Články

Vystužovanie vozoviek pomocou siete RoadMesh®

Vystužovanie vozoviek pomocou siete RoadMesh®

Vystuženie vozoviek sa používa pri rekonštrukciách vozoviek, všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na deformačné parametre vozovky vzhľadom na intenzitu dopravy. Výsledkom použitia oceľovej siete RoadMesh® je dlhšia životnosť vozovky pri nižšom servisnom intervale a nižších nákladoch na prevádzku.