Dvoudenní geologický workshop v rámci projektu česko‑saské spolupráce

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Dvoudenní workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika zaměřený na geologický průzkum se uskutečnil 8. a 9. října. Projektoví partneři a pozvaní hosté pod vedením geologů postupně navštívili více než desítku lokalit na obou stranách česko‑německé hranice. Dosažené výstupy pomohou při přípravě vysokorychlostního spojení mezi metropolemi obou zemí.

Přeshraniční projekt je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Projekt má za cíl zintenzivnit a prohloubit spolupráci institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi státy ležícími na obou stranách Krušných hor, a to také ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy.

Realizace činností projektu probíhá od roku 2017, kdy se v červnu uskutečnila v Ústí nad Labem jeho zahajovací konference. Od té doby se odborníci z obou stran hranice scházejí na pravidelných workshopech a konferencích, kde se navzájem seznamují s dosaženými výsledky.

V souběhu s Projektem pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika již několik měsíců probíhají intenzivní práce společného projektového týmu se správcem německé drážní infrastruktury DB Netz pro přípravu nového železničního spojení Drážďany – Praha.

Komplexní vyhodnocení první etapy jednoznačně doporučilo změnu trasy nové vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží pro vlaky ze všech směrů. V druhé etapě studie se prověřují a vyhodnocují dílčí podvarianty návrhu. Prověřovaných technických a provozních modifikací je několik desítek, ať už se jedná o návrh krátkých nových spojek, alternativy překonání Labe v Ústí nad Labem nebo zavedení nových linek osobní dopravy.

Projekt pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika se mimo geologických průzkumů soustředí také na dopravní a socioekonomické analýzy zaměřené na zlepšení propojení obou přeshraničních regionů. Dopravní část těchto analýz se zabývá maximalizací benefitů VRT Praha – Drážďany pro obyvatele příhraničních oblastí.

Říjnový geologický workshop se zaměřil na představení dílčích zjištění českých a saských geologů přímo v terénu. Projektový tým společně s dalšími partnery a zástupci tisku navštívil problematická místa ražby podkrušnohorského tunelu a místa plánovaných portálů tohoto tunelu.

Zdroj: SŽDC