ELTRAF, a. s.: Dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů

Výrobní areál ELTRAF, a. s. Výrobní areál ELTRAF, a. s.

Společnost ELTRAF, a. s. byla založena v roce 1994 a postupně se vypracovala v jednoho z nejkomplexnějších výrobců kioskových trafostanic a technologických kontejnerů s dodávkami do České republiky i mnoha dalších zemí světa. V současné době dodává široký sortiment kioskových trafostanic a technologických kontejnerů vlastní výroby v České republice, od konstrukční a projektové přípravy, přes výrobu, vybavení technologiemi, až po osazení na stanoviště a zprovoznění. Výrobní program pokrývá níže uvedené i další segmenty nejen v dopravě, stavebnictví a energetice.

1) Trafostanice

  • A. Drážní
  • B. Celobetonové kompaktní
  • C. Celobetonové s vnitřní obsluhou
  • D. Aluzinkové

2) Ocelové a plechové kontejnery

  • A. Technologické kontejnery
  • B. E-housy
  • C. Kontejnery pro zařízení decentralizovaných zdrojů el. energie

3) Rozvodny a spínací stanice

  • A. Ocelové
  • B. Betonové

4) Transformátorové kryty
5) Kiosky pro drážní technologie

TRAFOSTANICE

Drážní trafostanice a kiosky pro drážní technologie jsou využívány pro široké množství aplikací od napájení až po řízení drážních technologií. V reakci na probíhající unifikaci drážních rozvodů na 22 kV je sortiment současných velmi rozšířených 6kV trafostanic pro dráhy rozšířen i na 22kV trafostanice ELTRAF vyvinutých na míru pro dráhy. Nově vyvinuté drážní trafostanice na 22 kV jsou rozměrově víceméně stejné jako současné 6kV trafostanice tak, aby při projektování a realizaci 22kV trafostanic ELTRAF pro dráhy bylo možné vycházet ze současného osvědčeného standardu při zachování malých půdorysných rozměrů, jako v případě 6kV trafostanic. Díky využití bohatých zkušeností se zkoušením trafostanic ELTRAF podle nejnovějších norem a předpisů s důrazem nejen na kvalitu, ale zejména i bezpečnost, 22kV drážní trafostanice ELTRAF úspěšně prošly zkouškami dle ČSN EN 62271-202, ed. 2 z roku 2014 (harmonizovaná v souladu s normou IEC 62271-202:2014) a jsou úspěšně vyzkoušené, jak střídavým napětím průmyslového kmitočtu 55 kV, tak i atmosférickým střídavým napětím 125 kV.

Celobetonové blokové transformovny ELTRAF, a. s. jsou vyrobeny nejmodernější technologií zvonového lití, která umožňuje složení jen ze dvou částí. Jeden celek tvoří, jak v případě kompaktních, tak pochozích transformoven s vnitřní obsluhou, bezespárý odlitek vany s pláštěm zhotovený z jednoho kusu betonu, aby byla zaručena perfektní izolace proti vlhkosti a maximální doba životnosti, na který je posazena jednolitá betonová střecha. Celobetonové trafostanice ELTRAF jsou ideálním řešením pro rychlou a hospodárnou stavbu trafostanic a rozvoden s důrazem na ekologii, životní prostředí a bezpečnost obsluhy i kolemjdoucí veřejnosti. Dveře transformovny jsou vyrobeny z prvotřídního eloxovaného hliníku zajišťujícího dlouhou dobu životnosti, hezký vzhled a šetří provozovateli značné náklady na údržbu transformoven po celou dobu jejich dlouhé životnosti.

Trafostanice ELTRAF splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost obsluhy a veřejnosti a jsou zkoušeny podle nejnovějších předpisů a norem, mj. ČSN EN 62271-202, ed. 2 z roku 2014 a předpisu STL Guide k ČSN EN 62271-200, ed. 2 (IEC 62271-200:2011), které zahrnují bezpečnostní hlediska a charakteristiky zajišťující ochranu obsluhy a veřejnosti před nebezpečími vycházejícími z nejnovějších celosvětových zkušeností a poznatků v problematice kovově krytých rozvaděčů vn a blokových transformoven vn/nn, a obsahují podstatné změny v zpřísnění požadavků na zkoušky, kterým musí být podrobeny blokové transformovny vn/nn, které mohou být montovány do elektroenergetické distribuční soustavy.

Celobetonové kompaktní trafostanice ELTRAF jsou vyráběny v několika modifikacích nově až do výkonu 2 × 1 600 kVA, včetně přípravy pro elektromobilitu a dobíjecí stanice. Kompaktní bloková transformovna nabízí díky svým malým rozměrům snadné urbanistické začlenění do prostoru a snadnou montáž.

Aluzinkové blokové trafostanice jsou ideálním řešením pro rychlou, hospodárnou a estetickou stavbu odběratelských/dodavatelských stanic vn/nn a vnitroareálových rozvoden. Výhodou je nízká hmotnost, nenáročná údržba, snadná a bezpečná manipulace a dlouhodobá životnost. Dno stanice současně slouží jako nepropustná jímka v případě havárie a je z vnitřní strany opatřena olejivzdorným nátěrem. Trafostanice je vyrobena ze speciálního plechu aluzink složeného z 55 % hliníku, 43,4 % zinku a 1,6 % křemíku. Dominantní vlastností tohoto materiálu je vynikající odolnost proti korozi, která několikanásobně předčí žárově pozinkované plechy.

OCELOVÉ A PLECHOVÉ KONTEJNERY

Společnost ELTRAF má mnohaleté bohaté zkušenosti s výrobou kontejnerů, které dodala do několika desítek zemí světa. Výrobní program společnosti pokrývá technologické kontejnery pro široký sortiment technologií od kogeneračních jednotek až po technologie důlních strojů. Dalším typem kontejnerů ve výrobním programu jsou kontejnery pro zařízení decentralizovaných zdrojů el. energie, zejména pro regulaci frekvence v síti a uskladnění elektřiny včetně rozšířené kombinace s FVE, modulární datová centra a tzv. E-housy. Rozměry kontejnerů se pohybují až do velikosti cca 20 × 4 × 4 m (d × š × v). V případě potřeby ještě větších rozměrů jsou kontejnery, s ohledem na přepravní limity, skládány z více modulů na místě. Provedení kontejnerů je volitelné dle přání zákazníka, přičemž nabízená řešení obsahují například zateplení, odhlučnění, požární odolnost, odnímatelné boky a střechy, nátěry do přímořského podnebí a mnoho dalších řešení. Společnost ELTRAF kontejnery nejen vyrábí, ale také je vyzbrojuje technologií dle přání zákazníka, od klimatizačních jednotek, topení, zabezpečovacích a požárních systémů, systému automatického hašení, elektroinstalace, rozvaděčů, až po výrobu a zapojení elektrických kabelů komunikačních i silových na napěťových hladinách nn i vn.

ROZVODNY A SPÍNACÍ STANICE

Díky velmi širokému výrobnímu programu ELTRAF vyrábí rozvodny a spínací stanice jak v celobetonovém, tak oceloplechovém provedení. Spínací stanice ELTRAF splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost obsluhy a veřejnosti a jsou zkoušeny podle nejnovějších předpisů a norem na odolnost proti účinkům vnitřního obloukového zkratu speciálně s odtlakovacím kanálem. Kromě osazení a zapojení instalované technologie včetně kabelových propojů, ELTRAF, ve spolupráci s mateřskou společností AZ Elektrostav, a. s., dodává také rozvaděče nn vyrobené na klíč dle požadavků zákazníka.

Ing. Milan Kloubec, Ph.D.
ELTRAF, a. s.