Videokonference SVAR 2021 proběhne 11. března

Na programu premiérové online konference SVAR 2021, kterou pořádá KONSTRUKCE Media, s.r.o., budou novinky v oblasti legislativy svařování ocelových konstrukcí, dále pak problematika kvality, defektů a vad svarů, možnosti automatizace přípravy a výroby, svařování v praxi a podobně.

Spolupořadatelem je společnost Sekurkon, s.r.o., mediálními partnery jsou časopisy Konstrukce, Silnice železnice a All for Power. Generálním partnerem je ESAB Vamberk, s.r.o., Partnerem pak GCE, s.r.o..

Odbornou záštitu poskytli Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), Česká svářečská společnost ANB, Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, Český svářečský ústav s.r.o. a Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ). Akce se s ohledem na vládní opatření, související s pandemií Covid 19, bude konat 11. března 2021 prostřednictvím online od 8.30 do 15 hodin na platformě Microsoft Teams. Hostem TV studia bude prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí.

Program:

 • Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., Český svářečský ústav s.r.o. – Základní normy a předpisy pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí v České republice
   
 • Ing. Václav Minařík, CSc., Česká svářečská společnost ANB – Doba koronavirová (a po-koronavirová?) ve svařování
   
 • Ing. Pavel Sonnek, Ph.D., Český svářečský ústav s.r.o. – Možné směry vývoje normy EN 1090 a směrnice EU 305/2011 (Brexit)
   
 • Ing. Hana Geiplová, Ing. K. Kreislová, SVÚOM s.r.o. – Vliv kvality provedení svarů a dalšího zpracování ocelové konstrukce na povlak žárového zinku
   
 • Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D., Český svářečský ústav s.r.o. – Zkušenosti z auditů výrobních a montážních společností v sektoru ocelových konstrukcí
   
 • Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., TESYDO, s.r.o. – Technická bezpečnost výrobků a technických i technologických zařízení, kontroly a zkoušení
   
 • Ing. Karel Kovanda, Ústav strojírenské technologie, FS, ČVUT v Praze – Od ručního svařování k automatizaci výroby svařovaných konstrukcí
   
 • Ing. Ondřej Sovák, EWE, ESAB Vamberk s.r.o. – Možnosti automatizace svařování v průmyslové praxi
   
 • Ing. Miloslav Lukeš, Štěpán Trantina, Ing. Milan Skoumal, EXCON, a.s. – Automatická příprava položek ve 3D před svařováním
   
 • Ing. Antonín Jedinák, Huisman Konstrukce, s.r.o. – Využití procesu WAAM při výrobě jeřábového háku
   
 • Petr Mulač, Rescue Diving – Problematika svařování pod vodou

V jednání jsou příspěvky na téma svařování na Mostu Vysočina na D1, svařování ocelových konstrukcí plynojemu Třineckých železáren či vrat Plavební komory Hořín! Součástí videokonference bude i soutěž o cenu generálního partnera (výhra: Svářečská kukla, brýle a rukavice  = Sada pro bezpečné svařování).

Vložné činí 1 450,- Kč (+DPH), členové ČAOK a AČSZ pak 1 200,- Kč (+DPH). Registrace je možná ZDE.

Pozvánku v PDF naleznete ZDE.

Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

ISBN 978-80-86604-84-8

Pro více informací o programu, možnosti účasti a případně firemního partnerství kontaktujte: Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084, šéfredaktor časopisu KONSTRUKCE.