Prefabrikované ochranné římsy při rekonstrukcích mostů

Ukázka mostní prefabrikované římsy Ukázka mostní prefabrikované římsy

Při rekonstrukcích mostů je možné využít prefabrikovaných konstrukčních panelů z polymerického betonu. Tyto prvky, které fungují jako ochranné mostní římsy, slouží současně i jako ztracené bednění při lití betonu.

Polymerický beton je velmi odolný materiál, který ochrání most před nepříznivým počasím i působením chemie. Při výrobě umožňuje vytvořit hladký i různě profilovaný povrch, včetně individuálního zakřivení prvku římsy.

Na vnější ploše prvku je vrstva z gelcoatu, kterou je možné barevně upravit. Mostní římsy tedy plní nejen ochrannou funkci, ale mohou i povýšit estetický dojem z mostní stavby.

Při rekonstrukci mostu na ulici Kežmarská ve Spišské Sobotě byl zvolen obdélníkový tvar prvku pod označením MG01 400.  Na jaře 2022 proběhla instalace 66 ks dílů ve zvolené šedé barvě na hranu mostu, která také slouží jako odkapová hrana.

Více o mostních prefabrikovaných římsách naleznete ZDE.