Nosníky MS-I

Most ev. č. 35-069 na silnici I/ 35 na obchvatu Hořic – pohled na uložené nosníky Most ev. č. 35-069 na silnici I/ 35 na obchvatu Hořic – pohled na uložené nosníky

V současné době jsou pro spřažené nosné konstrukce mostů, ať už se jedná o jednopolové mosty, nebo o spojité vícepolové konstrukce, s výhodou používány tyčové prefabrikáty různých tvarů, například základního obdélníkového tvaru, tvaru „T“, tvaru „I“ a tvaru obráceného „T“.

Nosník MS-I je jako nový konstrukční prvek určený především pro spřažené nosné konstrukce mostů pozemních komunikací, silničních a železničních, pro nosné konstrukce inženýrských konstrukcí a pro nosné konstrukce pozemních staveb, průmyslových hal, s rozpětím polí v rozmezí 9,00 – 32,00 m. Jedná se o betonový tyčový prefabrikát tvaru obráceného „T“, výšky 0,50 – 1,40 m, tvořící společně se železobetonovou spřaženou deskou, často tloušťky 220 mm, roštovou nosnou konstrukci. Minimální počet nosníků v příčném řezu jsou 2, naopak maximální počet nosníků prakticky není omezen a vychází z celkové šířky nosné konstrukce, přičemž osová vzdálenost nosníků a se obvykle volí v rozmezí 1,00 – 1,50 m.

Výhodou tohoto technického řešení je především dosažení optimálního využití základních konstrukčních materiálů pro každou danou konstrukci budovanou z těchto nosníků. Výhody kombinace předem vneseného a dodatečného předpětí je možné využít především pro dnes často budované spojité nosné konstrukce, respektive nosné konstrukce o několika polích. V těchto případech lze daným technickým řešením dosáhnout významné úspory materiálů. Proti stávajícímu řešení, bez kabelů spojitosti, je možné například snížit počet nosníků v konstrukci nebo je možné výrazně snížit jejich konstrukční výšku. Výsledná úspora daného řešení potom může být v rozmezí 10 – 20 %.

Nosníky MS-I lze s ohledem na rozpětí a zatížení konstrukce prakticky navrhovat a vyrábět jako železobetonové, předem předpjaté, dodatečně předpjaté, a také s kombinací předpětí předem a dodatečného předpětí. Výroba tohoto nosníku navazuje na již dlouholetou tradici výroby tyčových prvků ve středisku PREFA v Novém Bydžově oblastního závodu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA společnosti M – SILNICE a. s. Pro výrobu těchto nosníků byla v roce 2019 vybudována nová moderní dráha, která plně odpovídá technickým standardům dnešní doby. Zcela nová je zejména technologie předpínání, která umožňuje zcela bezproblémové postupné vnášení předpětí do vyráběných nosníků.

Aktuálně je použití nosníků MS-I realizováno na rekonstrukci mostu ev. č. 35-069 na silnici I/35 na obchvatu Hořic v Královéhradeckém kraji. Jedná se o spojitou nosnou konstrukci silničního mostu o 15 polích s celkovou délkou nosné konstrukce 450,00 m. Na této konstrukci bude osazeno celkem 165 ks nosníků MS-I délky 29,20 m s konstrukční výškou 1,20 m. Při standardním řešení by pro danou konstrukci mostu bylo použito celkem 195 ks nosníků konstrukční výšky 1,40 m. Díky použití nosníků MS-I bylo tedy v daném případě možné snížit počet nosníků v příčném řezu z 13 na 11 ks a současně byla snížena konstrukční výška nosníků z 1,40 m na 1,20 m. Úspora v tomto případě je jen v počtu nosníků přibližně 15 %.

Další použití nosníků MS-I je v blízké budoucnosti připravováno na mostních objektech například na stavbě dálnice D35 v úseku Opatovice – Časy, na stavbě obchvatu silnice I/37 okolo Chrudimi a na stavbě obchvatu silnice I/38 okolo Havlíčkova Brodu.

M – SILNICE a. s.