Geodetická činnost a skenování tunelů na trati mezi Libercem a Harrachovem

Pro velmi přesné geodetické měření je potřeba v tunelu vybudovat  bodové pole, které je navázáno na stávající bodové pole mimo tunely Pro velmi přesné geodetické měření je potřeba v tunelu vybudovat bodové pole, které je navázáno na stávající bodové pole mimo tunely

Firma Hrdlička spol. s r. o. poskytuje služby v inženýrské geodézii již třicet let. Od našeho dlouholetého partnera jsme dostali za úkol provést geodetické práce na trati 036 Liberec – Tanvald – Harrachov, které se týkaly obnovy železničního bodového pole, aktualizace mapových podkladů, zaměření prostorové polohy koleje a především naskenování tunelů. Výsledkem geodetických prací bylo vytvoření plnohodnotného podkladu pro projekční činnosti.

Úsek Tanvald – Kořenov v celkové délce 6,7 km byl postaven v roce 1901 a zprovozněn hned v roce následujícím. Trať vede náročným kopcovitým územím se sklonem až 0,58 promile, převýšení trati je 235 metrů na 6,7 km. Právě z důvodu velkého sklonu byla trať vybavena ozubnicí, kterou jinde v ČR neuvidíte. Od roku 1992 je železniční trať českou kulturní památkou.

Součástí trati jsou hned čtyři železniční tunely v celkové délce 1 422 metrů. Polubenský tunel má délku 940 metrů, Dolnopolubenský tunel má 166 metrů, Desenský tunel 252 metrů a nejkratší je Žďárský tunel o délce 67 metrů.

Pravidla pohybu v železniční dopravní cestě jsou stanovena vnitřními předpisy Správy železnic. Protože je v tunelech obecně málo prostoru na manipulaci s přístroji při měření a trať je zároveň přes den značně vytížena, mohli jsme skenovat pouze v nočních hodinách, abychom co nejméně narušili plynulost a pravidelnost železniční dopravy.

Geodetické práce na železnici jsou prací velmi rizikovou, proto musí naši zaměstnanci všechny předpisy pro pohyb v dopravní cestě dobře znát a jsou v této oblasti neustále školeni. Bezpečnost práce našich pracovníků je pro nás na prvním místě, proto bylo třeba se na toto noční měření připravit: zajistit kvalitní osvětlení tunelu, připravit dostatek pracovníků pro vytvoření bezpečnostních hlídek a vybavit je osobními ochrannými pomůckami.

Měření jsme realizovali metodou laserového skenování s využitím vlastních skenerů značky Trimble, konkrétně našich dvou nejnovějších přístrojů SX10 a X7. Použití této techniky jsme vyhodnotili jako nejlepší s ohledem na požadovanou přesnost měření a následné využití datových výstupů pro další účely.

Trimble SX10 je kombinací přesné totální stanice a laserového skeneru, proto jsme jej využili pro vytvoření základní „kostry“ skenů. Tím byla zajištěna geometrická přesnost celého výstupu. Pro detailní datové pokrytí každého tunelu jsme souběžně provedli také laserové skenování přístrojem Trimble X7 a následně jsme změřená data spojili dohromady. Mračna bodů s milimetrovou precizností byla potom narovnána na „kostru“ skenů, získaných předchozím měřením. Velmi přesné a detailní mračno bodů se vzdálenostmi mezi body cca 10 mm jsme předali projektantům pro jejich další analýzy.

Data z laserového skenování s geodetickou přesností jsou vhodná pro celou řadu projekčních činností. Výsledek velmi přesného geodetického měření sloužil pro urychlenou analýzu průjezdných profilů a zároveň jako podklad pro rekonstrukci tunelových komplexů a možný výběr nové vhodné vlakové soupravy, která by na dané trati měla v budoucnu jezdit.

Petr Pavelka, Ondřej Kočí
Hrdlička spol. s r. o.