Přes 4000 m odvodňovacích žlabů MEA v logistickém centru Amazon

Nové, rozsáhlé distribuční centrum společnosti Amazon se staví v Kojetíně na Moravě.  V roce 2023 by mělo být otevřeno čtyřpodlažní robotické logistické centrum v areálu s celkovou plochou 250 000 m2. V současné době probíhá dokončování okolí budovy.

Stavba aspiruje na vysoké ekologické hodnocení BREEAM Excellent. Bylo tedy nutné vyřešit hodně parametrů výstavby a provozu areálu z pohledu enviromentální zátěže. A hospodaření s dešťovou vodou mezi ně patří.

Pro zachycení a svedení dešťové vody ze zpevněných ploch, silnic, přilehlých komunikací i parkovišť byly zvoleny liniové odvodňovací systémy MEA.  V celkové délce přes 4000 metrů zachycuje vodu několik druhů žlabů z výrobního závodu MEA.

Pro svedení dešťovky ze zpevněných ploch a z parkovišť o kapacitě 657 osobních aut, 189 nákladních aut a z parkovacích míst pro 16 autobusů byly použity obrubníkové systémy MEA KERB, systémy MEADRAIN z polymerického betonu a kompozitní žlaby MEARIN.

Použité obrubníkové liniové žlaby MEA KERB 320 a 500 byly vybrány podle potřebné hydraulické kapacity. Systémem pero-drážka bylo možné žlaby skládat bez problémů i do oblouku. Předností těchto systémů je to, že nezasahují do vozovky, nevytváří žádné překážky pro vozidla a cyklisty, takže jízdní pás je využitelný v celé šířce a bez kaluží.

Žlaby z polymerického betonu MEADRAIN se používají i pro vysoké zátěže až F900 kN a jsou odolné vůči příčným i podélným přejezdům těžkých vozidel. Mohou mít také integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou s napojením přes těsnící drážku. Konstrukce žeber žlabů dokáže odolat bočním tlakům a přenést ho do betonového lože. Polymerbetonový žlab MEADRAIN DM1500 je koncipován jako jedno těleso, bez roštu, takže je na pojezd velmi tichý.

Žlaby MEARIN jsou vyrobeny z vysokopevnostního SMC kompozitu, tedy sklolaminátem vyztuženého plastu. Materiál je stabilní i při značném kolísání teplot a odolný proti chemikáliím, takže se používá v těch průmyslových odvětvích, které mají vysoké nároky na odolnost a trvanlivost materiálu.

Více o systémech MEA naleznete ZDE.