Daimler Trucks představuje technologickou strategii elektrifikace

Návěsový tahač Mercedes‑Benz GenH2 Truck Návěsový tahač Mercedes‑Benz GenH2 Truck

Výrobce nákladních vozidel Daimler Trucks představil 16. 9. 2020 v Berlíně technologickou strategii elektrifikace svých vozidel určených pro rozmanitý provoz od městské rozvážkové dopravy až po mezinárodní dálkovou dopravu a potvrdil tím svůj zájem o naplňování cílů Pařížské dohody o ochraně klimatu. Akce se zaměřila především na technologii nákladních vozidel s palivovými články na vodík pro segment dálkové dopravy.

Prvním krokem v oblasti pohonu s palivovými články bude Mercedes‑Benz GenH2 Truck, který byl představen ve světové premiéře jako koncepční vozidlo. Daimler Trucks na koncepčním vozidle GenH2 Truck poprvé ukazuje, jaké konkrétní technologie výrobce s maximálním úsilím vyvíjí, aby také těžká nákladní vozidla s palivovými články mohla jezdit na náročných trasách v dálkové dopravě s flexibilním provozem díky dojezdu až 1 000 kilometrů či dokonce ještě více na jednu náplň palivových nádrží. Daimler Trucks plánuje zahájení zkušebního provozu nákladních vozidel GenH2 Truck u zákazníků na rok 2023. Spuštění sériové výroby má následovat ve druhé polovině tohoto desetiletí. Výkonnost vozidla bude přitom na stejné úrovni jako u porovnatelných konvenčních nákladních vozidel poháněných vznětovými motory, a to díky používání kapalného vodíku místo plynného, který se vyznačuje výrazně vyšší energetickou hustotou.

Společnost Daimler Trucks dnes navíc poprvé prezentovala prototyp nákladního vozidla pro dálkovou dopravu s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Mercedes‑Benz eActros LongHaul zajistí pravidelné jízdy na plánovatelných trasách s vysokou energetickou hospodárností. Daimler Trucks plánuje zahájení sériové výroby modelu eActros LongHaul na rok 2024. Na jedno nabití akumulátorů bude mít dojezd cca 500 kilometrů. Již v roce 2018 bylo představeno těžké nákladní vozidlo Mercedes‑Benz eActros pro rozvážkovou dopravu s elektrickým pohonem napájeným akumulátory. Od té doby je eActros intenzivně testován v každodenním provozu u zákazníků a sériově se bude vyrábět od příštího roku. Dojezd sériově vyráběného modelu eActros na jedno nabití akumulátorů výrazně přesáhne hranici 200 kilometrů, dosahovanou u prototypu.

Podobné plány vozidel i časový harmonogram jejich uvádění na trh jako v Evropě realizuje Daimler Trucks také na trzích Severní Ameriky a Japonska. Portfolio společnosti Daimler Trucks v hlavních odbytových regionech Evropa, USA a Japonsko bude nejpozději od roku 2022 zahrnovat sériově vyráběná vozidla s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Společnost má kromě toho ambici nabízet v Evropě, Japonsku a Severní Americe nejpozději od roku 2039 pouze taková nová vozidla, která budou mít neutrální bilanci emisí COv rámci provozu („tank‑to‑wheel“).

Technologickým základem všech sériově vyráběných středně těžkých a těžkých nákladních vozidel Daimler Trucks s elektrickým pohonem a neutrální bilancí lokálních emisí CO2 bude nová globální modulární platforma ePowertrain. Jedná se přitom o vozidla s výhradně elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů nebo palivových článků na vodík. Společná technická platforma zajistí vysoké výkony, hospodárnost a dlouhou životnost. Daimler Trucks dosáhne jejím použitím pro všechna příslušná vozidla a trhy výhodných synergií a úspor z rozsahu.

REÁLNÉ ALTERNATIVY S NEUTRÁLNÍ BILANCÍ LOKÁLNÍCH EMISÍ CO2 PRO PROVOZOVATELE NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Martin Daum předseda představenstva společnosti Daimler Truck AG a člen představenstva společnosti Daimler AG na akci uvedl: „Důsledně realizujeme naši vizi dopravy s neutrální bilancí emisí CO2. Přitom se soustředíme na technologie akumulátorů a vodíkových palivových článků, které mají opravdu neutrální bilanci lokálních emisí CO2 a které nabízejí potenciál, že se na trhu prosadí i v dlouhodobém horizontu. Díky této kombinaci můžeme našim zákazníkům nabídnout nejlepší varianty vozidel pro příslušné aplikace. Čím lehčí náklad a čím kratší vzdálenost, tím spíše se budou používat akumulátory. Čím těžší náklad a čím delší vzdálenost, tím spíše budou upřednostňovány palivové články.“

„Naši zákazníci činí racionální nákupní rozhodnutí a nechtějí u svých nákladních vozidel dělat kompromisy ohledně využitelnosti v každodenním provozu, užitečné hmotnosti a dojezdu. Požadavkům zákazníků jsme nekompromisně podřídili naše koncepční nákladní vozidla Mercedes‑Benz s alternativními pohony – GenH2 Truck, eActros LongHaul a eActros, stejně jako naše elektricky poháněná nákladní vozidla značek Freightliner a FUSO – a tím jsme pro ně vytvořili opravdové alternativy s neutrální bilancí lokálních emisí CO2. Nyní jsme představili hlavní technické specifikace našich elektricky poháněných nákladních vozidel, takže se všechny zúčastněné strany včas dozvídají příslušné informace a z nich vyplývající požadavky. Nyní je na řadě politická scéna a další aktéři i společnost jako celek, aby vytvořili správné rámcové podmínky. K tomu, aby byla zcela elektricky poháněná vozidla s neutrální bilancí emisí CO2 konkurenceschopná, jsou zapotřebí regulatorní a státní opatření včetně nezbytné infrastruktury pro nabíjení ekologicky vyráběnou elektrickou energií a pro výrobu, skladování a přepravu ‚zeleného‘, kapalného vodíku,“ dodal Daum.

UKAZATELE STUDIE GENH2 TRUCK ODPOVÍDAJÍ KONVENČNÍM NÁKLADNÍM VOZIDLŮM PRO DÁLKOVOU DOPRAVU

Vývojáři společnosti Daimler Trucks vzali pro GenH2 Truck za základ vlastnosti konvenčního nákladního vozidla pro dálkovou dopravu Mercedes‑Benz Actros, a to především z hlediska tažné síly, dojezdu a výkonnosti. Sériová varianta studie GenH2 Truck nabídne při celkové hmotnosti 40 tun užitečnou hmotnost 25 tun. Dlouhý dojezd a vysokou užitečnou hmotnost umožní dvě speciální nádrže na kapalný vodík a mimořádně výkonný systém palivových článků. Tyto dva komponenty proto tvoří srdce koncepčního vozidla GenH2 Truck. Systém palivových článků bude v sériové variantě studie GenH2 Truck poskytovat nejvyšší výkon 2 × 150 kW, sada akumulátorů k tomu navíc přidá až 400 kW po omezenou dobu. Dva hnací elektromotory jsou v předsériové verzi koncipovány pro celkový trvalý výkon 2 × 230 kW a maximální výkon 2 × 330 kW. Točivý moment dosahuje hodnot 2 × 1 577 N.m, resp. 2 × 2 071 N.m.

KAPALNÝ VODÍK UMOŽNÍ ENERGETICKY NÁROČNÝ PROVOZ

Daimler Trucks preferuje kapalný vodík (LH2 – Liquid Hydrogen), protože v porovnání s plynným vodíkem má tento nositel energie v kapalném skupenství výrazně vyšší hustotu energie na jednotku objemu. Nákladní vozidla s palivovými články čerpají kapalný vodík do výrazně menších a díky nižšímu tlaku také mnohem lehčích palivových nádrží. Nákladní vozidla tak mohou mít větší nákladový prostor a vyšší užitečnou hmotnost. Současně mohou načerpat více vodíku, což výrazně prodlužuje dojezd. Sériově vyráběný GenH2 Truck bude tedy stejně jako nákladní vozidla s konvenčním pohonem na naftu vhodný pro dálkovou dopravu s obtížně plánovatelnými, vícedenními trasami, na nichž se každý den spotřebuje velké množství energie.

MERCEDES‑BENZ EACTROS LONGHAUL NABÍZÍ VÝHODY V PŘÍSLUŠNÝCH DRUZÍCH PROVOZU

Elektricky poháněné nákladní vozidlo Mercedes‑Benz eActros LongHaul pro dálkovou dopravu s napájením z akumulátorů bude nabízeno ve stejné třídě vozidel jako GenH2 Truck. Svými vlastnostmi se v mnoha ohledech vyrovná sériové variantě studie GenH2 Truck, resp. konvenčním nákladním vozidlům na naftu. Model eActros LongHaul má sice relativně krátký dojezd na jedno nabití, proti tomu však stojí vysoká energetická hospodárnost. Elektrické pohony napájené z akumulátorů vykazují mezi alternativními pohony nejvyšší účinnost. Dopravcům to v příslušných druzích provozu, pro které je eActros LangHaul koncipován, přinese značné výhody v podobě nízkých nákladů na energii. Velká část dálkové dopravy v praktickém provozu dopravců nevyžaduje ohledně vzdálenosti delší dojezd než cca 500 km, což eActros LongHaul umožní na jedno nabití. Legislativou stanovené přestávky pro odpočinek řidičů nákladních vozidel navíc v některých případech eliminují nutnost delšího dojezdu. Řidiči nákladních vozidel v EU si musí nejpozději po 4,5 hodiny řízení udělat přestávku dlouhou alespoň 45 minut. Během této doby lze díky velmi moderní nabíjecí technice doplnit velkou část energie pro další úsek cesty. Model eActros LongHaul tak bude správnou volbou pro dopravce, kteří pravidelně jezdí po plánovatelných trasách vhodné délky nebo s případnými možnostmi pro nabíjení.

NABÍJECÍ INFRASTRUKTURA PRO EACTROS LONGHAUL BUDE K DISPOZICI BĚHEM RELATIVNĚ KRÁTKÉ DOBY

Model eActros LongHaul bude uveden na trh v polovině desetiletí, tedy nějakou dobu před modelem GenH2 Truck. Dopravci si navíc ve svých provozních areálech mohou sami vybudovat potřebnou infrastrukturu pro nabíjení, a to během relativně krátké doby a s nízkými náklady. Nabíjení ve vlastním technickém zázemí představuje nejdůležitější předpoklad pro provozování vozidla s elektrickým pohonem a lze jím pokrýt hlavní oblast jeho využití. Další významnou složkou je příležitostné nabíjení k prodloužení dojezdu, například v místech nakládky nebo vykládky, kde musí elektricky poháněné nákladní vozidlo beztak stát. V budoucnosti bude stále významnějším pilířem také nabíjení na veřejně přístupných stanicích podél hlavních dopravních tepen. Nabíjecí infrastruktura s plošným pokrytím maximalizuje akční rádius nákladních vozidel s akumulátorovým elektrickým pohonem. K jejich konkurenceschopnosti přispějí také nové akumulátory s delší životností, které sníží celkové provozní náklady během životního cyklu vozidla.

MERCEDES‑BENZ EACTROS BUDE NABÍZEN VČETNĚ KOMPLEXNÍHO PORADENSTVÍ

Společnost Daimler Trucks představila na IAA 2016 jako první výrobce na světě těžké nákladní vozidlo s elektrickým pohonem. Na začátku roku 2018 oslavil výrobce světovou premiéru kompletně zdokonaleného modelu Mercedes‑Benz eActros, který od podzimu 2018 absolvuje intenzivní praktické testy u zákazníků. Poznatky ze zkušebního provozu u zákazníků jsou od té doby přímo využívány ke zdokonalování prototypů, aby dosáhly vyzrálosti vozidla pro sériovou výrobu. Sériově vyráběný eActros dosavadní prototyp v některých bodech – například v dojezdu, výkonu a bezpečnosti – ještě výrazně překoná. Daimler Trucks bude tato vozidla nabízet jako součást komplexního ekosystému, který bude zahrnovat také poradenství v oblasti elektromobility. Klienti obdrží například analýzy tras, přehled možných subvencí, podporu při začlenění vozidla do provozu vozového parku a návrhy vhodných řešení nabíjecí infrastruktury.

DAIMLER TRUCKS ZOHLEDNÍ PŘI PORADENSTVÍ KOMPLEXNOST NOVÉ NABÍDKY POHONŮ

Zákazníci budou v nadcházejících letech postaveni před výzvu vybrat si pro svá nákladní vozidla nejoptimálnější technologii pohonu – v závislosti na odvětví, segmentu a konkrétním využití. Cílem poradců společnosti Daimler Trucks je sestavovat na míru střižené nabídky z postupně rozšiřovaného portfolia pohonů. Přitom budou zákazníka doprovázet při každém kroku, aby mohli společně dojít k nejvhodnějšímu řešení pro vstup do světa elektromobility. Přístup společnosti Daimler Trucks k poradenství v oblasti elektrifikace flotil nákladních vozidel je založen na komplexní analýze požadovaného dojezdu a nabíjecí infrastruktury. Odborníci společnosti Daimler Trucks se také detailně zabývají možnostmi optimalizace nabíjecí infrastruktury a nabíjecích procesů.

Daimler Trucks kráčí svým pojetím ekosystému elektromobility po komplexní a globální cestě, na níž věnuje hlavní pozornost individuálním požadavkům zákazníků. Výrobce spolupracuje se specializovanými partnery ze všech důležitých odvětví, aby mohl zákazníkům nabídnout přístup k potřebným modulům. Společnost Daimler Trucks spustila na začátku letošního roku v dalším kroku globální iniciativu pro výstavbu nabíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla s akumulátorovým elektrickým pohonem. Daimler Trucks propojuje v rámci iniciativy s názvem „eTruck Charging Initiative“ hlavní zúčastněné strany – zákazníky s elektricky poháněnými nákladními vozidly, provozovatele elektrických sítí, dodavatele energií, výrobce nabíjecího hardwaru a poskytovatele nabíjecího softwaru – a tímto krokem urychluje společnou realizaci infrastrukturních řešení pro zákazníky s elektricky poháněnými nákladními vozidly.

Mercedes‑Benz Trucks Česká republika s. r. o.
www.mercedes‑benz‑trucks.cz