Dvojmostí na Pražském okruhu

Jako první přišla na řadu západní část dvojmostí (Foto: Colas CZ, a. s.) Jako první přišla na řadu západní část dvojmostí (Foto: Colas CZ, a. s.)

Východní část Pražského okruhu v blízkosti Černého Mostu patří mezi dopravně nejvytíženější v Praze, denně tudy projede až 50 tisíc aut. Zároveň jde o úsek realizovaný v 80. letech minulého století, který je v technicky nevyhovujícím stavu. Stejně jako nadjezd přes Chlumeckou ulici, dvojmostí z prefa nosníků, kterým okruh překlenuje spojnici mezi Černým Mostem s Horními Počernicemi. Postavený byl před třiceti lety jako součást tehdejší výpadovky R1 Satalice – Běchovice, do provozu byl uveden koncem roku 1984. Od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí.

OPRAVA NADJEZDU PŘES CHLUMECKOU

  • Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic
  • Projektant: Pudis (zadávací dokumentace), Pontex (realizační dokumentace)
  • Zhotovitel: Colas CZ a Swietelsky stavební
  • Cena dle smlouvy: 168,5 mil. Kč (bez DPH)
  • Realizace: 04/2021–10/2021 (1. etapa), 04/2022–10/2022 (2. etapa)

Zakázku na jeho rekonstrukci získala od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) společnost Colas CZ ve spolupráci s firmou Swietelsky stavební, mimo jiné i díky tomu, že konsorcium dokázalo nabídnout zadavateli 198 dnů na jednu etapu stavby. Přestože v názvu zakázky figuruje oprava nadjezdu, ve skutečnosti je objem prací obsáhlejší – jde o demolici stávajícího přemostění na Pražském okruhu (a to včetně spodní stavby) a jeho nahrazení dvěma novými mosty. Práce jsou rozděleny do dvou etap. V té první, která probíhala od jara do října letošního roku, stavaři nejprve zcela odstranili původní most ve směru do centra, založili opěry a pilíře, postavili předepnuté prefabrikované nosníky a vybudovali monolitickou roznášecí desku z betonu, jehož bílá barva kontrastuje s okolní vozovkou. Během října by se pak měl na mostovku položit nový asfaltový povrch, na němž vznikne provizorní dopravní značení a západní část stavby se tak otevře motoristům.

OPRAVÍ SE I CHODNÍK

A jelikož i původní přemostění bylo dvojmostí, měla by příští rok v dubnu 2. etapa probíhat obdobně, jen zrcadlově obráceně. V roce 2022 dojde na demolici a novou výstavbu mostu směrem z centra, tedy východní části. Oproti stavebním pracím v druhém jízdním směru vznikne směrem k Horním Počernicím protihluková stěna, která zvukově odkloní okolní zástavbu, a nad vozovkou bude instalována také kovová konstrukce pro informační portál. Počítá se i s opravou zhruba 180 metrů vozovky v Chlumecké a navazující Náchodské ulice v blízkosti přemostění, která je dnes na mnoha místech „záplatovaná“. Po vyfrézování tu vznikne nový asfaltový kryt a vozovka dostane také nové obruby a svodidla. Opravou projdou i obě rampy přilehlé mimoúrovňové křižovatky. Na nové povrchy se ale mohou těšit i pěší – součástí zakázky je také oprava chodníku podél Chlumecké.

Po celou dobu stavby musí být trpěliví především řidiči. Jezdí se totiž v režimu 2+2 v úzkých pruzích. V pravém jízdním pruhu ve směru z centra zejména kamionová a nákladní doprava musí počítat se zdržením. Jak ale říká Štěpán Dvořák, stavbyvedoucí Colasu CZ, celkově žádný kolaps dopravy na Jižní spojce nenastal. „I tak je stavba samozřejmě náročná, protože jsou zde bourací práce, staví se v intravilánu, a navíc v úseku s hustou dopravou. Oproti klasickým silničním stavbám máme ale výhodu v tom, že je to dvojmostí s mezerou uprostřed, a tak jsou naši stavaři alespoň odděleni od rušné vozovky,“ vysvětluje Štěpán Dvořák, jak se staví v místech s rušnou dopravou.

Celá stavba by měla být hotová a zprovozněná příští rok na podzim. Oproti původnímu dvojmostí z 80. let minulého století vznikne na Černém Mostě moderní stavba, která přispěje k bezpečnosti a plynulosti provozu nejen na samotném mostě, ale i v Chlumecké ulici, kterou nové dvojmostí překonává. Navíc se tu podle projektu rodí i rezerva do budoucnosti v podobě rozšířené konstrukce východní části mostu.

REZERVA PRO TŘETÍ PRUH

Po otevření stavby na podzim 2022 to řidiči ještě nepoznají. Tak, jako před uzavírkou, tu budou dva průběžné dopravní pruhy a jeden napojovací, respektive odbočovací. ŘSD ale plánuje, že do několika let bude na most směřovat také doprava z chystané silnice 511, která vytvoří spojnici mezi dálnicí D1 a D10 (respektive D11). Podle propočtů by pak tudy mělo proudit až 100 tisíc osobních a nákladních aut denně. Šířkové uspořádání nového mostu, na jehož stavbě se Colas CZ podílí, umožní vodorovné značení v budoucnu uspořádat tak, že obě mostovky získají tři průjezdné pruhy, západní část mostu navíc odstavný a východní řadící pruh. „Šestipruh“ by pak měl fungovat v celém úseku od nadjezdu Chlumecké ulice až po Běchovický most.

Bez nového mostu, který na Pražském okruhu za vydatného přispění Colasu CZ právě vzniká, by komfortnější průjezd vytíženého úseku byl sotva možný. Tento projekt ukazuje, že i zdánlivě rutinní oprava může v budoucnu sehrát výraznou roli v plynulejším a bezpečnějším průjezdu aut ve východní části metropole.

Colas CZ, a. s.