Model BIM je budoucnost českého stavebnictví. Stojí na digitálních nástrojích od IBR Consulting

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Model BIM přináší revoluční řešení pro efektivnější realizaci časově náročných staveb. Od roku 2022 bude povinné jeho využívání u všech nadlimitních veřejných zakázek nad 150 milionů Kč. Letošním rokem započalo testování modelu na pilotních projektech i na největších zakázkách. Důležitou roli v jeho zavádění sehrávají digitální nástroje, které představila společnost IBR Consulting. Ta přenesla také model BIM pro využití u dopravních staveb, jež je aplikovatelný pro plán BIM 2022. Součástí modelu je unikátní Datový sklad stavby (DSS), který umožňuje všem účastníkům projektu okamžitou kontrolu jeho stavu i dostupnost jednotlivých dokumentů. Kromě DSS společnost přináší i inovace v pilotním nástroji Aspe. V praxi se DSS i Aspe využívá na největších stavebních zakázkách u nás.

Nástup digitalizace do českého stavebnictví je klíčový. Přípravy staveb a jejich samotná realizace bývají velmi časově i finančně náročné. Proto se dlouhodobě hledají způsoby, jak proces staveb urychlit, zefektivnit komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami
a snížit celkové náklady. Revoluční řešení těchto problémů přináší model BIM.

CO JE BIM?

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Tento moderní digitální model komplexně zahrnuje projektování, zaměření objektů až po jejich stavbu i průběžnou správu projektů. Dle Ministerstva průmyslu a obchodu je v plánu postupně zavádět BIM až do roku 2027, kdy by se měl stát zcela přirozenou součástí stavebnictví u nás. Je zajímavé, že v roce 2015 tento model neznala více jak polovina společností ze stavebního sektoru, ale o dva roky později už jej aktivně používalo 30 % z nich. Z těchto údajů je zřejmé, že se model u nás dostává do povědomí. V zahraničí se BIM stal běžnou součástí realizace stavebních projektů od jejich návrhu až po užívání a provoz. Mezi největší výhody BIM patří možnost využití automatizace i prefabrikace, přesnější kontrola provedené práce a kvality, detailnější plánování průběhu stavy a potřeby materiálu i možnost detekce kolizí již ve fázi návrhu, což pomáhá předcházet výskytu problémů na stavbě.

PLÁN BIM 2022

Vláda České republiky považuje BIM za základní nástroj digitalizace ve stavebnictví. Koncem roku 2017 schválila Koncepci zavádění metody BIM na území ČR. Za klíčový milník celé koncepce se považuje rok 2022, kdy bude plně zavedena povinnost použít model BIM u nadlimitních veřejných zakázek týkajících se projektových a stavebních prací financovaných z veřejných rozpočtů.

BIM V PRAXI PŘEDSTAVUJE IBR CONSULTING SE SVÝMI NÁSTROJI

IBR Consulting je významná česká společnost, která v současné době plní roli lídra v oblasti zavádění digitalizace ve stavebnictví u nás. Společnost nabízí chytrá řešení, jež umožňují nejen digitalizaci a práci s daty, ale zároveň jejich využití pro BIM. Již mnoho let se společnost specializuje na realizaci malých i velkých stavebních projektů. Mezi její referenční projekty patří ty největší infrastrukturní stavby v České republice i na Slovensku. V tento moment se podílí na realizaci důležitého úseku dálnice D35 Časy – Ostrov v Pardubickém kraji, kde je plně využíván DSS i Aspe.

„Zavádění digitalizace ve stavebnictví je naší hlavní náplní. Neustále se snažíme za pomoci nejmodernějších technologií posouvat tento obor kupředu. Naším revolučním nástrojem, který umožňuje komplexní online sledování staveb, je Aspe. Jsme přesvědčeni, že se jednotné datové prostředí, které Aspe představuje, stane součástí všech významných stavebních projektů, a tím posune české stavebnictví na celosvětovou úroveň. V souvislosti s tím aktuálně na trh uvádíme vylepšené řešení – Aspe Esticon,“ sdělil Zbyněk Lipavský, obchodní ředitel IBR Consulting.

NOVÉ ŘEŠENÍ V PODOBĚ ASPE ESTICON

Aspe Esticon představuje vylepšené řešení pro jednotné datové prostředí projektu. Novinka, kterou společnost IBR Consulting uvede v dubnu na náš trh, ještě více ulehčí a zefektivní stavební zakázky. V rámci Aspe Esticon došlo ke zlepšení a nastavení struktury rozpočtu, tak aby odpovídal technologickému členění stavby a umožnil přímou vazbu na 3D model. Rozpočet se stane základním kamenem pro nastavení harmonogramu, technologického modelu a finální finanční plán. Následně je vytvořena struktura harmonogramu, která je převzata z 3D modelu. Vazby a elementy jsou vygenerovány podle technologického provedení konstrukčního prvku. Důležitou součástí jsou také výpočty celoživotních nákladů projektu. Databáze předpřipravených stavebních elementů odpovídá fyzickým prvkům, provozním nákladům
a nákladům na údržbu. Započítávají se také technologické vazby elementů a harmonogram plánovaných výměn.

VŠECHNY INFORMACE O PROJEKTU DOSTUPNÉ Z MOBILU ČI TABLETU

Sdílené prostředí nesoucí název Datový sklad stavby (DSS) se již dříve osvědčilo při výstavbách různých úseků silnic a dálnic. Nově se stalo nedílnou součástí BIM modelu, jelikož obsahuje veškeré informace včetně 3D modelů, negeometrických dat, dokumentů, jednotlivých fází staveb, ale i komunikaci mezi účastníky projektu. Mezi takové prostředí ulehčující realizaci stavebních projektů patří již zmíněný efektivní digitální nástroj DSS (Datový sklad staveb) od IBR Consulting.

V ČEM DSS ULEHČUJE REALIZACI STAVEBNÍCH PROJEKTŮ?

DSS je platforma sdružující veškeré projektové dokumenty na jednom místě. To umožňuje všem účastníkům projektu okamžitou kontrolu jeho stavu i snadnou dostupnost nahraných dokumentů. Datové prostředí šetří nejen čas a místo, ale i planetu. Projektové společnosti již déle nemusejí mít veškeré složky vytisknuté a uložené ve svých kancelářích.

„Hlavní výhodou našeho nástroje je okamžitá dostupnost ke všem dokumentům na jednom místě. Čímž je umožněno ihned kontrolovat stav projektu všemi účastníky i dalšími stranami. V tento moment máme možnost využívat Datový sklad staveb při výstavbě úseku dálnice D35 Časy – Ostrov. Vzhledem k důležitosti výstavby pro nás tento projekt představuje naši dosavadně největší referenci. Pevně věříme, že do budoucna bude náš Datový sklad staveb standardní součástí i ostatních významných staveb v ČR,“ říká Jiří Šimon, vedoucí nového oddělení datových služeb v IBR Consulting.

Datový sklad stavby se obecně využívá v několika modulech. V modulu realizace jsou sledovány skutečně provedené práce na stavbě. V této fázi je důraz kladen na elektronickou fakturaci, změny během výstavby, které v rámci projektu vznikají či přímo na elektronickou podobu provedených prací na základě předložené papírové formy. Dále
v datovém prostředí dochází k odsouhlasení provedených prací, ty jsou následně kontrolovány, zda odpovídají skutečnosti. V DSS dochází i ke kontrolám z nadřízených orgánů, např. SFDI, Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. Nástroj byl využit také pro realizaci úseku dálnice D35 Opatovice – Časy a pro mnoho dalších projektů na území České republiky. Více informací o stavbách, na kterých se podílel DSS naleznete na webové adrese www.ibrconsulting.cz.

AŽ 17 000 DOKUMENTŮ V DSS V RÁMCI D35 ČASY – OSTROV

Výstavba úseku D35 Časy – Ostrov je nutná vzhledem k dlouhodobé přetíženosti silnice I/35 Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto. Ta je v současné době na hranici své kapacity nejen z pohledu bezpečnosti dopravy a obyvatel, ale i kvůli vlivům provozu na životní prostředí. V tento moment začíná již druhý rok od zahájení výstavby tohoto úseku. Od samotného počátku napomáhá v realizaci výstavby již zmíněná společnost IBR Consulting. Díky jejímu inovativnímu Datovému skladu stavby je výstavba úseku efektivní.

Během přípravy výstavby úseku D35 Časy – Ostrov bylo do datového prostředí zavedeno přes 10 000 dokumentů. Za rok realizace stavby do DSS přibylo necelých 7 000 dokumentů, zejména protokoly, zprávy či dokumentace RDS. Aktuálně se v prostředí DSS nachází přes 17 000 dokumentů týkající se tohoto úseku. Do DSS mají přístup nejen investoři, zhotovitelé či autorský dozor projektu D35 Časy – Ostrov, ale také projektanti RDS, supervize SFDI, tým Správce stavby, zaměstnanci GŘ ŘSD, laboratorní technici a konzultanti na administraci ZBV. Participanti projektu mají veškerou dokumentaci zařazenou do složkové struktury, která je na všech projektech ŘSD totožná a umožňuje jim tak hledat určitý dokument u všech staveb na stejném místě.

České stavebnictví stojí na startu digitální budoucnosti. V následujících letech budou muset všechny zainteresované společnosti do stavebních projektů změnit nebo upravit své firemní procesy, tak aby vyhověly nástupu moderních technologií do oboru. Postupná implementace modelu BIM do praxe již nyní přináší kýžené výsledky, které mají pozitivní dopad nejen na firmy z oboru, ale i na obyčejné lidi. Postupně tak dochází k zefektivnění projektů, úspoře času, práce, peněz i planety. Projekt úseku D35 Časy – Ostrov je toho důkazem.