Konference Dopravní infrastruktura popatnácté

Přijeďte na 15. konferenci Dopravní infrastruktura do Zámeckého pivovaru Litomyšl. Koná se ve středu 16.9.2020 a ve čtvrtek 17.9.2020. Vyslechnete zde 55 přednášek v šesti programových blocích a moderovaný diskusní panel. Tradiční odborná multimodální konference se koná na Zámeckém návrší v Litomyšli již čtvrtým rokem a počet delegátů se neustále zvyšuje.

Zatímco v roce 2017 jich do Litomyšle přijelo 305 (oproti 128 v roce 2016 v Praze), v roce 2018 se zúčastnilo konference již 458 delegátů a v roce 2019 dokonce 484 delegátů. Letos bychom se rádi dostali na počet 600 delegátů. Právě pro tento počet máme zajištěno ubytování v Litomyšli, ostatní ubytovací kapacity se nacházejí v blízkém okolí, popřípadě ve Vysokém Mýtě a v České Třebové. Podařilo se nám zvětšit výstavní halu EXPO, takže pro vystavovatele je k dispozici čistá výstavní plocha 520 metrů čtverečních. Hojnou účast a zájem o konferenci si vysvětlujeme jednak tím, že jde o tradiční multimodální odbornou akci, která je atraktivní pro řadu firem podnikajících v oborech silniční i železniční infrastruktury. Jednak okouzlujícím dojmem Zámeckého návrší a všech jeho památek, jednak opravdu pestrým a nabitým programem přednášek s důrazem na inovativní přístupy a technologie, jednak silnou podporou všech investorů a institucí, jejichž představitelé se pravidelně konference zúčastňují a vystupují na ní. Program přednášek pro Vás připravuje již pátým rokem dvaatřicetičlenný Sbor poradců, který se schází pětkrát ročně na svých pravidelných sněmech a jehož členové mají rozděleny garance za jednotlivé programové bloky přednášek.

Historie konference sahá až do roku 2006, kdy se konala poprvé v Masarykově koleji ČVUT v Praze pod názvem Bezpečná dopravní infrastruktura. Během své patnáctileté historie se vyprofilovala do stavu, ve kterém ji můžete osobně navštívit a poznat.

Letos je pro Vás připraveno 55 přednášek v šesti programových blocích, většina z nich má časovou dotaci pro prezentaci jen 10 minut, některé vybrané prezentace pak mají prostor 15 minut. Závěrečných 10 minut v každém bloku je určeno pro rozpravu. Podrobnosti najdete v tištěné i v digitální edici sborníku příspěvků. A navíc již potřetí proběhne oblíbený moderovaný diskusní panel: Kudy kam?

V bloku 1 – LEGISLATIVA – EXEKUTIVA – FINANCOVÁNÍ zazní celkem 10 přednášek, mimo jiné o zdrojích pro realizaci infrastrukturních projektů, o aktuálně projednávaných zákonech pro urychlení přípravy a výstavby dopravní infrastruktury v Poslanecké sněmovně PČR, o rekodifikaci stavebního práva, o prioritách ŘSD ČR, Správy železnic a ŘVC ČR. Pozvání k vystoupení obdrželi i ministr dopravy Karel Havlíček a zástupci MMR a MŽP Marcela Pavlová a Vladimír Dolejský.

V bloku 2 – ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA je připraveno 8 přednášek, mimo jiné o pilotních projektech VRT, o zvyšování rychlosti na 200 km/h, o snižování nehodovosti na železničních přejezdech a o přesunu přeprav ze silnic na železnice.

Dalších 7 přednášek je připraveno v paralelním bloku 3 – SPRÁVA A ÚDRŽBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. Pojednávají například o nedestruktivní diagnostické metodě betonových mostů, o nových postupech při majetkoprávním vypořádání silnic, o správě a údržbě mostů v zahraničí, o rozestavěnosti D35 v úsecích Opatovice – Časy – Ostrov, či o zavádění systému hospodaření s vozovkou na ŘSD ČR.

V bloku 4 – BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU – zazní celkem 9 přednášek, mimo jiné o poznatcích z hloubkové analýzy dopravních nehod, o možnostech ovlivňování následků tragických dopravních nehod, o strategii bezpečnosti silničního provozu na léta 2021 až 2030, o aktualizované Evropské Direktivě o řízení bezpečnost dopravy a další.

Blok 5 – DISKUSNÍ PANEL - KUDY KAM? bude moderován Martinem Kolovratníkem a Pavlem Švagrem, kteří budou pokládat otázky na tělo devíti představitelům veřejného i privátního sektoru v oblasti dopravní infrastruktury a jejího rozvoje. Najdeme cestu pro zásadní průlom v přípravě a výstavbě liniových staveb nebo zase budeme další rok čekat na zázrak? Záznam diskusního panelu bude opět k dispozici na webu konference.

Celkem 12 přednášek vyslechnete ve čtvrtečním bloku 6 – STRATEGIE – VIZE – PLÁNOVÁNÍ. Budou se věnovat  zejména plánům udržitelné mobility, koncepční přípravě dopravních staveb u nás a v zahraničí, simulaci pěších proudů, moderním způsobům zjišťování intenzit dopravy, praktickým zkušenostem se zaváděním BIM u nás i v zahraničí, transformaci ŘSD ČR na akciovou společnost a dalším tématům.

Poslední blok 7 – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ zahrnuje celkem 9 přednášek s tématy fragmentace krajiny a její ochrana, úskalí povolovacího procesu liniových staveb, proces EIA, řešení hlukové zátěže a světelného znečištění aneb Jsou na vině ekoteroristé, úředníci, projektanti či investor?

V Litomyšli Vás nečeká jen perná práce a desítky přednášek, mysleli jsme i na odpočinek a na kulturu. Můžete se zúčastnit setkání Sboru poradců, partnerů a přednášejících během předvečera konference v konírně a v kočárovně rokokového zámku Nové Hrady. Společenský večer bude zahájen hudební produkcí Pavly Švestkové a dětského pěveckého sboru Lilium v piaristickém Chrámu Nalezení svatého Kříže.

Účast delegátů i vystavovatelů na konferenci můžete průběžně sledovat na transparentním webu, bezprostředně po dokončené online registraci se najdete v seznamech účastníků.

Online registrace delegátů i vystavovatelů byla právě spuštěna. Těším se na setkání s Vámi na malebném Zámeckém návrší. Podrobnosti najdete na www.kdi.cz. Stojí za to přijet ...

Jindřich Volf
starosta Sboru poradců konference Dopravní infrastruktura