Prohlídky ocelových přesypaných mostních konstrukcí

Most pod I/30 Malé Žernoseky – celkový pohled Most pod I/30 Malé Žernoseky – celkový pohled

Účelem článku je popsat stav dvou ocelových přesypaných konstrukcí vyrobených v letech 2004 a 2005 a poskytnout tak doporučení pro provedení mostní prohlídky. Firma ViaCon ČR s.r.o., jako výrobce těchto konstrukcí, příležitostně sleduje stav již realizovaných mostů s cílem ověřit jejich dlouhodobou spolehlivost, případně odhalit místa se zvýšeným korozním namáháním.

Vodítkem při výběru mostů bylo co nejvyšší stáří, solení komunikace v zimě a přítomnost nátěrů na obou stranách žárově zinkovaných konstrukcí. Spojovací materiál je všude jen žárově zinkovaný – bez dalšího nátěru. V současné době se protikorozní ochrany přesypaných ocelových konstrukcí realizují nejčastěji podle předpisu TKP19B a to tak, že na žárově zinkované plechy jsou aplikovány dva nátěrové systémy. Jedná se o systém pro zasypané povrchy s tloušťkou epoxidové nátěrové hmoty 300 μm a o systém pro viditelné povrchy s tloušťkou epoxidové nátěrové hmoty 150 μm a polyuretanové nátěrové hmoty 60 μm, tzn. celkem 210 μm. Na oba systémy byly provedeny průkazní zkoušky.

Matice a šrouby se po montáži natírají barvou Epoxy Mastic s jejich následným přestříkáním sjednocujícím polyuretanovým nátěrem na viditelném povrchu. Předmětné konstrukce byly v lakovně oboustranně natřeny podle staršího předpisu TP157, a to univerzální vysokosušinovou epoxidovou nátěrovou hmotou na tloušťku 200 μm, která je určená do všech tří korozních prostředí zásyp, ponor a atmosféra.

PRŮBĚH PROHLÍDKY

Samotná prohlídka obsahovala měření tloušťky kombinované protikorozní ochrany, posouzení degradace nátěru a žárového zinku a vizuální posouzení tvaru nosné konstrukce. V neposlední řadě bylo provedeno měření tloušťky stěny konstrukce ultrazvukem s příslušnou kalibrací tloušťkoměru – s ohledem na použití třech materiálů s různou rychlostí šíření zvuku (ocel, zinek a epoxidový nátěr).

Před měřením byl tloušťkoměr zkalibrován na rovné desce s oboustranným nátěrem a zinkem. Tloušťka desky byla změřena přesně posuvným měřítkem. Původní tloušťka plechu použitá pro výrobu byla dohledána ve výrobní dokumentaci. Výsledné naměřené hodnoty jsou zobrazeny v tabulce a vyhodnoceny podle požadavků předpisu TKP19B na stavochrany po deseti letech nebo požadavků na tloušťky protikorozní ochrany platné pro novou konstrukci. Byl posuzován především stav samotné nosné konstrukce. Vozovka a příslušenství mostu byly posouzeny pouze zběžně.

MALÉ ŽERNOSEKY, MOST POD I/30

Rámovo‑oblouková konstrukce typu SuperCor je podle očekávání bez známek viditelných deformací. Na konstrukci byla úspěšně provedena zatěžovací zkouška v roce 2004, kdy při výšce nadnásypu pouhých 46 cm byl naměřen největší průhyb 4,5 mm. Na konstrukci nejsou viditelné stopy po prosakující vodě. Příčinou je použitá geomembrána, plnící účinně a dlouhodobě úlohu plovoucí hydroizolace. Je umístěna v zásypu nad konstrukcí.

Hlavy šroubů jsou bez bílé rzi, výluh a jsou prakticky jako nové. Vyčnívající konec konstrukce je korozně namáhán rozstřikem posypových solí. Z tohoto důvodu se matice i šrouby v současné době natírají speciální epoxidovou nátěrovou hmotou tolerantní k přípravě povrchu.

SEBRANICE, MOST POD II/360

Oblouková konstrukce typu MultiPlate je podle očekávání bez známek viditelných deformací. Most získal v roce 2005 ocenění Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji. Na některých šroubech jsou výluhy a bílá rez, která se někdy vyskytuje u nových pozinkovaných konstrukcí skladovaných ve vlhku a není důvodem podle ČSN EN ISO 1461 pro reklamaci. Po jejich odstranění nebyly naměřeny nižší tloušťky zinku, než požaduje norma. Naplavená zemina byla odstraněna dole u kotvení z rubové strany konstrukce s cílem ověřit stav protikorozní ochrany v tomto místě. Nátěr nevykazoval ani v těchto místech žádné vady. Příčinou usazení zeminy v těchto koutech jsou výrazně přesahující konce konstrukce přes čelní stěny z tvarovek z důvodu možného rozšíření vozovky a tím i potřeby širší nosné konstrukce mostu v budoucnu. Přesahy přesypaných konstrukcí je nutné navrhovat obezřetně s ohledem na dříve uvedené v tomto článku.

ZÁVĚR

Měření tloušťky stěny konstrukce mělo za cíl poukázat na jednoduchou metodu kontroly tloušťky stěny konstrukce, která je z jedné strany zasypána. Důvodem nebylo podezření na možné úbytky oceli, ale jen ověření použitelnosti této metody v praxi. Z pohledu správce mostu je totiž důležitá nejen jeho nenáročná údržba, ale i jednoduchá diagnostika nosné konstrukce. Byla také prokázána důležitá úloha vícevrstvých nátěrů na všech plochách žárově zinkovaných ocelových konstrukcí včetně šroubů, působících jako bariéra od okolního prostředí, a to především v místech zasažených rozstřikem posypových solí.

Uvedené konstrukce byly všude natřené epoxidovým nátěrem, který hlavně na slunci křídovatí. Přesto, že se jedná jen o estetickou záležitost, je vhodnější konstrukce na viditelných plochách natírat vrchní vrstvou z polyuretanové barvy. Popsané řeší předpis TKP19B. Ani jedna z konstrukcí nevykazuje korozní oslabení a nevyžaduje okamžitou opravu protikorozní ochrany, pouze drobné opravy dlažby koryta. Doporučeno je mytí konstrukcí tlakovou vodou v rámci pravidelné údržby.

Ing. Marek Šana
ViaCon ČR s. r. o.