Nový Actros: Výrazný přínos k vyšší bezpečnosti, hospodárnosti a konektivitě

publikováno:
autor:

Při vývoji nového modelu Actros bylo pro nás nejdůležitější naslouchat. Chtěli jsme nejprve porozumět požadavkům, které kladou naši zákazníci, řidiči a také společnost jako celek na moderní nákladní vozidla. S tím jsme se pustili do práce a vyvinuli řešení s jasným cílem učinit z nového modelu Actros nejbezpečnější, nejhospodárnější a síťově nejvíce propojené nákladní vozidlo na světě,“ říká Stefan Buchner, vedoucí divize Mercedes‑Benz Trucks.

NOVÝ ACTIVE DRIVE ASSIST ZPŘÍSTUPŇUJE ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANOU JÍZDU – VÍCE BEZPEČNOSTI A MÉNĚ ÚNAVY PRO ŘIDIČE

Nová modelová řada Actros upevňuje své vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti. V tomto ohledu je milníkem nový Active Drive Assist. Systém nabízí řidiči částečně automatizovanou jízdu v celém rozsahu provozních rychlostí, což je světová premiéra v sériově vyráběném nákladním vozidle. Active Drive Assist za určitých předpokladů řidiče aktivně podporuje při řízení nákladního vozidla v podélném a příčném směru a dokáže vozidlo samočinně brzdit, zrychlovat i udržovat v jízdním pruhu. Systém nabízí své mimořádné přednosti jak v husté dopravě, tak i při dlouhých, monotónních jízdách. Řidič je však i nadále zcela odpovědný za bezpečné řízení vozidla. Součástí této odpovědnosti je mj. i to, že má řidič v každém okamžiku veškerou kontrolu nad vozidlem.

Active Drive Assist dokáže zásahy do řízení udržovat nákladní vozidlo v jízdním pruhu. Systém se přitom orientuje pomocí kamery podle podélného značení na obou stranách vozovky. K vyšší bezpečnosti přispívá i skutečnost, že funkce aktivního udržování vozidla v jízdním pruhu zůstává zachována i po deaktivaci systému Active Drive Assist řidičem. Hrozí‑li nechtěné vyjetí vozidla z jízdního pruhu, funkce aktivního udržování vozidla v jízdním pruhu samočinně zasáhne do řízení a vrátí vozidlo zpět do jízdního pruhu. Active Drive Assist přitom využívá nový elektrický posilovač řízení, který v případě potřeby – například při manévrování – snižuje ovládací síly na volantu, a usnadňuje tak ovládání vozidla.

Řidič je o činnosti systému Active Drive Assist průběžně informován symbolem modrého volantu a modře zbarveným vyobrazením jízdního pruhu na centrálním displeji multimediální přístrojové desky Multimedia Cockpit. Pokud se nový Actros příliš přiblíží k vozidlu, jedoucímu vpředu, přístrojová deska na to řidiče upozorní a Active Drive Assist nákladní vozidlo samočinně zpomalí. Je‑li obnovena dostatečná vzdálenost od vozidla vpředu, zrychlí systém vozidla na nastavenou rychlost. Řidič si může požadovaný odstup nastavit v několika stupních. Active Drive Assist navíc řidiče podporuje v dopravních kolonách, protože systém vychází z osvědčeného adaptivního tempomatu s funkcí Stop and Go.

Důležité je, že všechny asistenční systémy v novém Actrosu jsou vzájemně sladěny a úzce spolupracují. Nový Active Drive Assist využívá pro sledování vpředu jedoucích vozidel a k rozpoznávání podélného značení na vozovce zdokonalené radarové a kamerové senzory, které jsou součástí rovněž nového systému Active Brake Assist 5. Činnost systému Active Drive Assist probíhá také vždy v souladu s inteligentním řízením tempomatu a převodovky Predictive Powertrain Control, aby byl zaručen co nejhospodárnější provoz nákladního vozidla.

SENZAČNÍ SVĚTOVÁ PREMIÉRA: NOVÝ SYSTÉM MIRRORCAM PRO LEPŠÍ VÝHLED DOZADU A OPTIMALIZOVANOU AERODYNAMIKU

Nový Actros se systémem MirrorCam nahrazuje jako první sériově vyráběné nákladní vozidlo konvenční hlavní a širokoúhlá vnější zpětná zrcátka kamerovým systémem. MirrorCam vylepšuje bezpečnost a aerodynamiku. Systém pracuje pouze s digitálními kamerami a displeji. Kamery v aerodynamických krytech jsou připevněny k rámu střechy na pravé a levé straně. Jejich obrazy jsou zobrazovány na dvou 15“ displejích, umístěných uvnitř kabiny na střešních sloupcích A. Jas displejů je manuálně nastavitelný. Prostřednictvím ovládacího panelu na dveřích lze měnit zobrazovanou zónu, stejně jako u běžného nastavování zrcátek. Kromě toho je kamerový systém vyhřívaný.

MirrorCam nabízí výrazně lepší výhled z kabiny. Příjemným vedlejším efektem je pro řidiče také dobrý výhled šikmo dopředu, jemuž brání pouze střešní sloupky A, nikoli však již vnější zpětná zrcátka. Větší zorné pole znamená více bezpečnosti. To však není všechno. U konvenčních zrcátkových systémů může docházet k tomu, že si řidič zrcátka špatně nastaví, a na straně spolujezdce si tak vytvoří tzv. „slepý úhel“. V něm lze snadno přehlédnout zejména chodce a cyklisty. MirrorCam naproti tomu problém špatně nastavených zrcátek zcela vylučuje, protože kamera se před vyjetím automaticky nastaví do optimální polohy a displej ukazuje kompletní obraz okolí ze všech perspektiv.

Řidiče podporuje několik asistenčních funkcí systému MirrorCam. U tahačů návěsů se při průjezdu zatáčkou natáčí obraz displeje na vnitřní straně zatáčky společně se soupravou, a poskytuje tak optimální výhled na celý návěs. Linie přispívají k lepšímu odhadu vzdálenosti vozidel vzadu. Řidič si navíc může individuálně nastavit dodatečnou linii, která ukazuje například konec přívěsu. Díky tomu je manévrování s přesností na centimetry ještě snadnější. MirrorCam disponuje také speciálním zobrazením pro couvání. V horní části displeje je přitom zobrazována zóna v blízkosti vozidla a ve spodní části – s určitým přesahem – vzdálenější oblast.

Při stmívání přejde systém na noční režim, který řidiče neoslňuje a minimalizuje odrážení světla ze světlometů ostatních vozidel. Systém však zabraňuje i za dne oslňování řidiče ostrým sluncem zezadu. A pokud si řidič udělá přestávku k odpočinku nebo spí, může spínačem u lůžka systém aktivovat vždy na dvě minuty, aby mohl pomocí displejů i při zatažených závěsech kdykoli zkontrolovat okolí vozidla. Systém MirrorCam je samozřejmě homologován podle platné směrnice OSN R46 pro zpětná zrcátka.

VÍCE BEZPEČNOSTI PRO NEJZRANITELNĚJŠÍ ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU: ASISTENT PRO ODBOČOVÁNÍ BYL PRO NOVÝ ACTROS ZNOVU VYLEPŠEN

Asistent pro odbočování je k dispozici již od roku 2016 a minimalizuje pravděpodobnost nebezpečných nehod vpravo na straně spolujezdce při odbočování. V rámci vývoje nového modelu Actros byl však systém znovu zdokonalen a připraven pro digitální budoucnost nákladních vozidel. Daimler Trucks je v současnosti jediným výrobcem, který nabízí takový výstražný systém, kompletně integrovaný do celé konstrukce vozidla. Systém je výjimečný i tím, že detekuje prostor po celé pravé straně soupravy i za ní a předem vypočítává trajektorii pohybu návěsu při průjezdu zatáčkou.

MirrorCam a asistent pro odbočování spolupracují v novém Actrosu ruku v ruce. Displej MirrorCam zobrazuje v kritických jízdních situacích výstražná upozornění asistenta pro odbočování. Všechny důležité pokyny se tak objevují na jednom místě, což zabraňuje přetížení řidiče informacemi. 

Asistent pro odbočování používá vícestupňový výstražný proces. Nejprve je řidič vizuálně informován o přítomnosti pohybujícího se nebo stojícího objektu ve sledované zóně vedle soupravy na straně spolujezdce. Na displeji systému MirrorCam na straně spolujezdce se za tím účelem rozsvítí žlutý trojúhelníkový výstražný symbol. Hrozí‑li kolize, následuje vizuální a akustické upozornění. Několikrát přerušovaně se rozsvítí červený symbol, který začne po dvou sekundách svítit trvale. Kromě toho zároveň zazní výstražný signál na straně spolujezdce. Asistent pro odbočování neaktivuje brzdovou soustavu. Tato odpovědnost je ponechána řidiči, aby za podpory výstražných upozornění vozidlo včas zpomalil.

Asistent pro odbočování dokáže nyní od uvedení nového modelu Actros podporovat řidiče za určitých podmínek také při odbočování vlevo. U nákladních vozidel s převisem rámu více než 1,5 metru za poslední zadní nápravou existuje při odbočování vlevo nebezpečí vybočení pravého zadního rohu vozidla. Přitom může dojít k nebezpečné kolizi převisu rámu s ostatními účastníky silničního provozu, například s chodci, cyklisty nebo jinými motorovými vozidly. Asistent pro odbočování však dokáže řidiče nového modelu Actros včas upozornit na riziko takové kolize.

Srdcem asistenta pro odbočování jsou dva radarové senzory s krátkým dosahem na rámu na straně spolujezdce před zadní nápravou nákladního vozidla. Systém je koncipován tak, aby pokrýval délku celé soupravy plus dva metry dopředu a až jeden metr dozadu. Systém je funkční jak u samostatných vozidel, tak i u kompletních souprav s délkou až 18,75 metru.

I TO NABÍZÍ POUZE MERCEDES‑BENZ TRUCKS: NOVÝ ACTIVE BRAKE ASSIST 5 SE ZDOKONALENÝM ROZPOZNÁVÁNÍM CHODCŮ

K ještě vyšší bezpečnosti chodců přispívá také nový Active Brake Assist 5. Novinkou u aktuální verze asistenta pro nouzové brzdění je spolupráce radarových a kamerových systémů. Díky tomu byla mimo jiné vylepšena reakce na chodce při rychlosti jízdy až 50 km/h. Active Brake Assist 5 dokáže v rámci systémových limitů reagovat maximálním brzděním na přecházející, protijdoucí nebo ve vlastním pruhu běžící či úlekem náhle strnulé chodce.

Jakmile Active Brake Assist 5 rozpozná nebezpečí nehody s vpředu jedoucím vozidlem, stojící překážkou nebo chodcem, upozorní řidiče třístupňovým výstražným systémem. Pokud řidič nereaguje, dojde nejprve k vizuálnímu a akustickému upozornění. Poté se aktivuje částečné brzdění. Jestliže řidič ani poté nezasáhne, může systém v rámci systémových limitů aktivovat maximální brzdění a při rychlosti jízdy méně než 50 km/h zapne výstražná světla, aby upozornil následující řidiče. Nakonec vozidlo po zastavení automaticky zajistí nová elektronicky ovládaná parkovací brzda.

Active Brake Assist 5 dokáže v mnoha případech rozpoznat nebezpečné situace lépe než řidič, a reagovat tak dříve. Stejně jako předchůdce má i tento systém řidiče jen podporovat, aby se minimalizovalo riziko kolizí a případně jejich následky. V optimálním případě dokáže nehodě zcela zabránit. Active Brake Assist 5 však není systémem pro podporu autonomního řízení, který by řidiči umožňoval nevěnovat pozornost řízení. Řidič proto i nadále nese nepřetržitě veškerou odpovědnost za řízení vozidla, jak je ostatně legislativou předepsáno. Svou jízdu musí přizpůsobovat dopravní situaci a přitom neustále upravovat zejména bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu a rychlost jízdy.

DALŠÍ MILNÍKY V OBLASTI BEZPEČNOSTI: ELEKTRONICKY OVLÁDANÁ PARKOVACÍ BRZDA, ASISTENT PRO ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A ASISTENT PRO STABILIZACI NÁVĚSU A PŘÍVĚSU

Kromě systémů Active Drive Assist, MirrorCam, Active Brake Assist 5 a asistenta pro odbočování zvyšují bezpečnost nového modelu Actros další inovativní systémy. Nová elektronicky řízená parkovací brzda s funkcí Hold kombinuje snadné ovládání s vyšší úrovní bezpečnosti. Brzda je automaticky aktivována při vypnutí motoru. Integrovaná funkce Hold se aktivuje u stojícího vozidla cíleným sešlápnutím pedálu brzdy. Funkce se vypne, jakmile řidič znovu sešlápne pedál plynu. Tento systém je cenným pomocníkem při rozjezdu ve svahu díky integrované asistenční funkci Hill‑Holder.

Asistent pro rozpoznávání dopravních značek dokáže rozpoznávat omezení rychlosti jízdy, začátek a konec zákazu předjíždění a výstražné dopravní značky, které zobrazuje na displeji. Při překročení nejvyšší povolené rychlosti jsou rozpoznané dopravní značky doplněny vizuálním upozorněním.

Nový Actros jezdí ještě bezpečněji také díky novému asistentovi pro stabilizaci návěsu a přívěsu. Systém u soupravy s návěsem nebo přívěsem vytváří při uvolnění pedálu plynu a při průjezdu zatáčkou mírný brzdný tlak na kolech návěsu nebo přívěsu, a stabilizuje tak soupravu. Tato funkce je v souladu s platným předpisem OSN R13 pro brzdové soustavy.

NEZAMĚNITELNÝ ZEVNĚJŠEK: NOVÝ SVĚTELNÝ DESIGN, LED PRO DENNÍ SVÍCENÍ A INTELLIGENT LIGHT PRO JEŠTĚ VÍCE BEZPEČNOSTI

Světlo znamená rovněž bezpečnost. Nový Actros je nezaměnitelný ve dne i v noci díky novému světelnému designu s obloukem světla podél horního okraje světlometů. Nákladní vozidlo je za dne snadno viditelné díky novým standardním světlometům LED pro denní svícení. Velkým pokrokem je nový systém Intelligent Light, který zahrnuje kromě světel LED pro denní svícení také automatické ovládání tlumených a dálkových světel, automatická světla pro odbočování a mlhové světlomety.

AŽ O PĚT PROCENT NIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA DÍKY VYLEPŠENÉ AERODYNAMICE A DALŠÍM OPATŘENÍM

V porovnání s předchůdcem spotřebuje nový Actros až o tři procenta méně paliva na dálnicích a rychlostních silnicích. Na ostatních silnicích mimo město činí úspora paliva dokonce až pět procent, protože v těchto podmínkách jsou přínosy optimalizovaného systému Predictive Powertrain Control nejvyšší.

Nižší spotřeby paliva bylo dosaženo kombinací různých opatření. Mezi ně patří vylepšená aerodynamika. Nový systém MirrorCam nahradil konvenční vnější zpětná zrcátka a svými aerodynamickými tvary s nepatrnými rozměry přispívá k nižšímu aerodynamickému odporu vzduchu. Aerodynamiku vylepšují také nové, konkávně tvarované spoilery na rozích kabiny, stejně jako optimalizovaný střešní spoiler. Dalším pozitivním faktorem je nový stálý převod i = 2,412.

NA DÁLNICÍCH I BĚŽNÝCH SILNICÍCH: PREDICTIVE POWERTRAIN CONTROL ZPŘÍSTUPŇUJE NOVOU DIMENZI HOSPODÁRNÉ JÍZDY

Velkého pokroku bylo dosaženo při snižování spotřeby paliva na silnicích mimo město, a to zejména díky rozšířeným funkcím inteligentního řízení tempomatu a převodovky Predictive Powertrain Control. Nová generace využívá kromě satelitního systému určování polohy vozidla také precizní digitální mapy silniční sítě, které zahrnují data o topografii, průbězích zatáček, geometrickém uspořádání křižovatek a kruhových objezdů i o dopravních značkách. Systém optimalizuje styl jízdy nejen v klesáních nebo stoupáních, ale také na silnicích s mnoha zatáčkami, na nichž dosud nebylo možné tempomat optimálně používat. Cílem všech uvedených opatření je dosáhnout maximální hospodárnosti provozu nákladního vozidla a optimálně podporovat řidiče. Spolupráce mezi systémem Predictive Powertrain Control a adaptivním tempomatem kromě toho snižuje spotřebu paliva. Adaptivní tempomat poskytuje informace o vpředu jedoucím vozidle, aby mohl systém Predictive Powertrain Control plánovat co nejideálnější okamžiky řazení a celkový průběh rychlosti jízdy.

Systém přitom profituje z nového jízdního režimu Economy+ pro automatické řazení převodovky PowerShift 3, který je koncipován pro ještě hospodárnější jízdu. Ve standardní výbavě jsou i nadále k dispozici jízdní režimy Standard/Eco/Power. Další novinkou je nabídka systému Predictive Powertrain Control i pro tahače nadměrně těžkých nákladů s celkovou hmotností až 120 t, pro vozidla s pohonem všech kol a pro vozidla se systémy Hydraulic Auxiliary Drive nebo turbo‑retardér‑spojka.

„LEADING IN EFFICIENCY“: NOVÝ STÁLÝ PŘEVOD PRO VOZIDLA ACTROS S MOTOREM OM 471 – JEŠTĚ HOSPODÁRNĚJŠÍ JÍZDA DÍKY INTELIGENTNÍ TECHNICE

Ke snížení spotřeby nafty přispívá také nový standardní stálý převod i = 2,412 místo i = 2,533 na zadní nápravě s optimalizovanou hmotností. Díky tomu poklesla hladina otáček o téměř pět procent. Novým stálým převodem jsou vybavena všechna nová vozidla Actros s řadovým šestiválcem OM 471 a pneumatikami 315/70 R 22,5.

REVOLUCE UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ: NOVÁ MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍSTROJOVÁ DESKA MULTIMEDIA COCKPIT S INTUITIVNÍM OVLÁDÁNÍM A INOVATIVNÍMI FUNKCEMI

V kabině nového modelu Actros okamžitě zaujme nová multimediální přístrojová deska Multimedia Cockpit. Srdcem nově vyvinutého rozhraní mezi řidičem a vozidlem jsou dva centrální barevné displeje. Místo klasického panelu sdružených přístrojů s rychloměrem, otáčkoměrem a palivoměrem zaujímá primární barevný plochý displej s vysokým rozlišením. Individuálně konfigurovatelný displej informuje řidiče přehlednými a snadno čitelnými zobrazeními o všech důležitých jízdních a provozních stavech i o zásazích a činnosti systémů Active Drive Assist, Predictive Powertrain Control a dalších asistenčních funkcí nového modelu Actros. 

Sekundární displej má podobu dotykového displeje. Jeho prostřednictvím lze komfortně ovládat většinu funkcí nákladního vozidla. Důležité funkce, jako jsou osvětlení, topení, klimatizace nebo telefonování, lze navíc aktivovat přímo pomocí tlačítek rychlého přístupu. Řidič si kromě toho může nechat kdykoli zobrazit informace o stavu vozidla, jako je například tlak v pneumatikách nebo zatížení náprav.

Velký počet možností připojení přenosných koncových zařízení k multimediální přístrojové desce Multimedia Cockpit zvyšuje pracovní a ovládací komfort. Na základě klasických karet řidiče pro digitální tachografy nebo pro Fleetboard lze do multimediální přístrojové desky uložit uživatelské profily až šesti řidičů. Primární barevný displej a sekundární multidotykový displej lze ovládat rovněž prostřednictvím nového multifunkčního volantu s dotykovými tlačítky (Touch Control Buttons). Stíracími pohyby prstu a stisknutím dotykových tlačítek Touch Control Buttons lze ovládat systémy vozidla a zobrazovat informace.

JEŠTĚ VĚTŠÍ, JEŠTĚ INDIVIDUÁLNĚJŠÍ, JEŠTĚ VÍCE FUNKCÍ: MULTIMEDIA COCKPIT INTERACTIVE

Jako vyšší vývojový stupeň multimediální přístrojové desky Multimedia Cockpit nabízí Mercedes‑Benz Trucks pro nový Actros přístrojovou desku Multimedia Cockpit interactive s ještě rozsáhlejší konektivitou a větším počtem funkcí. Její primární displej s úhlopříčkou 12 palců je výrazně větší. Řidič má na výběr dva styly zobrazování, „Classic“ a „Advanced“. Zobrazení „Classic“ odpovídá ukazatelům na standardní multimediální přístrojové desce Multimedia Cockpit a je řidičem manuálně nastavitelné. „Advanced“ umožňuje individuální a variabilní zobrazování informací ve třech zónách: uprostřed je velký kruhový rychloměr s provozními informacemi, vlevo jsou informace o vozidle, jako jsou brzdný tlak, teploty provozních kapalin, stavy kapalin v nádržích, apod. Vpravo se nacházejí informace, které se týkají řidiče, jako jsou doby řízení a odpočinku, telefonní seznam a audiosystém. Kromě toho začne displej při aktivaci systému Active Drive Assist, resp. adaptivního tempomatu ukazovat informace asistenčních systémů v grafickém zobrazení, které bylo optimalizováno pro částečně automatizovanou jízdu. Řidič je díky tomu velmi dobře podporován při sledování dopravní situace.

ŘÍZENÍ, PRÁCE, ŽIVOT – NOVÝ ACTROS NABÍZÍ ŘIDIČI ATRAKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ S JEDINEČNOU ÚROVNÍ KOMFORTU

Nový Actros sází na inovace zvyšující komfort ovládání nejen u přístrojové desky, ale v celé kabině. Dobrým příkladem je nový komfortní klíček s dálkovým ovládáním. Řidič s ním může pohodlně odemknout nebo zamknout své nákladní vozidlo ze vzdálenosti až 50 metrů. Dálkové ovládání není závislé na směru, a nemusí být proto namířeno přímo na vozidlo. Podmínkou spuštění motoru tlačítkem Start‑Stop je pouze přítomnost klíčku ve vozidle. Díky tomu může klíček i během jízdy zůstat v kapse řidičových kalhot nebo jeho bundy.

Komfort zvyšuje také možnost indukčního nabíjení chytrého telefonu na přístrojové desce nového modelu Actros a nový koncept vnitřního osvětlení. Vývojáři u něj zohlednili výsledky výzkumu světla. Díky tomu je prakticky v každé situaci zajištěno optimální osvětlení kabiny. Nové osvětlení interiéru je k dispozici ve třech verzích. Standardní verze zajistí kompletní osvětlení kabiny a nabízí dvě bodové svítilny s bílým světlem teplého odstínu. Orientaci za jízdy zlepšuje decentní modré osvětlení pro jízdu v noci.

Nové, na přání dodávané dekorační osvětlení LED osvětluje interiér ještě útulněji. V tomto případě si může řidič zapnout například doplňkové dekorační osvětlení pro jízdu za tmy, které zahalí prostor pro nohy a přístrojovou desku do modrého světla. A nakonec jantarové osvětlení vytvoří útulnou atmosféru v obývací zóně.

NOVÝ ACTROS JAKO SOUČÁST „INTERNETU VĚCÍ“: TRUCK DATA CENTER TVOŘÍ ZÁKLAD VŠECH ŘEŠENÍ PRO KONEKTIVITU

Základem všech řešení pro konektivitu nového modelu Actros je Truck Data Center. Tento modul přijímá data od senzorů, kamer a dalších zdrojů v nákladním vozidle a vyhodnocuje je pro různé aplikace. Zároveň je rozhraním pro veškeré služby, založené na síťovém propojení, a zajišťuje veškerou vnější komunikaci nákladního vozidla. Komunikační modul je základem pro veškeré služby Mercedes‑Benz Uptime a Fleetboard. Nákladní vozidlo je díky tomu trvale připojeno ke cloudu a je součástí „internetu věcí“.

MERCEDES‑BENZ UPTIME ZVYŠUJE VYUŽITÍ VOZIDLA DÍKY DÁLKOVÉ DIAGNOSTICE A CHYTRÉMU PLÁNOVÁNÍ SERVISNÍCH PROHLÍDEK

Spolehlivost je zásadní pro každého vedoucího vozového parku. Mercedes‑Benz Uptime je inovativním servisním produktem pro zákazníky divize Mercedes‑Benz Trucks. Jeho cílem je zvýšit využití vozidla díky jeho inteligentnímu propojení v reálném čase a intenzivní péči o zákazníka. Zcela automatický telematický diagnostický systém kontroluje stav systémů nákladního vozidla nepřetržitě a v reálném čase. Data jsou interpretována během sekund, systém rozpozná kritické stavy a doporučí konkrétní opatření. Je‑li zapotřebí uskutečnit údržbu nebo opravu, Mercedes‑Benz Service zákazníka okamžitě podpoří nabídkou individuálního řešení, které je optimálně přizpůsobeno naplánované trase a stavu vozidla. Pro zákazníky to znamená výrazně zvýšenou plánovatelnost servisních prohlídek a dostupnosti vozidla, takže dopravní společnosti mohou svá nákladní vozidla provozovat s ještě větší efektivitou.

MERCEDES‑BENZ TRUCK APP PORTAL POSKYTUJE APLIKACE PRO DALŠÍ ZVÝŠENÍ KOMFORTU A HOSPODÁRNOSTI

Síťové propojení je klíčem k ještě vyšší efektivitě práce díky integraci aplikací do nákladního vozidla. Nový Actros má co nabídnout i v této oblasti. Stisknutím tlačítka „Connect“ na dotykovém displeji multimediální přístrojové desky Multimedia Cockpit se uživatel dostane na Mercedes‑Benz Truck App Portal, digitální platformu pro aplikace se zaměřením na nákladní vozidla. Manažeři vozových parků nebo dispečeři mohou vybavit nová vozidla Actros aplikacemi společností Fleetboard, Daimler, svých partnerů nebo třetích stran, které umožňují další zvýšení komfortu a hospodárnosti. Ve všech případech je cílem usnadnění každodenní práce řidičům, dispečerům  a manažerům vozových parků. Mercedes‑Benz Truck App Portal je otevřenou platformou, na níž mohou nabízet své aplikace také třetí strany, partnerské společnosti a zákazníci po předchozí kontrole kvality a bezpečnosti.