Od června 2019 se jezdí po dalším úseku jihočeské dálnice D3 mezi obcemi Bošilec a Ševětín

Pohled na nadjezd z přeložky silnice II/603 na Bošilec Pohled na nadjezd z přeložky silnice II/603 na Bošilec

Před letními prázdninami se nám podařilo zprovoznit v plánovaném termínu 24. 6. 2019 další úsek důležité dálniční tepny, která by měla po jejím celkovém dokončení spojit Prahu s jihem Čech a dále s Rakouskem.

Jistě jsme tak potěšili spousty řidičů při cestě na dovolenou a hlavně obyvatele žijící v okolí stavby, kterým ubyla velká zátěž z dopravy, když se většina tranzitní dopravy přestěhovala právě na zprovozněný úsek dálnice. Jedná se o více než 8 km dlouhý úsek dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby je Společnost – Metrostav a. s., SWIETELSKY stavební s. r. o. a Doprastav, a. s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

 • Název stavby: Dálnice D3 0309/I, Bošilec – Ševětín
 • Vysoutěžená cena: 1,25 mld. Kč
 • Zhotovitel stavby: Společnost – Metrostav a. s., SWIETELSKY stavební s. r. o., Doprastav, a. s. (lídr Společnosti je Metrostav a. s.)
 • Termíny výstavby:
  • Zahájení: 24. 2. 2016
  • Zprovoznění: 24. 6. 2019
  • Dokončení: 24. 2. 2020
 • Délka hlavní trasy dálnice: 8 137 m
 • Kategorie hlavní trasy dálnice: D 27,5/120
 • Počet stavebních objektů: 92
 • Mostní objekty:
  • 5 na dálnici
  • 2 nadjezdy
  • 2 na ostatních komunikacích
 • Ostatní komunikace:
  • silnice II. tříd: 2 (celková délka 5 822 m)
  • silnice III. tříd: 3 (celková délka 1 129 m)
  • místní komunikace: 2 (celková délka 797 m)
  • obslužné komunikace: 16 (celková délka 3 616 m)

Autor: Metrostav a.s., divize 4