Na souši i na vodě. Sdružení Firesta – Fišer a Colas CZ postavilo dva mosty na unikátním plavebním kanálu

Výletní loď Florentina při své panenské plavbě pod mostem v Zelčíně (Foto: ŘVC) Výletní loď Florentina při své panenské plavbě pod mostem v Zelčíně (Foto: ŘVC)

Florentina je největší česká výletní loď, která brázdí především vltavské a labské vody již čtyřicet let. Loni v září si odbyla svou panenskou plavbu v malebných místech u Mělníka, kam se kvůli příliš nízkým mostům nikdy předtím dostat nemohla. Vraňansko-hořínský plavební kanál, který lodím umožňuje obeplout nebezpečné peřeje před soutokem Vltavy s Labem, prošel náročnou rekonstrukcí, která historicky cenné technické dílo ještě z dob habsburské monarchie zpřístupnila všem nákladním i výletním plavidlům.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) nechalo zmodernizovat nejen památkově chráněné zdymadlo v Hoříně, ale i sedm mostů na desetikilometrovém kanálu. Kvůli vyššímu průjezdu jsou tři z nich zdvihací, další čtyři pak byly nově postaveny tak, aby měly podjezdnou výšku 7 metrů.

Společnost Colas CZ se ve sdružení s firmou Firesta – Fišer podílela v letech 2020-2021 na stavbě dvou mostů na této unikátní vltavské vodní cestě. Šlo o kompletní přemostění ve Vrbně (na silnici III/24635), které bylo na konci své životnosti, a hospodářský most v Zelčíně, který s oblibou využívají cyklisté i návštěvníci nedaleké zoo. V obou případech původní stavby nahradily nové, vyšší mostní konstrukce. Ve Vrbně původní ocelovou konstrukci dělilo od hladiny 4,5 metru, nový most má podjezdnou výšku 7 metrů. Jde o trám ztužený obloukem na rozpětí 57 metrů, který je usazen na mostních opěrách. Stavaři nejprve vybudovali provizorní sjezdy a obslužné komunikace, harmonogram prací byl přitom mimořádně náročný. „Montáž a demontáž podpěrné konstrukce probíhala ve vypuštěném kanálu. Kvůli předem naplánované plavební uzávěře jsme to museli stihnout rychle,“ vysvětluje Štěpán Dvořák, stavbyvedoucí Colasu CZ.

Ani stavba druhého mostu v Zelčíně nebyla rutinní záležitostí. Kvůli nedostatečné únosnosti mostních konstrukcí se měnil způsob založení spodní stavby. Technicky zajímavé bylo také samotné uložení ocelové nosné konstrukce. Ta totiž na místo připlula na lodi po kanálu a na místě ji vyzdvihly dva vysokozdvižné jeřáby. I když šlo jak ve Vrbně, tak v Zelčíně o technické stavby, investor kladl velký důraz také na estetickou stránku, která podle zadání neměla narušovat historický ráz kanálu. Betonové části opěrných zdí jsou tak obloženy tak, aby vzhledově vypadaly jako původní kamenné opěry.

Vraňansko-hořínský plavební kanál, jehož celková rekonstrukce vyšla ŘVC s přispěním evropských fondů na 1,8 miliard korun, od loňska slouží výletním i nákladním lodím. Řidiči, pěší i cyklisté se zase přes kanál dostanou po nových přemostěních. Sdružení Firesta – Fišer a Colas CZ dvěma mosty na vltavské vodní cestě každopádně prokázalo, že umí stavět nejen na souši, ale i na vodě.

Colas CZ, a. s.
(Foto: Colas CZ)