Myčka metra v novém kabátě

publikováno:
autor:
Myčka metra se nalézá na koleji č. 39 v hale Depa Kačerov. Myčka metra se nalézá na koleji č. 39 v hale Depa Kačerov.

Na koleji č. 39 v hale Depa Kačerov bylo v uplynulých měsících živěji než obvykle. Myčka pražského metra, která se zde nachází, procházela zásadní modernizací. Ta zahrnovala jak rekonstrukci vnitřních prostor, tak kompletní výměnu technologií. Pro vysokou odolnost stěn myčky dodala přibližně 1 450 m2 keramických obkladů a 11 560 kg stavební chemie značka RAKO.

Myčka v Depu Kačerov fungovala od sedmdesátých let. Přestože prošla několika úpravami, byla modernizace opravdu nutná. Rekonstrukce provozu s vysokými požadavky na funkčnost se ujala společnost HOCHTIEF CZ a. s. Obložení stěn keramickými obklady bylo jasnou volbou, takže při realizaci stavební části využila společnost HOCHTIEF některé zkušenosti ze stavby tunelu Blanka: I v myčce Depa Kačerov chrání stěny odolné keramické dlaždice RAKO ve spojení se stavební chemií RAKO SYSTEM. Přiznané ocelové vazníky, oranžové kabely podél stěn i pozinkované profily mycí technologie dodávají interiéru industriální vzhled, který dlaždice série Rebel v béžovém odstínu podporují. 

Dosavadní myčka byla, stejně jako je stále běžné u autobusů, stacionární. Soupravy tedy projížděly pevným čisticím rámem. Součástí nového řešení jsou ale rámy dva, navíc mobilní. Tyto čisticí rámy samy projíždějí kolem soupravy, tedy obdobně, jako to známe z automyčky. Proběhla výměna osvětlení, kompletně nová je také vzduchotechnika provozu. Vytápění zajišťují dvě rekuperační jednotky. Myčka má vlastní úpravnu vody. Díky dokonalému systému recyklace vody je minimalizován objem odpadních vod.

Ochrana proti bludným proudům

Podlahu myčky bylo nutné vybourat do hloubky přibližně dvou metrů. Nové řešení podlah klade důraz na ochranu kovových výztuží objektu před korozí vlivem bludných proudů, které zde působí. Nová podlaha je vybavena systémem odvodu odpadní vody. 

Obklad stěn navázal na realizaci podlah. Keramické obložení je v celé délce prostoru, což je přibližně 120 metrů, a to po obou stranách, i v jeho čele. Výška obložení sahá až ke stropu, do výšky šesti metrů. Celkem tak bylo potřeba obložit asi 1 450 m2. Investor z dodaných vzorků obkladů vybral pro myčku slinuté glazované dlaždice 30 x 60 cm ze série Rebel s rektifikovanou hranou a se vzhledem industriálního betonu.

Rektifikovaný obklad pro minimální údržbu

Realizátorem obkladačských prací a spárování již od přípravy podkladů byla písecká firma Koupelny Pícha s. r. o. „Z původního obkladu bylo nutné nejprve dobře odstranit mastnotu,“ uvádí František Rychlý, zástupce realizační firmy. Odmaštění bylo provedeno profesionálním čisticím přípravkem na mastnotu CL 810 z řady stavební chemie RAKO SYSTEM. „Po odmytí a vyschnutí stěny aplikovali naši obkladači kontaktní můstek,“ dodává k postupu prací František Rychlý. Na vyrovnaný připravený podklad byl pomocí flexibilního lepidla AD 531 (RAKO SYSTEM) lepen zvolený obklad formátu 30 x 60 cm. Výhodou rektifikovaného keramického materiálu je možnost pokládky s minimální spárou, z čehož vyplývá minimální údržba povrchu v budoucnu. To je v případě takového provozu, jako je myčka, nezbytné. 

Při pokládce byla z důvodu velké plochy pečlivě dodržována dilatační pole. Dilatační spáry vyplnil provazec PES a polyuretan SAB. Keramika se totiž přirozeně smršťuje a roztahuje i přesto, že v závěru mytí soupravy metra neprobíhá žádné sušení, takže zde není prudký nárůst teploty. Mytí zde probíhá s využitím šamponu a osmózové vody, nikoli agresivních chemických látek, spárování je tak realizováno klasickou cementovou spárovací hmotou, konkrétně GF DRY (RAKO SYSTEM). Na realizaci obkladu pracovali čtyři obkladači. Zajímavým a precizně realizovaným detailem pokládky je přesný dořez obkladu v oblasti vazníků.