Moderní dětská dopravní hřiště z produkce AŽD

Světelná signalizovaná křižovatka ovládaná novým výukovým řadičem MD2+ Světelná signalizovaná křižovatka ovládaná novým výukovým řadičem MD2+

Společnost AŽD je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky pro městskou a meziměstskou dopravu a dalších technologií. A protože si je vědoma i své společenské odpovědnosti vůči široké veřejnosti, zaměřuje se také na bezpečnost na komunikacích, prevenci a dopravní výchovu prostřednictvím realizace dětských dopravních hřišť.

Dětská dopravní hřiště společnost AŽD nabízí jako komplexní řešení od projektové dokumentace po vlastní realizaci. V rámci projektové dokumentace odborníci nahlíží na dětská dopravní hřiště jako na veřejný prostor, který má sloužit nejen cílené dopravní výuce, ale i široké veřejnosti k volnočasovým aktivitám. Projektová dokumentace proto obsahuje veškeré požadavky BESIPu (oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích) na modelové situace, které mohou nastat v reálném provozu – světelná křižovatka včetně chodeckých tlačítek, signalizovaný železniční přejezd, výjezd integrovaného záchranného systému, nesignalizovaná křižovatka, kruhový objezd, přednosti zprava, zúžení na komunikaci, jednosměrka, autobusový záliv atd. Na přání zákazníka lze do projektu zařadit také veřejné osvětlení, oplocení, případně zázemí pro výuku. Protože společnost AŽD spolupracuje se zahradními architekty, vždy je snaha stavbu co nejcitlivěji začlenit do krajiny včetně zahradních úprav, návrhu mobiliáře a dřevěných herních prvků pro děti.

Jak už bylo uvedeno, společnost AŽD konzultuje svá řešení s koordinátory BESIPu a právě díky této spolupráci se podařilo implementovat společná řešení do nových realizací. Jednalo se především o návěstidla, svislá a vodorovná značení a některé dopravní situace, které se často na stávajících dětských dopravních hřištích vyskytují jen výjimečně.

Srdcem každého dětského dopravního hřiště je výukový mikroprocesorový řadič MD2+, který byl vyvinut odborníky společnosti AŽD. V letošním roce byl vylepšen o dotykový interaktivní čelní LED displej s vizualizací křižovatky včetně ovládání, kterým lze navodit různé dopravní situace. Řadič lze ovládat i vzdáleně prostřednictvím tabletu nebo chytrého mobilního telefonu.

Výukový řadič je možné přepínat do dvou režimů, automatického či manuálního. V automatickém režimu začne řadič dle nastavených časů cyklicky měnit jednotlivé nastavené fáze na křižovatce. Chodecká návěstidla se aktivují automaticky nebo po stisku příslušného chodeckého tlačítka, železniční přejezd je uveden do výstrahy každé tři minuty. Stejně tak je aktivována signalizace integrovaného záchranného systému. Je možné individuální nastavení těchto časů. V manuálním režimu řízení lze volit konkrétní dopravní situace křižovatek a výstražníků a ty libovolně zastavovat. Má to význam při výuce, kdy je stav signálů na křižovatce možné pozastavit.

Nejnovější řadič MD2+ je již v provozu na dvou hřištích ve Zlínském kraji a na jednom v kraji Olomouckém. Využití nejmodernějších technologií při realizacích stojí za tím, že za poslední čtyři roky společnost AŽD vybudovala a zrekonstruovala více než deset dětských dopravních hřišť.

Ing. Martin Ambrož, PRM
AŽD Praha s. r. o.


KOMPLETNÍ REALIZACE DĚTSKÝCH DOPRAVNÍCH HŘIŠŤ

  • Jeseník, Zlín‑Malenovice, Zábřeh a Pohořelice

DODÁVKY TECHNOLOGIE AŽD PRO DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

  • Svitavy, Kyjov, Ostrava‑Svinov, Havířov, Vsetín, Blansko, Benešov, Ostrava‑Mariánské Hory, Praha – Barrandov (Praha 5) a ZŠ Plamínkové 2 (Praha 4)