Lomy: kvalita, bezpečnost, široká nabídka materiálu a kompletní servis

Výroba kameniva na mobilní lince v lomu Tasovice Výroba kameniva na mobilní lince v lomu Tasovice

Pod značkou COLAS CZ působí v závodu Lomy dvanáct provozů; osm z nich je na Vysočině, čtyři kamenolomy jsou vzdálenější (Znojmo, Praha, Tachovsko, Šluknovský výběžek). V současné době produkujeme ročně více než dva a půl milionu tun drceného kameniva, jímž zásobujeme jak silniční stavební firmy a společnosti zabývající se výstavbou všech druhů silničních děl, železnic i kanalizací, tak betonárky, prefy a obalovny.

Klasikou je kamenivo pro běžné komunikace všech úrovní od dálnice až po lesní a polní cesty, v nabídce ale máme také specializované výrobky jako je drážní štěrk nebo kamenivo pro vodní stavby, vše samozřejmě patřičně certifikované a s příslušnými doklady.

SERVIS PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

Našim zákazníkům dokážeme poradit, konzultovat s nimi jejich požadavky a doporučit výběr vhodného kameniva. Významnou službou pro zákazníky je, že dokážeme ve spolupráci s vybranými dopravci materiál dopravit až na místo stavby. V dnešní době tak prodáváme s dopravou přes 70 % materiálu a dokážeme zařídit dopravu i na velké stavební zakázky; máme své smluvní dopravce a zákazníkům zajišťujeme kompletní servis. To významně posiluje naši konkurenceschopnost.

Vyrábíme a prodáváme širokou škálu drtí od nejmenších frakcí použitelných pro prefy, betonárky a obalovny asfaltových směsí, až po velký lomový kámen. Vyrábíme i speciální mechanicky zpevněné kamenivo – jde o přesně definovanou směs různých frakcí kameniva, promíchanou speciálním zařízením a zvlhčenou předepsaným množstvím vody. Podobným výrobkem jsou i stabilizační betony, kdy se do směsi dávkuje navíc cement. V řadě oblastí jsou lomy COLAS CZ jedním z mála provozů, které jsou schopny tuto směs namíchat ve velkých objemech na rozsáhlé zakázky, jakou je např. modernizace dálnice D1 – úsek 20, nebo obchvaty Znojma a Lechovic.

Doplňkovou službou, kterou v některých kamenolomech nabízíme, je těžené kamenivo jiných výrobců – příkladem jsou maltové a betonové písky a vymývané oblázky, s oblibou používané maloodběrateli.

JAKÁ JE BUDOUCNOST KAMENOLOMŮ?

V rámci společnosti COLAS CZ je významným trendem rozvoj přeshraniční spolupráce, ať už do skupiny COLAS, nebo pro externí stavební firmy např. STRABAG, HABAU nebo SWIETELSKY. Snahou příhraničních lomů je tak využití maximálního možného tržního potenciálu nejen v ČR, ale i v Rakousku a Německu.

Prodeje na rakouský trh mohou v letech 2019 a 2020 dosáhnout až 200 000 tun, realizují se například četné obchvaty, probíhá výstavba dálnic a kamenivo z českých lomů směřuje i na obalovny. Také náš kámen pro vodní stavby je v Rakousku velmi žádaný.

Někteří zákazníci si vybírají kamenivo i kvůli specifickému zabarvení, které v horninách způsobují příměsi některých prvků. Je tomu tak například v kamenolomech Křoví, Bory, Tasovice nebo Císařský.

Kamenolomy Čenkov, Císařský a Svržno vyrábějí s dlouhou tradicí drážní kamenivo, samozřejmou je v tom případě i služba nakládky předmětného kameniva na vagony. Nově mají drážní certifikáty také kamenolomy Bory a Vícenice.

Pro drcení kameniva v lomech, kde není stacionární technologická linka, se používají k drcení kameniva mobilní drtící zařízení. Od roku 2012 se tyto linky podílejí nemalou částí své výroby na hospodářském výsledku celého závodu. Každý rok se snažíme tyto mobilní drtící stroje modernizovat a nákupem nových strojů tento technologický park rozšiřovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: OMEZOVÁNÍ PRAŠNOSTI, OCHRANA ŽIVOČICHŮ

Roky 2017 a 2018 byly pro naše lomy extrémní jak ve výrobě a prodejích, tak i v investicích do nových technologií. I když těžíme kámen a někdo si může myslet, že jen devastujeme přírodu a vyděláváme peníze, není to tak.

Příkladem mohou být nemalé peníze vložené do omezování prašnosti, která vzniká drcením kamene. V lomech Tasovice a Čenkov jsme instalovali nové odsávací zařízení, do Tasovic jsme zakoupili nové výkonné čerpadlo na čerpání důlních vod, která se dále využívá ke zkrápění drceného kamene po celé výrobní technologii. Okolí našich lomů je celé „zelené“, v některých se dokonce vyskytují chráněné druhy zvířat či rostlin.

Zakoupili jsme nové nakladače, bagry a nákladní auta. V těchto vozidlech jsou použity nové motory, které splňují nejpřísnější emisní limity pro ochranu životního prostředí. Pro likvidaci sekundární prašnosti na dopravních cestách v lomě, která je vytvářena dopravními prostředky našich zákazníků, používáme kropicí vozy nebo stabilní kropicí zařízení. Přes to všechno je nám jasné, že je i v této oblasti stále co vylepšovat a rozvíjet.

NEJVĚTŠÍ PRIORITOU JE BEZPEČNOST

Ve firmě COLAS je největší prioritou bezpečnost lidí. V lomech pracuje minimální počet zaměstnanců a tomu se přizpůsobují i technická zařízení. Používají se proto nejmodernější bezpečnostní prvky pro vypínání technologických celků, ve většině lomů je nainstalován automatický systém řízení s hlášením poruch. Pro spouštění technologických linek i pro provádění trhacích prací jsou používány akustické signály, které varují zaměstnance před možným nebezpečím úrazu.

Bohužel není v praxi možné uhlídat vše, ale děláme maximum pro snížení možností úrazu v lomech. Snažíme se předcházet úrazům jak častým školením pracovníků, tak i kontrolami a aplikací bezpečnostních prvků v lomech. Přispívá k tomu i inovace strojů, kdy jsou ty nově nakupované lépe zabezpečeny proti hluku, prašnosti i možnosti úrazu.