Robert Masarovič: Naše výhybky se osvědčily od saharského tepla po ruskou zimu

Foto: Pražské strojírny Foto: Pražské strojírny

Loňský rok byl pro firmu Pražská strojírna a. s., která se zabývá především vývojem a výrobou kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu, velmi úspěšný. Objem zakázek byl rekordní, rozšířily se exportní možnosti a investice do strojního parku i do pracovního prostředí sehrály významnou roli v dalším zvýšení produktivity práce. Neméně pozitivně vidí Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny, pro svou firmu i nadcházející období.

 

Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.Na čem aktuálně v Pražské strojírně pracujete?

Aktuálně již pracujeme na projektech pro rok 2023 a dále. Dokončujeme projekt do Hannoveru, připravujeme čtyři projekty do australského Melbourne, investiční akce Vozovna Hloubětín, Divoká Šárka, Palmovka, Újezd a prodloužení tratě Holyně–Slivenec. Dále brousíme kolejový svršek v metru pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

provádíme tvrdonávary na kolejovém svršku v Praze, vyrábíme obruče pro tramvaje. Práce máme skutečně obrovské množství.

 

Jak široké jsou vaše obchodní zájmy z geografického hlediska?

Dominantní sférou našeho zájmu je kontinentální Evropa v celé své šíři, avšak druhý největší zákazník je ve městě Melbourne v Austrálii. Máme i zakázky v Africe a v Jižní Koreji. Současná geopolitická situace nás k naší smůle připravila o rozjednané zakázky v Ruské federaci a v Bělorusku. Stabilně dodáváme své produkty do Spolkové republiky Německo, do Polska a na Slovensko.


Je podstatná část vaší činnosti směrovaná do zahraničí?

Export mimo Českou republiku je více než 1/3 našich tržeb. Tramvajová doprava má v zemích Evropy odlišnou podporu. Asi lze konstatovat, že cena tramvajové dopravy v České republice je jedna z nejnižších v Evropě, ne-li úplně nejnižší. Městská hromadná doprava je ve všech městech na světě více či méně subvencovaná. Mimo Českou republiku a Slovensko je subvencovaná méně a je kladen větší důraz na strategický rozvoj. Se stále se rozvíjejícími a rostoucími městskými aglomeracemi je tramvajová doprava a metro klíčem k trvalému rozvoji a ekologickému životu.

Kde vidíte nějaký zajímavý nový obchodní potenciál v této nelehké době?

Především se obávám, že dobu jsme si učinili nelehkou z velké části sami. Exponenciálně rostoucí ceny pohonných hmot napříč Evropou stimulují podstatnou část obyvatel používat městskou hromadnou dopravu. Očekáváme výraznější nárůst počtu přepravených cestujících ve všech dopravních podnicích v zemích Evropy, z toho samozřejmě plyne i mnohem větší opotřebení kolejových konstrukcí a přepravních médií. Náš obor je konzervativní, nevznikají žádné převratné novinky, vývoj a inovace se koncentrují na snížení opotřebení kolejových konstrukcí a prodloužení intervalů zásadní údržby. Naše výhybky jsou osvědčené od saharského tepla po ruskou zimu. Za posledních pět let jsme si vybudovali velmi dobré jméno po světě, naše konstrukce jsou kvalitní a mnohé vydrží. Zákazníci se nám vrací a tomu jsme moc rádi. Podařilo se nám proniknout až na trh do Jižní Koreje.

Středisko svařování ve výrobních halách

Co byste vy osobně rád na tramvajové dopravě v České republice změnil?

Na západ od České republiky je trošku odlišný model péče o tramvajovou dopravu. Infrastruktura je mnohdy pronajatá soukromým společnostem na mnoho desítek let. Jsem hluboce přesvědčený, že hromadná doprava v České republice je na špičkové světové úrovni. Co bych já změnil, kdybych měl tu pravomoc, tak bych odpolitizoval hromadou dopravu a vytvořil velký tlak na strategické řízení. Chybí nám definice hromadné dopravy na 20–30 let úzce spojená se strategií rozvoje daného města a celé oblasti. Co je pro nás bohužel velmi specifické, je obrovská byrokracie.

Která česká města si uvědomují výhody tramvajové dopravy a jsou ochotná do ní investovat?

V naší zemi si všechna města, která mají tramvajovou dopravu, uvědomují její klíčový význam pro rozvoj. Všechna do ní investují v rámci svých možností a v rámci svých nastavených finančních parametrů. Dopravní podniky v České republice jsou

plné vynikajících profesionálů a srdcařů. Za těch šest let jsem nepotkal komunálního politika, který by tramvajové dopravě nefandil, a je úplně jedno, z jaké byl politické strany.

Jaké domácí zakázky pro vás byly v poslední době klíčové?

Za poslední tři roky byla samozřejmě významná výstavba plzeňské vozovny Slovany. Byl to finančně i materiálně obrovský projekt, který se protáhl přes tři roky. Bráním se označit nějaký projekt jako klíčový. Každou jednu výhybku, výměnu či přejezd pro každého našeho zákazníka považujeme za klíčové. Velmi si vážíme důvěry každého našeho zákazníka, který svěří do našich rukou výrobu své kolejové infrastruktury. Přes naše výhybky jen v České republice jede ročně několik desítek milionů cestujících a to je závazek.

Smyčka Depo Hostivař – schéma rozsahu dodávky

V Praze se vám letos podařilo dokončit novou tramvajovou smyčku v Hostivaři. Čím je tento projekt významný?

Vybudováním této smyčky vznikl nový přestupní uzel tramvaj, metro a autobus. Pro zákazníky Dopravního podniku Praha je to významné ulehčení a zpřístupnění dopravy.

Jak dlouhá je plánovaná životnost kolejnic, výhybek a dalších komponentů, které dodáváte?

Životnost všech dodávaných celků je přímo úměrná intenzitě dopravy, která je na nich realizována. Životnost výhybek ve vozovně bude přesahovat 20 let s pravidelnou údržbou, životnost extrémně namáhaných výhybek v centrech měst bude kolem pěti let, opět s pravidelnou údržbou. Například v Praze po dohodě s náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem jsme realizovali pilotní projekt výhybek s výrobně provedeným tvrdonávarem přímo na míru dané křižovatce, dále jsme inovovali dodávaný typ výhybky o zakalené dno pod jazykem. Tyto úpravy prodlouží servisní interval nejméně o 50 % a prodlouží životnost konstrukcí nejméně o 30 %. V současné době tyto projekty běží v pilotním režimu a jeví se jako velmi úspěšné. Jenom pro zajímavost, takovýto pilot trvá dva až tři roky v provozu. Je za tím spousta měření a úprav.

Jak konkrétně probíhá následný servis a péče o kolejové systémy?

Údržba je rozdělena do dvou částí: první část realizuje každý dopravní podnik sám a je to běžná údržba vyčištěním a promazáním systémů. Naše druhá část spočívá v průběžném nastavení systémů a v provádění tvrdonávarů na kolejovém svršku po opotřebení tramvajemi.

Jak výrazně ovlivnila výrobu ve vaší firmě současná energetická krize?

Naprosto zásadně. A cena elektrické energie bude od příštího roku nejméně 3x vyšší, cena plynu bude vyšší až od roku 2024. Obáváme se však, že plyn nebude už tuto zimu. Z řetězů utržená inflace nám zdražila dodávky materiálu i o 100 %.

Dvě obráběcí centra VHC 50-XTS od výrobce AXA, jedna z posledních velkých investic do strojního parku strojírny

Reaguje na to Pražská strojírna konkrétními kroky?

Neklamné znaky blížící se krize byly patrné již v roce 2020. V tom roce jsme se rozhodli pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechách továrny. Letos jsme získali povolení k připojení do distribuční sítě a v březnu 2023 spustíme 996 kilowattů vlastní výroby elektrické energie. Samozřejmě jsme byli nuceni upravit koncové ceny naší produkce všem našim zákazníkům. Vymyslet, jak nahradíme plyn, na to máme celý rok 2023. Dílčí kroky ke snížení energetické náročnosti realizujeme posledních pět let v rámci firemní strategie. Jsou to výměny oken, zateplení světlíků a výměny všech vstupních vrat.

Lze v dlouhodobých plánech brát v úvahu více variant vývoje?

Společnost řídíme přijatou strategií na pět let. Všechny parametry okolí podniku se změnily a budeme muset změnit i svou strategii. První, kdo ji bude číst, bude naše dozorčí rada, proto se omlouvám a nebudu na tento dotaz obsáhleji reagovat. Samozřejmě máme vždy připravených několik scénářů vývoje. Bylo tomu tak i v minulosti a bude tomu tak i nadále.

Výrobní halů Pražské strojírny ve Vinoři v Praze 9

Na domácím trhu jste se etablovali jako špička v oboru. Jak důležité je ve vašem oboru sledovat trendy a přicházet s novinkami?

Snažíme se o inovace každému zákazníkovi na míru. Každá nabídka je tedy připravená přímo na konkrétní potřebu daného zákazníka. A směrem dovnitř společnosti je stanovená cesta trvalého zlepšování a zvyšování produktivity práce a výroby. Investičně posilujeme jednotlivé výrobní uzly tak, aby za jednotku času byly schopny vyprodukovat více kvalitní produkce. Poskytujeme komplexní záruku, rychlý a kvalitní záruční i pozáruční servis.

Které tradiční hodnoty vyznáváte a pomohou vám přenést se přes toto komplikované období?

Na prvním místě vyznávám fair play. Jak směrem dovnitř společnosti, tak směrem ven. Věřím ve spojení továrny a komunity, kde fabrika působí. Věřím v otevřenou komunikaci se spolupracovníky firmy. Věřím, že problémy se mají řešit hned a zametání pod koberec je mor. Věřím, že slovo dané chlapem se má dodržet. A hlavně – věřím v sílu zdravého rozumu.

Jaký bude letošní rok pro Pražské strojírny z hlediska hospodářských výsledků?

S potěšením musím konstatovat, že i tento rok bude rekordní a překročíme půlmiliardovou metu v tržbách. Snažili jsme se udržet investiční apetit a nahrazovat klíčové výrobní uzly novými výkonnými stroji, které nám pomůžou dosahovat vyšší produktivity. Cítíme značné prostorové omezení, jež jsme schopni kompenzovat pouze vyšší produktivitou jednotlivých částí výroby. Bohužel se blížíme limitům.