„Špunt“ na trase Chrudim – Vysoké Mýto zmizel o dva týdny dříve

Hutnění podkladních asfaltových vrstev Hutnění podkladních asfaltových vrstev

Dopravní „špunt“ ucpávající v obci Kočí přetíženou silnici z I/17 z Chrudimi do Vysokého Mýta, zmizel o 14 dní dříve, než určoval smluvní termín. Společnost Swietelsky stavební, závod Dopravní stavby Východ oblast Pardubice, ho zprovoznila 2. června.

Stavba, jejímž investorem bylo ŘSD Správa Pardubice, zahrnovala plochu zhruba 2 470 m2, která procházela obcí od křižovatky s místní silnicí III/3583 až na její konec. Silniční těleso se kompletně rekonstruovalo, včetně výměny neúnosného podloží a vše završila pokládka asfaltových vrstev. Objížďka vedla po silnici II/355 a II/358 přes Chrast, a právě na ní se tvořily kolony a extrémně vytížená silnice se ucpávala.

„Termín se podařilo zkrátit díky vysokému nasazení pracovních kapacit, dobré organizaci a přípravě výroby. K radosti místních občanů, kolem jejichž domů jsme se pohybovali, řidičů, trávících čas v kolonách i investora a krajských úředníků, protože na Chrudimsku se samozřejmě opravují i další komunikace,“ říká Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice závodu dopravních staveb Východ společnosti Swietelsky stavební.

Výsledný termín se zkrátil i přes počáteční komplikaci a koordinaci projektu poté, co obec přišla s dodatečnými požadavky na uložení trubek nově budované splaškové kanalizace. S tím harmonogram nepočítal a prakticky to znamenalo dalších 10 dní práce.

„Díky vstřícnosti Správy ŘSD Pardubice se ale podařilo včas schválit uložení potrubí do silnice I. třídy a první větev splaškové kanalizace neprodleně ukončit,“ vysvětluje Martin Lukeš.

BĚHEM ROKU ZDRAŽIL ASFALT

Stavbaři se zde museli vyrovnat i s charakteristickým jevem dnešních kontraktů. Zatímco vysoutěžená cena smlouvy z května 2018 vycházela z tehdejších ekonomických podmínek, o rok později v čase zahájení stavby, se především ceny vstupních materiálů – asfaltů výrazně změnily. Tedy zdražila se výroba asfaltových směsí. Tomu se nevyhnula ani technologicky moderní Obalovna Týniště, v níž je jedním ze společníků i sama firma Swietelsky stavební. Obalovna splňuje všechny kvalitativní a výkonové požadavky správců komunikací i soukromých investorů na ochranu životního prostředí a vyrábí kompletní sortiment asfaltových směsí včetně jejich výroby podle specifikací zákazníka.

OBCI ODLEHČÍ AŽ D35

Přestože je nyní silniční průtah obcí Kočí dokončen, její dopravní zátěži odlehčí až dokončení dvou úseků rozestavěné dálnice D35, která by z ní měla odvést tranzitní kamionovou dopravu.

Na stavbě dálnice se podílí i společnost Swietelsky stavební, závod Dopravní stavby Východ oblast Pardubice se sídlem v Chrudimi, která je členem sdružení D35 Časy – Ostrov spolu s Eurovií a Metrostavem. Na úseku dlouhém 14 700 metrů Swietelsky zajišťuje Křižovatku MÚK Ostrov v km 30,018, napojení silnice I/17, přeložku silnice III/32273, přístupové a provizorní komunikace, čtyři přeložky vodovodů a úpravy meliorací včetně úpravy koryta a DUN v MÚK Ostrov a veškeré přeložky plynovodu.