Železniční přejezdy jsou odvodňovány polymerbetonovými žlaby MEA DRAIN

Polymerbetonové žlaby MEA DRAIN Polymerbetonové žlaby MEA DRAIN

Odvodnění železničních přejezdů, kde jsou odvodňovací prvky vystaveny extrémní zátěži, musí splňovat mnoho parametrů. Žlaby musí odolávat vysoké dynamické zátěži od brzdících a rozjíždějících automobilů, splňovat nároky na dostatečnou hydraulickou kapacitu a také odolat zimním technickým posypům.

Většinou se na železničních přejezdech uplatňuje zátěžový, odolný monolitický systém DM2000 s velkým průtočným profilem pro zachycení nadměrného objemu dešťových vod.

Alternativou je využití polymerbetonového žlabu s krycím litinovým roštem. Ten byl instalován na železničním přejezdu v Božíčanech. Byl zvolen polymerbetonový systém MEADRAIN ENS 4000, který má integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranu a těsnící spojovací drážku. Zesílená konstrukce žlabu je uzpůsobena pro přenášení dynamických sil do konstrukce vozovky a tak zvyšuje samotnou odolnost žlabu, který odolává zatížení až F900 kN.

Více o zátěžových žlabech ENS 4000 na: https://www.mea-odvodneni.cz/ens-4000/sortiment/14.