Přístaviště ve Štětí dokončuje Metrostav pod bedlivým dohledem kachen

publikováno:
autor:
Budoucí přístaviště se již rýsuje. Budoucí přístaviště se již rýsuje.

Vodáci, kteří letos vyrazí na hausbótech a motorových člunech na Labe, mohou letos v létě pohodlně vyvázat své lodě ve Štětí na Litoměřicku. Stavbaři Metrostavu pro ně do měsíce dokončí nové přístaviště, jediné na pravém břehu dolního Labe proti proudu nad Nučnicemi.

V současnosti vystrojují dřevem a elektroinstalací ocelovou konstrukci hlavního mola a připravují montáž sklopných výložníků, které budou sloužit k vyvazování plavidel. Zatímco ostatní veřejná mola přístavišť v Česku jsou obvykle plovoucí, ta nově budovaná ve Štětí a souběžně v Roudnici nad Labem budou pevná. Díky poloze v jezové zdrži totiž budou čelit jen minimálnímu kolísání hladiny.  

Stavbu střeží kachny.„Naším nejsložitějším úkolem bylo založení a montáž hlavní konstrukce. Ocelové piloty jsme vrtali do dna řeky z nasypané štěrkové lavice. Segmenty kotevního mola jsme osazovali pomocí šedesátitunového jeřábu a montážníci je připevňovali k pilotám z lodi,“ prozrazuje vedoucí projektu z Metrostavu Jan Zeman a vytahuje z rukávu přírodovědnou historku: „Kromě běžného stavebního dozoru tu máme ještě jeden zvířecí, kachny. Na začátku výstavby se nás bály, ale postupně si zvykly a teď už nás kontrolují prakticky každý den. Zavítala sem ale i spousta dalších zvířat, třeba labutě, a dokonce i bobr,“ směje se. 

Inspirace pro námořníky i cyklisty

Cílem projektu je vybudovat stání pro malá plavidla ve Štětí na pravém břehu Labe, tedy v oblasti, kde přístaviště dosud chybělo. Nové molo umožní bezpečné, spolehlivé a komfortní vyvazování plavidel s bezbariérovým přístupem. Ke kvalitnímu napojení na vodní cestu přispěje návazná investice města v podobě nového chodníku mezi přístupovou lávkou a přilehlou cyklostezkou. „Dostatečná síť veřejných přístavišť je základním předpokladem pro rozvoj turistického ruchu a sportovní a rekreační plavby. Bez ní se totiž turista cítí na vodní cestě ‚izolován‘ bez možnosti vystoupit na břeh,“ říká Lubomír Fojtů z Ředitelství vodních cest.

Molo ve Štětí bude lodím sloužit již brzy.Základem technického řešení přístaviště je ocelové molo s délkou přes 60 metrů, založené na pilotách. Na něm bude dřevěná pochozí paluba s protiskluzovou úpravou. Samotné vyvazování plavidel bude zajišťovat šest sklopných výložníků, k němuž bude možné vyvázat až dvanáct plavidel najednou. Na molu budou k dispozici tři odběrné sloupky s elektřinou pro jejich napájení během stání. Kvůli riziku povodňových stavů či větších průtoků budou vodotěsné a mechanicky odolné. 

Výstavba přístaviště pro malá plavidla ve Štětí byla zahájena v září 2022 a měla by být dokončena letos v červenci. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest ČR, zhotovitelem společnost Metrostav. Řeka Labe reprezentuje společně s Vltavou nejdůležitější vodní cestu u nás. Jde o jedinou vodní spojnici s přístavy v Severním a Baltském moři a součást transevropské dopravní sítě TEN-T.

Metrostav se v posledních letech podílel hned na několika významných vodních stavbách po celém Česku: modernizaci plavební komory Hořín s unikátním zdvižným mostem, rekonstrukci vodního díla Hněvkovice na Českobudějovicku či protipovodňových opatřeních v Hranicích na Moravě. Letos pracuje na výstavbě bezpečnostního přelivu pro vodní dílo Orlík a dokončuje rekonstrukci Staroměstského jezu v Praze.