Elegantní most spojil staré a nové Blansko

publikováno:
Mostní předpolí s chodníkovou konzolou a vyhlídkou nad řekou Svitavou. Mostní předpolí s chodníkovou konzolou a vyhlídkou nad řekou Svitavou.

Nový silniční most, který překlenul železniční trať a řeku Svitavu, splnil dlouholeté přání místních obyvatel spojit dvě části města, rozdělené řekou a železniční tratí. Jedna z nejvýznamnějších krajských staveb byla zahájena v polovině července 2021, celá výstavba pak trvala 21 měsíců, definitivně byla stavba slavnostně předána do užívání letos ke konci května. Jejím zhotovitelem je Metrostav DIZ.

Hlavním důvodem pro vybudování mostu bylo spojit centrální část Blanska s jeho původní starou částí, kam se až dosud bylo možné dostat jen komplikovaně přes železniční přejezd značně vytížené železniční trati. Na něm byly zhruba 45 minut z každé hodiny zavřené závory a řidiči museli čekat. Různé politické reprezentace Blanska o tuto stavbu usilovaly déle než 70 let. Realizovat se ji nepodařilo ani v roce 1997, kdy se elektrifikovala trať. 

„V roce 2016 jsme konečně podepsali memorandum o spolupráci mezi městem a Jihomoravským krajem,“ říká současný starosta a krajský radní pro dopravu Jiří Crha. „Zásadní ale bylo zahájení spolupráce se Správou železnic v roce 2019. Podařilo se vykoupit všechny pozemky, získat stavební povolení a zejména zabezpečit financování celé akce ze Státního fondu dopravní infrastruktury, JMK a rozpočtu města Blanska.“

Výjezd z kruhového objezdu na ulici Svitavská, který byl součástí projektu, na nové přemostění.

PODAŘENÝ VÝSUV MOSTU

„Nejvýraznějším prvkem mostu je hlavní nosný ocelový oblouk Langrův trám o délce 77,6 m se dvěma estakádními poli navrženými z předpjatého betonu,“ vysvětluje Robert Škarecký z Metrostavu DIZ, vedoucí projektu. „Nejzajímavější fází stavby byl vlastní výsuv ocelového mostu, který byl sestaven na výsuvné dráze mimo jeho definitivní polohu, jak ji vidíme dnes. S nemalými komplikacemi se statikou obloukové konstrukce mostu jsme zahájili výsuv o 22 dní později, než bylo plánováno. Současně probíhaly činnosti související s budováním okružní křižovatky a přilehlých větví ve staré části Blanska a připravovali jsme podskružení pro betonová předpolí na straně při ulici Svitavská. Most byl vysouván jako celek včetně oblouků i s částečně zabetonovanou vozovkou, takže konstrukce vážila přibližně 1000 tun a s ohledem na rozměry a předpolí mostovky 12 m byl výsuv poměrně složitou operací.“

NOVÁ DOMINANTA

Ocelová nosná konstrukce mostu nad tratí a řekou.Město Blansko tak získalo velmi architektonicky zdařilou novou dominantu, jež je zároveň velmi zajímavá i z hlediska stavebně technického řešení. Efektní křivku mostu tvoří ocelový nosný oblouk délky 77,6 m se dvěma estakádními poli před a za, navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku 12 m. Z prostorových důvodů je most navržen ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy, odkud překonává koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně ve Starém Blansku. Ředitel společnosti Metrostav DIZ, která stavbu provedla, Ing. Karel Volf k průběhu výstavby uvedl: „Při realizaci této důležité dopravní stavby jsme se museli vyrovnat s nečekanými skutečnostmi, jako byla pandemie covidu, ruská agrese na Ukrajině a následný nárůst cen stavebních materiálů. Naše schopnosti byly otestovány i díky nestabilnímu podloží v místě stavby.“

Na současné komunikace je nový most z obou stran napojen okružními křižovatkami. Pro motoristy, kteří mají nyní bezpečnější přístup do Starého Blanska se třemi tisíci obyvatel, čeká na mostě ještě jedna zvláštnost: překonávají na něm neobvyklé stoupání a klesání 8,33 %.

„Na straně Starého Blanska vznikla jako součást stavby přemostění nová parkoviště pro osobní i nákladní automobily, mostní lávku zase ocení chodci, kteří dosud mohli využívat pouze vzdálený přechod ve stanici Blansko-město. Navíc jsem přesvědčen, že Blansko získalo novou funkční dominantu,“ řekl starosta města Blanska a krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Autor a foto: Metrostav DIZ