Digitální technologie jako motor změn

Board Globální konference konzultačních inženýrů FIDIC v Mexiku, 9. a 10. září 2019 Board Globální konference konzultačních inženýrů FIDIC v Mexiku, 9. a 10. září 2019

Naše asociace je aktivním členem FIDIC nejen při využívání a prosazování standardů (např. smluvní standardy), ale rovněž pravidelnou účastí na výročních konferencích a valných hromadách FIDIC. Letošní výroční Mezinárodní infrastrukturní konference se konala v Mexiku v prostředí, které je pro nás vzdálené nejen geograficky. Zjistil jsem, že rozdíly jsou ve skutečnosti, pokud budeme akceptovat místní specifika, významně menší. Problémy technického, manažerského a společenského charakteru jsou v principu hodně podobné těm našim vč. inovací, digitální transformace. Právě na tomto půdorysu společných principů je vhodné stavět a spolupracovat. Doslova nebát se být poučen úspěchy a selháním i ze vzdálenějšího koutu světa. Témata jako digitální transformace a boj s korupcí jsou toho důkazem.

Na výroční konference jezdím jako prezident CACE většinou v doprovodu zástupce mladých profesionálů (YPs FIDIC), který je v ČR zosobněn postavou pana Ondry Budíka z HBH Projekt spol. s r. o. Je to důležité a smysluplné propojovat dva přístupy konzultantů, zkušenější a starší, spolu s odvážným, neotřelým a mladším.

TÉMATA

Centrálním tématem konference FIDIC 2019 ve dnech 9. a 10. září 2019 v Mexiku byl stav a vliv technologických inovací na průmysl. Velkou otázkou zůstává, jak rychle budou konzultační inženýři schopni přisvojit si nové digitální nástroje a jaký vliv to bude mít na stavební průmysl. Kde skutečně dochází ke změnám a za jakou cenu rizik? Automatizace a společný datový prostor otevírají možnosti lépe pracovat s náklady, celým managementem projektu vč. významných možností pro generování dat (data mining). Na konferenci zaznělo z úst vizionáře Stephena Bropsta, že společnosti dříve nebo později budou společnostmi dat a že internet věcí bude brzy vnímám jako „internet všeho“.

MYŠLENKY PRO INSPIRACI

Dále v článku si dovolím uvést myšlenky některých řečníků, které nezaujaly jen mne (Stephen Bropst, Mitch Simpler, Keith Howels, Michael Gustafson, Richard Shennan):

 • Posun do digitalizace umožňuje využívat data za účelem zjištění úzkých míst a zlepšení procesů spolupráce mezi všemi účastníky. Významným faktorem digitální transformace je zvýšení atraktivity pro mladou generací. Konzultanti by měli být na čele inovací a vést klienty. Část role inženýrů spočívá ve vzdělávání klientů.
 • Klíčovou otázkou zůstává motivace lidí ke změnám a podporovat je k tomu, aby investovali do schopností a znalostí.
 • Vliv nových technologií na firmy pracující ve stavebnictví bude hluboký, ne pouze tím, jak firmy pracují, ale taky jak jsou strukturovány a jak pracují s daty a informacemi.
 • Firmy budou muset být do budoucna strukturovány kolem propojených dat. Osvojení si nových technologií v rámci starých procesů ve firmách bude mít jen 50% efekt.
 • Klíčovou zprávou je, že role konzultačního inženýra se v průmyslu mění. Přicházejí nové hrozby a taky příležitosti. Hrozba spočívající v nedostatku talentovaných zdrojů a globalizace týmů. Přitom umělá inteligence přináší jak hrozby, tak příležitosti. Změny v následujících 5 letech budou tak rychlé, že firmy musí toto zohlednit ve svých strategiích.
 • Existuje trend na vyšší požadavky směřující do projektových prací založených na výsledcích, které jsou měřeny mixem ekonomických, sociálních a environmentálních faktorů, a to vše je stimulováno vlastníky, což je považováno za důležité. Především umělá inteligence významně ovlivní firmy jak v oblasti hrozeb, tak příležitostí a to do 5 let.
 • Jsme v období, kdy technologie senzorů kombinovaná s procesy velkých dat nám umožňuje měřit téměř každý fenomén. Vytvářejí se příležitosti, kdy za stejnou cenu budeme mít brzy 100x větší výkon PC a cena senzorů bude 100x nižší než dosud. Tak, jak se technologie změny zrychlují, konzultační inženýři mají možnost diverzifikovat svoji nabídku služeb.
 • Na scénu přichází aplikace teorie digitálních dvojčat do praxe, která je již v některých průmyslových odvětvích využívána. Nepůjde jen o replikaci fyzického majetku, ale rovněž o modelování dynamiky jeho využívání. Dříve byl koncept digitálních dvojčat doménou především strojírenství, ale brzy se budou vytvářet dvojčata nejen pro stavby, ale i pro zemědělství. Předpovídá se, že během následujících 5 let, 85 % IoT platforem využije digitální dvojčata za účelem zvýšení úspěšnosti v inovacích a taky v produktivitě (25 %).

TÉMATA VH FIDIC

Klíčová témata jednání na valné hromadě FIDIC 2019 byla:

 • Vedoucí role konzultantů v procesu digitalizace.
 • Budoucnost firem usilujících o digitální transformaci – „změň anebo zemři“.
 • Digitální transformace je příležitost – přináší změnu a lepší život.
 • Mega–města přinášejí pro inženýry obrovské výzvy a příležitosti.
 • Klíčová role FIDIC v boji s korupcí.

ZÁVĚR

Stále platí i pro konzultanty a inženýry, uvažuj globálně a jednej lokálně. Být otevřený novým myšlenkám a trendům je esence moderního inženýrství.

Česká inženýrská scéna má mnoho pozitivních rysů, bohatou tradici, na kterých lze stavět. Nicméně výzvy se řeší poměrně opatrně a pomalu (např. zavádění BIM, nákladů na celou životnost stavby, moderní management, inovativní obstarávání…). CACE a FIDIC nabízí všem, kteří mají zájem, a to i politikům, mnoho užitečného. Nejen standardy, dokumenty, ale především pak profesionály. Ve spolupráci mezi profesními organizacemi a politickou representací, která je zodpovědná za strategické směřování země, je stále velký prostor, ve kterém lze zlepšovat.