Veletrhy nejsou festival nebo fotbal

publikováno:
autor:
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

Veletrhy chtějí zahájit přerušenou sezónu v září. Veletrhy Brno, a.s. upozorňují, že veletržní akce nelze srovnávat s koncerty, festivaly nebo sportovními utkáními. Žádají vládu, aby pořádání veletrhů bylo zařazeno do stejné kategorie jako provozování nákupních center včetně časového plánu. Pro restart ekonomiky představují veletrhy významný nástroj.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 10. března byly veletrhy zahrnuty společně s festivaly nebo sportovními akcemi do hromadných akcí, jejichž pořádání bylo zakázáno. Režim veletrhu se však podobá spíše nákupním centrům než festivalům a jiným hromadným akcím namítají pořadatelé veletrhů.

„Důležitý je charakter akcí. Nelze nás házet do jednoho pytle s fotbalem nebo koncertem Rolling Stones, kdy se v jednom čase na jednom místě tlačí desítky tisíc lidí. Veletrhy jsou především obchodní platforma, která má v podstatě logistiku nákupního centra. Navíc je to platforma potřebná pro podporu krizové ekonomiky. Požadujeme proto od vlády vyjmutí z režimu hromadných akcí,“ uvádí generální ředitel Jiří Kuliš.

Na festivalech nebo sportovních utkáních se schází desítky tisíc lidí v jeden čas a v jednom omezeném prostoru. V případě festivalů se jedná často i o improvizované hygienické podmínky. Veletrhem projde určité množství lidí během několika dnů. U velkých veletrhů je denní návštěvnost srovnatelná s víkendovou návštěvností nákupních center. Výstavní haly jsou na vyšší počty osob vybaveny a pořadatelé mají zkušenosti s regulováním počtu osob. Brněnské výstaviště má parkovou úpravu, velké odstupy mezi halami a možnost prostor oddělit.  Výstaviště obecně mají dostatečnou infrastrukturu pro zajištění potřebných hygienických pravidel. Návštěvníci se rovnoměrně pohybují v halách a mezi halami a mají větší individuální prostor než účastníci jiných formátů akcí. „Lidé se zde nemusí tlačit v úzkých prostorech jako na hokeji nebo na koncertu. Pokud bude fungovat Paladium v Praze nebo jiné nákupní centrum, není důvod, abychom nefungovali my,“ dodává Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí.

Německé veletržní správy mají jasněji, neboť německá vláda naznala, že zákaz veletržních a dalších akcí s vyšší návštěvností bude ukončen koncem srpna. Mohou to ještě změnit pravidla nastavená vládami jednotlivých spolkových zemí.

„Současná nejistota představuje vážné ohrožení pro přesunuté akce na druhé pololetí i pro Mezinárodní strojírenský veletrh. Nevidím důvod, proč by veletrhy neměly mít zelenou od konce léta. Některé akce s nižší návštěvností by se mohly konat již po otevření nákupních center. Jedná se o stejnou logistiku a prakticky stejný obchodní model. Pokud budou otevřená nákupní centra a my zavření, bylo by to diskriminační,“ zdůrazňuje Kuliš.

„Firmy potřebují plánovat. Příprava na veletrh není otázka týdne, ale několika měsíců. Harmonogram pro obnovení veletrhů je pro nás organizátory a vystavující firmy klíčovým faktorem. Potřebujeme od vlády jasný časový signál uvolnění veletrhů,“ doplňuje Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí.

Veletrhy jsou generátorem obchodů, které jsou v současné době pro rozjezd ekonomiky zásadní. K restartu ochromené ekonomiky by měl významným způsobem přispět i Mezinárodní strojírenský veletrh s plánovaným konáním od 5. do 9. října. Jedná se o klíčovou událost tuzemského průmyslu a za svou více než šedesátiletou historii nebyl nikdy zrušen. Je důležitou B2B platformou pro inovace ve strojírenství a průmyslu. Veletrh by se měl stát symbolem obnovování krizí postižené ekonomiky a průmyslu.