Fórum koľajovej dopravy

14. března 2023 - 15. března 2023

Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy je významnou udalosťou v kalendári medzinárodného železničného odvetvia. Každoročne sa na podujatí stretávajú zástupcovia európskych inštitúcií, železničných spoločností a manažérov infraštruktúry, ministerstiev i akademickej obce z krajín V4 a ostatných členských štátov EÚ.

Témy konferencie:

  • Stratégia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku do roku 2050
  • Vysokorýchlostné trate vers. modernizácia koridorov na rýchlosť do 200 km/h
  • Technický a technologický progres v železničnej doprave
  • Integrácia verejnej osobnej dopravy – komplexné a efektívne riešenia
  • Diagnostika, monitoring a digitálne inžinierstvo

Více informací