Praha má veřejné osvětlení už 300 let, provoz dnešní soustavy řeší ucelená koncepce

publikováno:
Obecné technické požadavky na moderní svítidla, která se instalují v rámci obnovy nebo nové výstavby stožárů, stanovuje tzv. Technický standard pražského LED svítidla. Obecné technické požadavky na moderní svítidla, která se instalují v rámci obnovy nebo nové výstavby stožárů, stanovuje tzv. Technický standard pražského LED svítidla.

Osvětlování komunikací, ulic a dalších veřejných prostranství má bohatou historii, kterou formoval technologický rozvoj a společenská potřeba účinného a efektivního zdroje světla během noci. Metropole se prvního stálého osvětlení ulic dočkala v roce 1723 v podobě olejových luceren lemujících cestu na Hrad.

Dnes je pražská soustava zahrnující více než 143 tisíc světelných míst největší v České republice a všechny aspekty jejího současného i budoucího provozu řeší nově vzniklá koncepce veřejného osvětlení.

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení

Základem koncepce je generel veřejného osvětlení a analýza aktuálního stavu, která zohledňuje celou řadu aspektů od hustoty dopravy, parkování vozidel, umístění a parametrů komunikace až po míru kriminality a nehodovosti.

Podle jejich dopravně-urbanistického významu bylo více než 4 500 pozemních komunikací v Praze rozřazeno do pěti kategorií, pro které byly stanoveny různé požadavky na intenzitu osvětlení. Pro jednotlivé komunikace byly rovněž určeny adaptivní třídy osvětlení, které zohledňují budoucí stmívání osvětlení například v době nižší intenzity dopravy nebo v pozdních nočních hodinách.

Systém členění pozemních komunikací v metropoli.

Obnova a modernizace veřejného osvětlení

Nedílnou součástí koncepce je návrh obnovy jednotlivých prvků soustavy s výhledem na následujících 20 až 30 let, která má zajistit výměnu svítidel, ale také stožárů a kabelových polí na hranici doby života a průběžnou optimalizaci průměrného stáří soustavy.

Na obnovu navazuje instalace moderních LED svítidel náhradou za původní svítidla se sodíkovými výbojkami, jejichž výroba bude v horizontu několika let v Evropské unii bez náhrady ukončena.

Obnova stožárů a kabelů je do velké míry zastoupena projekty realizovanými v koordinaci s dalšími, zejména městskými subjekty, jako jsou Technická správa komunikací, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nebo městské části. To umožňuje dosáhnout významných synergií spočívajících především ve snížení nákladů a minimalizaci omezení pro Pražany výkopovými a dalšími pracemi v ulicích. Aktuálně se jedná např. o elektrifikaci autobusové linky 119, kde probíhají práce na kombinovaných stožárech trakčního vedení s nástavci pro veřejné osvětlení v koordinaci s DPP.

Zcela mimořádnou akcí letošního roku pak byla výměna veřejného osvětlení v rámci probíhající rekonstrukce Barrandovského mostu. Za plného provozu bylo instalováno 15 nových stožárů a současně demontován stejný počet původních stožárů, a to za méně než 24 hodin.

Koncepce dalece přesahuje způsob osvětlení ulic a jeho provoz – spojuje v sobě ekologii, technologii i architekturu městského prostoru, a společně tak přispívá k bezpečnosti a kráse nočního obrazu městského prostoru.

Autor: Tomáš Novotný,
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.