Blíží se seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek. Letos je rozšířen o speciální betony

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams ve středu a čtvrtek 10. a 11. března 2021. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206+A1. Účastníci kurzu, který pořádá společnost SEKURKON, s.r.o., získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci e-mailem. Akce je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A2 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.

Seminář je určen projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů. Přednášet budou doc. Ing. T. Klečka, CSc., doc. Ing. K. Kolář, CSc. doc. Ing. J. Litoš, Ph.D. a Ing. P. Reiterman, Ph.D.

Programové zaměření:

  1. den
  • Cement, kamenivo
  • Přísady, příměsi, záměsová a ošetřující voda
  • Vlastnosti a zkoušení speciálních betonů

  1. den
  • Experimentální diagnostika betonu a betonových konstrukcí, trhliny v betonových konstrukcích
  • Aplikace experimentálního vyšetřování konstrukcí v praxi
  • Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu
  • Koroze betonu

Více informací o akci a registrační formulář najdete ZDE.