Seminář Technický dozor stavebníka na pozemních stavbách již 4. března

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Využijte poslední možnost se přihlásit na online seminář, který se bude konat ve čtvrtek 4. března 2021. Akce je orientována na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře, který pořádá společnost SEKURKON, s.r.o., je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu. Seminář Technický dozor stavebníka na pozemních stavbách je určen pracovníkům stavebních firem, projektantům, stavebním úřadům, nezávislým profesionálům poskytujícím technický dozor a širokou stavební veřejnost. Lektory této online akce budou JUDr. Petra Adámková, Ph.D. a Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Na programu jsou tyto bloky:

 1. Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce.
 2. TDS ve vazbě na veřejné stavební právo (vybrané zákony a prováděcí předpisy, novelizace stavebního zákona, vliv nového stavebního zákona na činnost TDS), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník, připravované změny PD dle nového SZ).
 3. TDS ve vazbě na soukromé právo – příkazní smlouva, smlouva o dílo, vybrané problémy praxe - vady, záruky, reklamace, spoluodpovědnost za vady.
 4. Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Časový harmonogram:

 • 08.45 - 09.00 Registrace účastníků
 • 09.00 - 10.45 Blok 1 a 2 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
 • 10.45 - 10.55 Přestávka
 • 10.55 - 12.30 Blok 3 (JUDr. Petra Adámková, Ph.D.)
 • 12.30 – 12.45 Přestávka
 • 12.45 - 14.15 Blok 4 – Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách (Ing. Martin Mohapl, Ph.D.)
 • 14.15 – Předpokládané ukončení semináře

Účastníci obdrží prezentaci v pdf. a osvědčení o účasti. Seminář je akreditován MVČR pro průběžné vzdělávání pro úředníky s přiděleným číslem akreditace AK/PV-161/2018. Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT -1 bod, ČKA – 2 body. Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Více informací o akci a registrační formulář najdete ZDE.