceme středisko rozšířit kromě posílení stávajících profesí ještě o skupinu vodohospodářských staveb a skupinu inženýringu. U ostatních specializací nepředpokládáme v nejbližší době jejich včlenění do střediska, ale zajištění formou subdodávek, které hledáme především v rámci holdingu Metrostav.

Jak se vám daří přesvědčovat lidi, aby šli do úplně nového projektu a nezůstali u zavedených projekčních hráčů?
Odpověď už jste sám naznačil ve své otázce. Na rozdíl od zavedených projekčních firem, V Metrostavu se projektant stává součástí týmu, který nejenom vyhotoví projekt, ale zároveň se podílí na jeho realizaci. Má tak po celou dobu stavby mimořádné možnosti zpětné vazby k projektové dokumentaci, na jejímž vyhotovení se podílel.

Připravujete se tím i na potenciální zakázky formou Design&Build?
Ano. Metrostav má jako jedna z mála českých firem zkušenosti s tímto typem zakázek u staveb pozemních komunikací. A právě tyto zkušenosti byly jedním z důvodů ke zřízení projektového střediska, které by v budoucnu mělo připravovat projekty přímo šité na míru kapacitám a technologiím vlastní společnosti. My bychom pak byli součástí týmu, který by optimálně nastavil připravovaný projekt potřebám investora a možnostem mateřské firmy.

Na jakých projektech aktuálně pracujete?
Jedná se o realizační dokumentaci části silničních objektů stavby dálnice D11 1106 Hradec Králové – Smiřice a realizační dokumentaci vybraných silničních objektů dálnice D35 Časy – Ostrov. V obou případech se jedná o subdodávku. Dále zajišťujeme realizační dokumentaci pro úpravu křižovatek v Lysé nad Labem. Pro mateřskou divizi pak zpracováváme řadu zakázek na technologické objekty a projekty rozvojových areálů.

Jaké používáte projekční programy, technologie a jak se díváte na zavádění BIM? Plánujete další investice do softwarů?
Jako projekční platformu jsme zvolily výrobky firmy AutoDesk, a to kombinací lokálních a síťových licencí programu AutoCAD Civil 3D. Konstrukční skupina využívá geotechnický software GEO5 a návrhový software IDEA StatiCa.

Zavádění BIM bereme jako přirozené vyústění technických možností softwaru dostupného na trhu a rozšiřujících se potřeb investora. V rámci příprav na pilotní projekty v systému informačního modelování jsme se vybavili potřebným softwarem. V současné době spolupracuje s ostatními složkami Metrostavu na zkušebních projektech dopravních staveb a přípravě firemních standardů.

Jakou máte teď střednědobou vizi rozvoje a kde byste chtěl mít středisko za pět let?
Jsme mladá firma, takže naší současnou prioritou je zavedení se na trhu a personální stabilizace. Následně, jak jsem již předeslal v předchozí odpovědi, je to rozšíření o další specializace. V horizontu pěti let chceme středisko dále budovat a do svého týmu přivítat i elektro specialisty a odborníky na životní prostředí. Rád bych viděl společnost s velkým portfoliem spokojených zákazníků z řad samospráv, státních institucí a stavebních firem.