Nová železniční mechanizace společnosti Subterra

Pluh pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2 a automatická strojní podbíječka Unimat 09-4x4/4S Dynamic Pluh pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2 a automatická strojní podbíječka Unimat 09-4x4/4S Dynamic

Subterra závěrem loňského roku významně rozšířila své vybavení pro železniční stavby, když pořídila dva rakouské stroje Plasser & Theurer. Automatická podbíječka 09-4x4/4S Dynamic a pluh pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2 představují nejmodernější techniku využitelnou zejména na modernizace tratí a rozsáhlé koridorové projekty. V roce 2020 se oba nové stroje, které zpravidla pracují společně, osvědčily při nasazení na několika významných tuzemských stavbách.

Subterra vstoupila do železničního stavitelství v roce 1997 a v současnosti přináší výstavba a modernizace tratí společnosti největší objem zakázek. Nosnou technologií divize 3, která sídlí v jihomoravském Tišnově, je realizace železničního svršku.

Nejmodernější stroje značky Plasser & Theurer, automatická podbíječka s dynamickým stabilizátorem a pluh pro úpravu kolejového lože, měly doplnit a nahradit své starší předchůdce. Velkou investici provázelo podrobné ekonomické posuzování. První jednání s výrobcem, za účasti zprostředkovatele, společnosti VHC Trade, se konalo již počátkem roku 2018 ve Vídni. Byla zvolena podbíječka 09-4x4/4S Dynamic a pluh USP 2000-C2, jejichž sestava tvoří kompletní linku využitelnou při modernizacích i údržbách tratí.

Ještě před podpisem smlouvy v červnu 2018 následovala další setkání s projekčním oddělením Plasser & Theurer, při nichž byla podrobně dojednána technická specifikace. V době výroby obou strojů v Linci se uskutečnilo několik kontrolních návštěv s upřesněním posledních drobností a uživatelských změn.

PODBÍJEČKA S DYNAMICKOU STABILIZACÍ

Automatická strojní podbíječka 09-4x4/4S Dynamic je nejmodernější jednopražcová výhybková podbíječka rakouského výrobce. Osminápravové vozidlo s dieselhydraulickým pohonem má délku přesahující 34 metrů.

Podbíječka v sobě slučuje technologie pro výškovou a směrovou úpravu koleje s podbíjením pražců. Pomocí nivelace, zdvihu a směrování se kolej nastaví do požadované geometrické polohy a současně se aktivuje podbíjení, kterým se prostřednictvím šestnácti pěchů přemístí štěrk pod jeden pražec a kolejový rošt se tím stabilizuje.

Stroj umožňuje cyklické podbíjení v režimu kontinuálního pojezdu v koleji a ve výhybkách a také pokročilé propracování výhybek, se zdvihem třetího kolejnicového pásu bez opření o štěrkové lože při současném podbíjení v rozsahu čtyř kolejnicových pásů v odbočných větvích. Výhybková podbíječka je vybavena dělenou skříní s výkyvným zavěšením a třetím ramenem pro přízved odbočné větve.

Součástí vozidla je agregát pro dynamickou stabilizaci, tedy kontrolované počáteční sednutí koleje beze změny její geometrie, osazený v zadní části podvozku. Proces předepsaný pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h by jinak musel zajišťovat samostatný stroj. Dynamická stabilizace zvyšuje odpor koleje proti příčnému posunutí přibližně o 40 %, zároveň se až o 30 % prodlužuje interval údržby.

AUTOMATICKÁ STROJNÍ PODBÍJEČKA PLASSER & THEURER UNIMAT 09-4x4/4S DYNAMIC

ROZMĚRY

 • délka přes nárazníky: 34 140 mm
 • délka hlavního vozidla: 21 270 mm
 • délka přívěsného vozidla: 13 370 mm
 • výška nad temenem kolejnice: 4 220 mm
 • šířka hlavního vozidla: 3 000 mm
 • rozchod: 1 435 mm

HMOTNOST

 • celková hmotnost: 145 t

OBJEMY NÁPLNÍ

 • motorová nafta: 4 000 l
 • hydraulický olej: 1 700 l

MOTOR

 • typ: CAT C27 ACERT
 • výkon: 653 kW při 1 800 ot/min
 • emisní třída: EPA Tier 4 Final, katalyzátory DOC

RYCHLOST

 • nejvyšší rychlost vlastním pohonem oběma směry: 100 km/h

VÝSTROJ

 • dorozumívací lokomotivní souprava VS 67
 • integrovaný palubní systém Mirel RM2

EFEKTIVNÍ ÚPRAVY KOLEJOVÉHO LOŽE

Pluh USP 2000-C2 slouží úpravě kolejového lože do profilu a rovněž ke sběru přebytečného kameniva, jeho dočasnému uložení a opětovnému doplnění do kolejiště. Čtyřnápravové vozidlo s věžovou kabinou má dieselhydraulický pohon.

Kartáče sledující úložnou plochu pražce zametají kamenivo, které je dopravováno do zásobníku o objemu 5 metrů krychlových s výsypkami. K dispozici jsou náhradní kartáče pro různé typy pražců a také zametací jednotky pro očištění upevňovadel a paty kolejnice. Kartáče i zásobník při práci zkrápí voda, aby se omezila prašnost.

Díky výsuvným bočním radlicím může pluh upravovat kolejové lože až do šířky 2,5 metru od osy koleje.

PLUH PRO ÚPRAVU A DOPLŇOVÁNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE PLASSER & THEURER USP 2000-C2

ROZMĚRY

 • délka přes nárazníky: 18 200 mm
 • výška nad temenem kolejnice: 4 400 mm
 • celková šířka: 3 150 mm
 • rozchod: 1 435 mm

HMOTNOST

 • celková hmotnost: 57 t

OBJEMY NÁPLNÍ

 • motorová nafta: 2 000 l
 • hydraulický olej: 650 l
 • voda: 800 l
 • močovina: 110 l

MOTOR

 • typ: DEUTZ TCD 16.0 V8
 • výkon: 480 kW při 1 900 ot/min
 • emisní třída: COM IV

RYCHLOST

 • nejvyšší rychlost vlastním pohonem oběma směry: 100 km/h

VÝSTROJ

 • dorozumívací lokomotivní souprava VS 67
 • integrovaný palubní systém Mirel RM2

KAPACITA

 • zásobník kameniva: 5 m3

KVALIFIKOVANÁ OBSLUHA

Pokročilé stroje nabízejí také komfort pro obsluhu. Kabiny jsou ergonomická pracoviště vybavená pohodlnými sedačkami a vzduchotechnikou. K dispozici je mnoho funkcí a nastavení, ovládací prvky má strojník většinou na dosah ruky, někdejší poruchové přepínače nahradilo ovládání dotykovými obrazovkami. Činnost stroje lze sledovat jak přímo, tak prostřednictvím kamer.

Nasazení železniční mechanizace vyžaduje kvalifikovanou a početnou osádku. K obsluze podbíječky jsou potřeba čtyři strojníci pro práce na klasické koleji a pět na výhybkách. Pracovníci musejí mít dobré znalosti geometrie, aby dokázali realizovat projektovanou pozici koleje. Kromě ovládání samotných strojů znají strojníci také drážní předpisy, jsou totiž zároveň strojvedoucími s patřičnými zkouškami a při práci na dráze nesou velkou odpovědnost. Jejich úkolem je pochopitelně i výchova a zaškolování mladších kolegů.

Původně měly oba stroje být vyrobeny současně, ale nakonec bylo odsouhlaseno dřívější dodání pluhu, již na podzim 2019. Po teoretickém zaškolení obsluhy v Linci následoval převoz stroje do Česka, technologické schválení a první nasazení na stavbě, s téměř novou osádkou. Podbíječka byla hotová v lednu 2020, další postup byl obdobný. Základ osádky tvořili strojníci ze starší podbíječky, které doplnili noví kolegové.

Strojníci komunikují s techniky společnosti Plasser & Theurer v angličtině, takže řešení některých problémů a dodávku náhradních dílů domlouvají přímo.

PRÁCE I PŘESUNY V TANDEMU

Podbíječka a pluh zpravidla pracují společně, výhodou je i možnost jejich tandemové přepravy. Stroje jsou spřaženy a řízeny z jednoho stanoviště strojvedoucího, oba motory běží současně a nedochází k nadměrnému namáhání rámu strojů. Rychlost jízdy je až 100 km/h, takže na dálkově řízených tratí je přeprava plynulá bez nutnosti častého uvolňování dopravní cesty rychlejším osobním vlakům. Vzhledem k traťové třídě zatížení C2 se stroje mohou pohybovat i na regionálních tratích a vlečkách standardního rozchodu 1 435 milimetrů. V pracovním režimu je minimální poloměr směrového oblouku 150 metrů.

Poprvé společně se nové stroje uplatnily v březnu 2020 na propracování modernizované stanice Beroun. Za 24 dnů bylo v rámci tzv. třetího podbití realizováno 14 kilometrů kolejí a 63 výhybek, čímž se přínos moderní mechanizace jasně prokázal. Žluté stroje s logem Subterra byly v letošním roce nasazeny také na dalších stavbách, zejména na modernizaci a elektrizaci sedmikilometrové regionální trati Šakvice – Hustopeče u Brna a modernizaci železničního uzlu v Přerově, kde se kříží koridorové trasy.

Ve stavební sezoně 2020 byla nová mechanizace plně vytížena, v měsíci září tak měla podbíječka více než 1 200 motohodin a pluh 1 500 motohodin.

I díky strojům Plasser & Theurer patří Subterra k nejlépe vybaveným tuzemským společnostem v oboru železničního stavitelství. Svoji mechanizaci soustavně modernizuje a rozšiřuje, aby mohla nejen pokrýt potřeby svých projektů, ale rovněž nabídnout volné kapacity dalším společnostem.

Ing. Radim Wrana
Subterra a. s.