Digitalizace stavebnictví míří vpřed

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

V České národní bance se 21. června konala celonárodní konference DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ I., které se zúčastnili zástupci veřejné správy z celé České republiky. Zde měli možnost diskutovat ohledně tématu digitalizace a BIM s představiteli firem ze soukromého sektoru, které mají s tímto tématem bohaté zkušenosti, jež získávají na pilotních projektech. Toto setkání uskutečnila analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s organizacemi CZ BIM a Asociací pro rozvoj infrastruktury, generálními partnery byly skupina Sudop Group a společnost Valbek.

Digitalizace je přirozeným vývojem v mnoha odvětvích a neminula ani stavebnictví. BIM (Building information modeling) je komplexním procesem vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu, od projektování přes stavbu samotnou až po její následnou údržbu. Koncepce zavádění BIM byla vládou schválena již v roce 2017, kdy bylo rozhodnuto, že projektování v BIM bude nutností u všech nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce financované z veřejného rozpočtu. V platnost by tato koncepce měla vejít k 1. lednu 2022.

Na konferenci byly Ministerstvem pro místní rozvoj prezentovány kroky, které v současné chvíli podniká pro implementaci BIM. Jedná se především o nový stavební zákon a zároveň o Digitální technickou mapu a Portál stavebníka, který bude sloužit pro elektronické podávání žádostí o stavební povolení. Diskuze účastníků s paní Žanet Hadžić z Ministerstva pro místní rozvoj byla velmi živá i z důvodu, že firmy v soukromém sektoru vnímají jako podstatné vytvoření jednotného standartu ze strany vlády. Bohužel ve srovnání s jinými evropskými ekonomikami se u nás do BIM investuje podstatně méně (v Německu 30 milionu eur, u nás pouze 800 tisíc eur), což může zpomalit a ztížit implementaci BIM. Firmy se shodují na tom, že o pilotní projekty v BIM je ze strany veřejných investorů zájem, ale bohužel na něj chybí peníze či dotační titul. Tuto situaci se ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo změnit vytvořením dotačního titulu tak, aby se uskutečnilo více pilotních projektů, které poskytnou cenné informace pro další rozvoj implementace BIM.

Vlajkovou lodí v tomto směru je skupina Sudop Group, která se aktivně podílí na procesu digitalizace ve stavebnictví, mimo jiné i na otevření moderního školícího centra propojeného se sítí obdobných center po celém světě. Prostor již dnes slouží pro přípravu jednotlivých osob napříč stavebním spektrem na tuto evoluční změnu, kterou BIM bezesporu je, a nachází uplatnění jak mezi akademickou sférou, praxí z řad projektantů nebo zhotovitelů, ale i zadavatelů a správců stavebních zakázek. Rovněž i společnost Valbek představila své projekty a novinky k podpoře veřejných investorů v oblasti digitalizace.

Významnou událostí v oblasti digitalizace bylo také vydání standardu negrafických informací SNIM nevládní organizací czBIM, který je využívaný v privátním sektoru i ve státních projektech a pomáhá při realizaci projektů v BIM. Skvělou zprávou je i navázání spolupráce spolků czBIM a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), kdy se obě tyto organizace budou podílet na rozšíření SNIMu a digitalizace jako takové o potřebné informace k realizaci pilotních projektů v BIM pro dopravní stavby. Výsledkem bude brzy standard, který bude jednotný pro celé stavebnictví. Vzorové dokumenty, které usnadní veřejným zadavatelům přípravu jejich projektů v BIM, byly zveřejněny pod značkou InfraBIM.

Také právnická firma Havel & Partners ve spolupráci se skupinou InfraBIM vytváří přílohy smlouvy pro veřejné investory, na základě kterých bude možné uvést ve smlouvách části zahrnující právě projektování v BIM ve veřejných zakázkách.

Vývoj digitalizace těší i Tomáše Janebu, prezidenta Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI): „Je úžasné vidět, co už naše vedoucí projekční firmy dokáží. BIM je investice, která se vyplatí, pokud bude správně nastaven a využit od úplného počátku. Proto nabízíme know-how svých členů prostřednictvím metodických a vzorových matriálů, které jsou veřejně dostupné pod značkou InfraBIM a využitelné pro správné zahájení pilotních projektů podle současné dobré praxe. Budou to živé dokumenty aktualizované podle nových zkušeností a poznatků.“

Druhá část konference se věnovala ukázce pilotních projektů a jejich přínosu. Mohli jsme vidět projekt vodního díla Gabčíkovo na řece Dunaj, projektování trasy metra D v Praze, železniční uzel v Plzni či obchvat Dubá. Na ukázce těchto projektů je zřejmé, že projektování v BIM poskytuje dokonalý přehled o nákladech na stavbu, detailní informace o všech prvcích, které se ve stavbě používají a mapují životní cyklus stavby, díky čemuž velmi usnadňují její údržbu.

Jaká je současná situace digitalizace v rámci ČR okomentoval Roman Voráč, ředitel technického rozvoje společnosti Sudop Group a. s. „Know-how i chuť digitalizovat u zástupců některých progresivních dodavatelských firem nechybí, čeho je ovšem nedostatek, je získávání praktických zkušeností právě na pilotních projektech. Bohužel se zapomíná na to, že české stavebnictví není připraveno na digitalizaci a transparentnost veškerých procesů, proto je ověřování digitalizace v praxi zásadní podmínkou toho, abychom v tuto chvíli definované procesy nastavili správně. Z tohoto důvodu je nutné spolupracovat na pilotních projektech, tedy je i správně zadávat, realizovat a využívat pro budoucí vývoj. Toto se ověřilo i nám v rámci skupiny Sudop Group jako jediný možný způsob, jak se posouvat v oblasti digitalizace dál a rozhodně lze tento způsob doporučit i českému stavebnictví.“

Na závěr konference se rozvinula velká diskuze, ze které bylo patrné, že se téma BIM těší stále větší popularitě a zájmu ze strany veřejných investorů. I na základě této diskuze bylo zřejmé, že je nutností, aby veřejný a soukromý sektor spojily síly při vytvoření jednotného legislativního rámce a zavedení metodiky pro práci v BIM. Další vývoj bude mapovat konference Digitalizace českého stavebnictví II., která se uskuteční v blízké budoucnosti.