Historický most v Holýšově prochází rekonstrukcí

Vizuálně zajímavá stavba se nachází na místní komunikaci v extravilánu obce Holýšov, konkrétně v místní části Nový Dvůr. Stávající most o jednom poli převádí silnici přes řeku Radbuzu a nachází se severně od města Holýšov. Kompletní rekonstrukce mostu posune technické parametry na standardy 21. století.

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu, který je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Most se nachází na místní komunikaci 0264 a jedná se o obloukovou konstrukci s rozpětím v patě oblouku 35,0 m a délkou přemostění 32,9 m.

Investorem stavby je město Holýšov spolu s Plzeňským krajem, pro které jde o součást výstavby důležitého přivaděče k průmyslové zóně. V oblasti se nachází i betonárka, kamionové depo a komunikaci tak zatěžuje těžká doprava, kterou stávající most z roku 1940 jen těžko zvládal.

NOVÝ A ZÁROVEŇ HISTORICKÝ

V rámci přípravných prací byla provedena diagnostika, která ukázala, že některé části mostu jsou ve velmi špatném stavu a je nejvyšší čas na jeho rekonstrukci. Po vytvoření projektu, který měla na starosti brněnská společnost Midakon, vyhrála divize 5 Metrostavu výběrové řízení a rekonstrukci mostu postupně realizuje. Zakázka má hodnotu řádově 20 milionů korun.

Technicky jde o zajímavý most. Nosnou konstrukci tvoří oblouk o rozpětí 35 metrů, který má poměrně malé vzepětí. V rámci rekonstrukce se ponechá původní tvář mostu a vytvoří se prakticky nový most uvnitř starého. Nová mostovka bude koncipována opět jako oblouk spřažený se stávajícím. Na něm se vybetonují stěny, které pak ponesou novou železobetonovou desku. To, co zůstane ze starého mostu, se opraví formou sanace, opatří se sjednocujícím nátěrem. Podoba mostu tak zůstane v historickém hávu, ale parametry a nosností bude nový. Bohužel se nepodaří zachovat historické zábradlí, které už není ve stavu, že by se dalo opravit.

ODLEHČENÍ KONSTRUKCE

Na rekonstrukci jsme začali pracovat loni na podzim, kdy se dávala dohromady potřebná dokumentace a zahájily se přípravné práce. Samotné stavební práce se díky příznivému počasí rozjely už v polovině února, kdy se nám podařilo přeložit klíčové inženýrské sítě – plynovod a vodovod.

V březnu pak začala vlastní demolice. Byla odstraněna vozovka, která byla ještě z žulových kostek, a rozebralo se původní betonové zábradlí. Postupně se odbouraly horní části stávající stěny včetně říms. Bylo nutné zvolit citlivou metodu, tj. postupné odřezání všech nepotřebných částí diamantovým kotoučem o průměru 750 mm, neboť samotný oblouk a jeho stav neumožňuje použití těžké techniky a hydraulického kladiva. V dubnu se pak plánuje zahájení prací na novém oblouku, který se bude betonovat na tři části – levá část, pravá část a vrchol.

Původní konstrukce mostu neměla horní desku, proto byla celá vysypaná zeminou a kamenivem. Uvnitř mostu se nacházelo poměrně velké množství sypkého materiálu, který bylo nutné odebrat. Zajímavostí byla i přítomnost tzv. stálého zařízení, betonové komory u paty mostu, která by v případě válečného konfliktu byla použita pro umístění výbušniny a zničení mostu pro ztížení postupu nepřítele. Tyto komory byly rovněž odbourány. Poté se oblouk zesílí deskou tloušťky až 600 mm a na ní se postaví dvě svislá žebra, na která se usadí deska. Na mostě pak nově vznikne chodník.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi subtilní oblouk, je důležitá spolupráce s projektantem a technologická kázeň. Most se pravidelně monitoruje a sleduje se jeho chování v různých etapách výstavby. Geodetická data jsou pak zasílána projektantovi, který je vyhodnotí, porovná s předpokladem a případně navrhne nějaká opatření. Tím, že se se jedná o rekonstrukci velmi starého mostu, ke kterému se nedochovala žádná dokumentace, je část projektu založena na datech získaných při diagnostice, které se potvrzují až po postupném odhalování oblouku a jeho částí. Bude zajímavé vidět masivní základy, které jsou pravděpodobně vetknuté do skály a je rovněž nutné prověřit jejich stav. Nepředpokládáme, že by se se základy něco dělalo, ale musíme být maximálně opatrní.

Pokud jde o materiály, použijeme téměř 70 tun nové výztuže, cca 350 kubíků betonu, přes 160 metrů nových svodidel a 150 tun asfaltových směsí.

ZÁTĚŽ BEZ OMEZENÍ

Po dokončení bude rekonstruovaný most splňovat parametry 21. století a přes starou „vizáž“ nebude mít žádná omezení. Bude poskytovat dostatečný prostor a únosnost pro nákladní i osobní dopravu a zároveň umožní bezpečný pohyb chodců po novém chodníku. Rovněž obě klíčové sítě budou nově umístěny na římsách mostu a mohou spolehlivě zajišťovat dodávky pro město Holýšov a přilehlou průmyslovou zónu. Životnost mostu tak bude prodloužena na dalších sto let.

Vzhledem k tomu, že kvůli rekonstrukci mostu v Holýšově bylo nutné kompletně uzavřít silnici, na které se most nachází, a doprava je svedena do druhé části obce, je naší snahou dokončit rekonstrukci v co nejkratším termínu. Předpokládáme, že stěžejní práce budou hotové v září letošního roku a do konce roku by mohl být most opět v provozu.

Ing. Tomáš Hnojský
Hlavní stavbyvedoucí
Metrostav a. s., divize 5