Články

Inovatívne modulárne variantné riešenie UDS 132. Návrh polohovateľnej kabíny pre teleskopické rýpadlo

Inovatívne modulárne variantné riešenie UDS 132. Návrh polohovateľnej kabíny pre teleskopické rýpadlo

V súčasnosti sa v oblasti vývoja mobilných pracovných strojov využíva princíp navrhovania modulárnych flexibilných konštrukcií. Vytvárajú sa variantné konštrukcie strojov z dôvodu dosiahnutia väčšej efektívnosti, menšej ekonomickej náročnosti, a to pri zachovaní realizácie viacerých pokrokových pracovných technológií.