VÍTKOVICE STEEL generálním partnerem sympozia MOSTY 2021

publikováno:
autor:

Přes 600 účastníků, řada zajímavých řečníků a hostů z řad státních orgánů, institucí, samospráv, stavebních firem, projektantů, akademické obce a odborné veřejnosti. Takové bylo Sympozium MOSTY 2021, které proběhlo v Brně 7. – 8. října. Generálním partnerem se letos stala společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., aby posílila pozici lídra v dodávkách ocelových plechů pro mostní konstrukce.

Sympozium MOSTY se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i v zahraničí. Zaměřuje se také na novinky v oblasti mostního stavitelství a technologické nebo materiálové inovace. Sympozium doprovodila tradiční výstava dodavatelských firem pro tento stavební segment, které se každoročně účastní přes 30 společností. Jak se sympozium vydařilo, nám řekl přímý účastník – obchodní ředitel Tomáš Pogány. Kromě něj a kolegů z obchodního týmu se konference zúčastnil také provozní ředitel Radim Pachlopník a ředitel projektové kanceláře Václav Loučka.

Jaký cíl mělo rozhodnutí stát se generálním partnerem Sympozia MOSTY 2021?
Chtěli jsme se předvést na nejvýznamnějším setkání v našem oboru jako silný hráč a hlavní tuzemský dodavatel ocelových plechů, které se používají na mostních konstrukcích. Naším cílem bylo také zdůraznit význam oceli a její přednosti oproti jiným materiálům při stavbě a rekonstrukcích mostů. Jsme v tomto směru aktivní už od loňska, kdy se Ministerstvo dopravy rozhodlo sestavit komisi, která bude řešit stav mostů v ČR. Máme v komisi svého zástupce - kolegu Václava Loučku - a věříme, že tím podpoříme využívání oceli na mostech v ČR. Komisi vede tzv. paní Mostová Dana Wangler a má za úkol na základě auditu stavu mostů vytvořit novou koncepci péče o mosty v ČR.

Které téma jste vybrali jako stěžejní pro prezentaci podniku na tomto odborném fóru?
Jako generální partner jsme iniciovali jeden bod programu, který souvisí s naším záměrem prosazovat a propagovat patinující ocel. Ujal se toho Doc. Vít Křivý z VŠB - Technické univerzity Ostrava. Věnoval se speciálně antikorozní ochraně mostů z patinující oceli a samotnému použití této oceli na mostní konstrukce se zaměřením na konstrukční detaily. Ostatně nedávno oznámený projekt mostu v Ostravě přes řeku Ostravici u komplexu Karolina, který navrhl známý architekt Roman Koucký, má být právě z patinující oceli a má ambice stát se urbanistickou dominantou rozvíjející se části města.

Co dalšího jste v Brně prezentovali?
Promítala se tam naše nová působivá profesionální videoprezentace, kterou už i naši zaměstnanci měli možnost vidět prostřednictvím sociálních sítí a kanálu YouTube. Prezentovali jsme naše výrobky také formou stánku v doprovodné výstavní části, kde se střídali kolegové z českého obchodního týmu, kterým tímto děkuji za nasazení. Takováto akce je hodně o budování a posilování vztahů. Nemusím asi zdůrazňovat, že betonářská lobby je silná a my musíme neustále ocel vyzdvihovat, jako nejlepší materiál.

Splnilo sympozium Vaše očekávání?
Bylo povzbuzující vidět 600 lidí a špičky z oboru na jednom místě. Na sympoziu se ale nedojednávají kontrakty, slouží hlavně k předávání si zkušeností formou případových studií, sledování trendů a prezentaci firem. V úvodu sympozia ministr dopravy K. Havlíček potvrdil, že mosty mají prioritu, rozpočet na ně má rostoucí trend a v příštím roce na jejich opravy a rekonstrukce půjde zase o něco více peněz. To je pro nás důležité. V programu konference byly zajímavé případové studie zaměřené i na neobvyklá řešení. Potěšilo mě, že se v nich objevovaly naše plechy a dokonce i naše štětovnice.