Pražské tramvaje jezdí až na Dědinu. Nová trať stála přes 800 milionů

publikováno:
Nová tramvajová trať z Divoké Šárky na Dědinu výrazně zlepší dopravní obslužnost jednoho z největších pražských sídlišť. Nová tramvajová trať z Divoké Šárky na Dědinu výrazně zlepší dopravní obslužnost jednoho z největších pražských sídlišť.

Pražské tramvaje linek 20 a 26 nekončí od pondělí 23. října cestou z centra v Divoké Šárce, ale jedou až na sídliště Dědina. Na nové trati je pět párů zastávek, měří 2,23 kilometrů a zakončena je smyčkou Dědina.

Je to letos už třetí a zároveň nejdelší nová trať, kterou zprovoznil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Obyvatelé rezidenční oblasti díky tomu získají přímé, kapacitnější a lokálně bezemisní spojení do centra své městské části i samotné Prahy.  Zhotovitelem stavby byla společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby tratě činí 839,5 mil. korun, část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2.

„Propracovaným systémem městské hromadné dopravy patří Praha k evropské špičce. Zprovozněním této tramvajové trati – letos již třetí – dává vedení hlavního města najevo, že tento systém chce dále rozvíjet. Jsem zastáncem rovnoprávného přístupu ke všem druhům dopravy, ta veřejná má samozřejmě své specifické postavení,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.

„Divoká Šárka – Dědina je poslední, ale také nejdelší a nejsložitější nová tramvajová trať, kterou jsme letos v Praze otevřeli. Její výstavbou jsme splnili jeden z dluhů Prahy, trať zde byla totiž plánovaná už od poloviny 70. let minulého století jako dopravní obsluha sídliště Na Dědině a v územním plánu je zanesena od roku 1986,“ dodává Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Při nedělním slavnostním zahájení vyjely na novou trať i historické soupravy.„Když město rezignuje na výstavbu dopravní infrastruktury současně s obytnými budovami nebo celou čtvrtí, každý posun na pozdější termín a výstavba v intravilánu, kde v mezidobí vyrostly dvě generace obyvatel, vše značně komplikuje. Je pochopitelné, že část místních si na dočasný stav trvající desítky let už zvykla. Je to dobrá lekce pro nás, abychom plánování, rozvoj a zejména výstavbu města realizovali koncepčně, o což se uplynulé zhruba tři roky snažíme. Na druhou stranu jsme v případě Vlastiny ulice díky výstavbě tramvajové tratě dostali šanci zmodernizovat celý uliční profil podle současných měřítek. Unikátně jsme zasadili tramvajovou trať kolem stávající aleje stromů, kterou v rámci probíhající výsadby nových stromů brzy prodloužíme až ke křižovatce s Drnovskou ulicí. Parkovací místa, která kvůli výstavbě tratě a modernizace ulice zmizela, budou brzy k dispozici v parkovacím domě, který odbor investiční HMP začal stavět mezi ulicemi Vlastina, Drnovská a Ciolkovského,“ doplňuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

„Výstavba tramvajové tratě na Dědinu byla velice náročná. Jsem ale rád, že se podařilo dodržet stanovený termín dokončení. Chtěl bych ale poděkovat zejména obyvatelům Dědiny za jejich shovívavost a pochopení v průběhu celé výstavby. Velice dobře si uvědomuji, jak to pro ně bylo náročné. A zároveň je prosím ještě o trpělivost v průběhu dokončovacích prací. Věřím ale, že jim nová tramvajová trať přinese nejen zrychlení, ale také mnohem větší komfort v dopravě. Vedle toho nepolevíme v tlaku na rychlou výstavbu parkovacího domu, který by měl částečně nahradit úbytek parkovacích míst,“ říká Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6.

V rámci sadových úprav bude vysázeno celkem 176 stromů a 8 452 keřů.„Letos jsme v Praze zprovoznili tři tramvajové tratě o celkové délce téměř přesně pět kilometrů, což je za uplynulých dvacet let zatím největší porce od zprovoznění tramvajové tratě na Barrandov v roce 2003. Je to v součtu dokonce více, než zmiňovaná trať Hlubočepy – Sídliště Barrandov. Všechny tři tratě nevznikaly lehce, stavebně zejména nejnovější na Dědinu byla pověstným prubířským kamenem realizována navíc ve velmi úzké koordinaci s výstavou nové trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha. Příští rok nás nicméně čeká zahájení násobně náročnějšího projektu, a to výstavba nové tramvajové tratě v absolutním centru Prahy – na Václavském náměstí,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Faktická příprava této tratě trvala přes 12 let, doba od zahájení stavby do zahájení provozu 16 měsíců. Poměr rok přípravy = měsíc výstavby jsme zatím změnili jen nepatrně. Důležité je, že stavba proběhla opravdu mimořádně rychle, vždyť podobné projekty v zahraničí, například v Berlíně se staví o mnoho let déle. Pro nás je prioritou zahájit provoz co nejdříve, i když nejsou dokončené všechny části stavby a jejich dokončování bude ještě nějaký čas probíhat. Současně bych na tomto místě rád poděkoval za spolufinancování této důležité stavby z dotací Evropské unie z Operačního programu Doprava 2,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. 

„Stavba, kterou dnes otevíráme, je mimořádným dílem hned z několika úhlů pohledu. Z toho našeho jako zhotovitele kladla především mimořádné nároky na koordinaci jednotlivých prací a subjektů, které tyto činnosti prováděly. Jen za naši společnost se na stavbě podílely tři divize. Pracovalo se nejen nad zemí, ale i pod zemí, kde byly mimo jiné provedeny přeložky vodovodů velkých profilů (DN 1200 mm) a vybudována retenční nádrž pod ulicí Drnovská (DN 1800 mm), na níž bylo nezbytné provést i přeložku komunikace. Tím, že jde o zastavěné území, byly kladeny vysoké nároky na zachování jeho obslužnosti a na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Ta byla jednou z našich priorit. Každá stavba však do životů obyvatel daného místa nějak zasáhne a za jejich trpělivost děkujeme. Věřím, že jim i ostatním uživatelům bude dílo dobře sloužit,“ uzavírá Jiří Tesař, člen představenstva a obchodní ředitel zhotovitele, společnosti Subterra.

Zajímavosti ze stavby 

Při výstavbě tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina byly provedeny zemní práce a vytěženo bezmála sto tisíc tun zeminy. V rámci přeložek inženýrských sítí a samotné výstavby zhotovitel uložil více než 3,5 kilometru nových vodovodních a kanalizačních potrubí, přes deset kilometrů kabelů pro vedení silové elektřiny a více než 15 kilometrů sdělovacích a optických kabelů. Kromě toho zhotovitel zrealizoval přeložky plynovodu v délce 800 metrů a několik kratších přeložek horkovodu. Obnovil nebo položil celkem 13 170 metrů kamenných obrub.

Na celkem 1 213 m2 tratě je tramvajový svršek v mlatu, 8 741 m2 tvoří zákryt z litého asfaltu (zejména na Evropské a v první třetině Vlastiny ulice po křižovatky ulicí U Silnice), 1 461 m2 travní koberec a 3 059 m2 kamenná dlažba. Na trati je naistalováno 4 323 betonových a 638 dřevěných pražců, dvě výhybky a celkem 421,3 tun kolejnic typu NT1 a 161,4 tun kolejnic typu 49E1. Na 98 stožárech (76 ocelových a 22 betonových) je nataženo 5 510 metrů trolejového drátu. V rámci sadových úprav bude vysázeno celkem 176 stromů a 8 452 keřů.