Články

Novela liniového zákona – nová pravidla pro dopravní a technickou infrastrukturu

Novela liniového zákona – nová pravidla pro dopravní a technickou infrastrukturu

Rok 2024 přináší celou řadu legislativních novinek, které by rozhodně neměly uniknout pozornosti subjektů působících v oblasti výstavby a údržby liniových dopravních staveb. Kromě nabytí účinnosti nového stavebního zákona (a s ním spojeného zřízení specializovaného Dopravního a energetického stavebního úřadu), změny zákona o pozemních komunikacích a dílčích úprav zákona o drahách doznal zásadních změn především tzv. liniový zákon.