Ředitelství silnic a dálnic hledá nové lidi včetně odborníků na BIM

Pro Ředitelství silnic a dálnic, hledáme pravidelně celou řadu odborníků, pro celou ČR. Jedná se převážně o technické profese pro odborníky, znalé technických předpisů v oblasti pozemních komunikací, se znalostí projektové dokumentace, majetkové správy, investiční přípravy, či k přípravě stanovisek politiky kvality pozemních komunikací apod.

Současně máme cca 800 dělnických pozic, na kterých zaměstnáváme řidiče, kteří zajišťují zimní a letní údržbu komunikací, provádějí značení oprav, uzavírek, zajišťují úklid po nehodách apod. K tomu potřebují profesní řidičský průkaz a ŘP skupiny C a E, i řidiči patří mezi pozice, které často sháníme.

Nejčastěji hledáme pozice technických pracovníků, či technologů, kteří zajišťují stavební dozor, technický dozor našich staveb, stanovují metodiku a koncepci běžné údržby a oprav jednotlivých stavebních objektů, provádí činnost v otázkách provozu, výstavby, oprav a rekonstrukcí, včetně odvodňovacích zařízení, zajišťují technologickou přípravu rekonstrukcí, oprav a údržby mostů, stanovují koncepci a podílejí se opravách a rekonstrukcích dálničních odpočívek. Případně kontrolují kvalitu vykonávaných prací a materiálů ukládaných do našich stavby a jejich soulad s legislativními a smluvními požadavky kladenými na stavby.

Také hledáme pozice investičních referentů, kteří koordinují přípravu a realizace investic, zpracovávají investiční záměry, koordinují finanční zajišťování investic, dále projektovou, technickou, provozní, obchodní a organizační přípravu staveb, zpracovávají technické posudky, případně řeší vypořádání majetkoprávních vztahů.

Mezi další hledané pozice patří referenti majetkové správy, geoinformatici, IT specialisté, právníci, referenti, kteří zpracovávají veřejné zakázky, kvalitáři pro tvorbu obecných technických podmínek pro výstavbu a modernizaci silnic I. tříd a dálnic, odborníci na mostní konstrukce, cestmistři, stavební rozpočtáři, a řada dalších.

Vítáme v podstatě každého odborníka, který má chuť pracovat a posouvat věci kupředu, neboť před námi stojí stále náročnější úkoly a náš rozpočet každoročně vzrůstá.

Nyní před námi stojí velký úkol, implementovat metodu BIM (Building Information Management, neboli inteligentní budování staveb) do všech našich staveb. Hlavním cílem je zkrácení časové a finanční náročnosti staveb. V současné chvíli hledáme kolegu, který nám pomůže při návrhu řešení v oblasti digitalizace a implementace informačního managementu staveb.

Všem zájemcům doporučujeme navštívit kariérní stránky ŘSD ČR www.pracersd.cz, sekci „Volné pozice“, kde pravidelně zveřejňujeme všechna volná místa. Případně kontaktovat Oddělení náboru a vzdělávání, e-mail: prace@rsd.cz, tel.: 954 901 230/233.

Těšíme se na Vás.

Náborový tým ŘSD ČR