Gefos se na dopravních stavbách nezastavil

Železniční uzel Pardubice Železniční uzel Pardubice

I přes neobvyklou situaci způsobenou koronavirovou pandemií společnost GEFOS a.s. pokračovala v téměř neomezeném tempu při realizaci projektů v oblasti dopravních staveb. Jako významný dodavatel v tomto segmentu zajišťovala geodetické služby nejen na stavbách v České republice, ale i v zahraničí.

V červenci 2020 byla zahájena realizace jedné z největších současných železničních staveb – Modernizace železničního uzlu Pardubice, kde firma GEFOS vykonává funkci hlavního geodeta stavby a zajišťuje pro výstavbu i provozní geodetická měření. Pokračuje i Optimalizace trati Lysá n. Labem – Čelákovice, jejíž součástí je i nový ocelový most přes Labe (na obou stavbách je objednatelem Eurovia CS, Elektrizace železnic Praha aj.).

V portfoliu realizací v nedávném období nechybí ani stavby tramvajových tratí. V Ostravě provádí GEFOS pro COLAS CZ geodetická měření při výstavbě pevné jízdní dráhy v rámci rekonstrukce tramvajové trati na ulici Výškovická – 1. úsek, mezi ulicemi Čujkovova a Svornosti. V Praze má firma GEFOS uzavřenu rámcovou smlouvu s Dopravním podnikem, a tak byly realizovány projekty rekonstrukcí tramvajových tratí v ulicích Starostrašnická – V Olšinách a Komunardů přímo pro investora.

Aktuálně se také rozbíhají projekty Správy železnic na přestavby železničních přejezdů, tj. přejezdů, které jsou určené pro modernizaci a zvýšení zabezpečení. V předprojektové fázi GEFOS prováděla zaměření podkladů pro projekty přímo pro Správu železnic a nyní se bude účastnit společně s partnery vlastní realizace.

V rámci dalších plánování a přípravy projektů Správy železnic, konkrétně výstavby vysokorychlostních tratí (tzv. VRT), se firma GEFOS např. aktuálně podílí na úseku Poříčany – Světlá n. Sázavou, kde provádí zaměření podkladů pro studii a projekt.

Pozadu samozřejmě nezůstávají ani silniční a dálniční stavby. U těch se podařilo udržet stabilní zajištění geodetických prací i u velkých realizací, např. výstavby dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř nebo obou částí akce D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek – připojení na D48. V letošním roce budou také dokončeny práce na výstavbě dálničních odpočívek, konkrétně odpočívce Studený v km 70,1 na D1 a odpočívce Ladná v km 44,5 na D2.

Po dokončení posledních geodetických prací na východní části obchvatu Opavy na silnici I/11 v roce 2020 (pro sdružení IDS Olomouc-M-Silnice-Kareta) bude GEFOS pokračovat v geodetickém zajištění na části západní (tentokrát pro Metrostav Infrastructure), jejíž výstavba začala rovněž v minulém roce.

Co se týká zahraničních projektů, tak ty byly realizovány zejména na územích Německa a Rakouska. Pro možnost zahájení nebo pokračování dodávek geodetických prací byla, samozřejmě, nezbytná součinnost objednatelů nebo přímo investorů. Bez deklarací, že se jedná o projekty významné či přímo kritické infrastruktury by přeshraniční dojíždění na staveniště nebyla možná, zejména v těch nejkritičtějších měsících pandemie. Hned první vlna se v dubnu 2020 dotkla výjezdů na montáže ocelových konstrukcí mostů přes Dunaj v rakouském Linci a přes Rýn v německém Schiersteinu, druhá vlna pak zahájení prací na mostě v německém Duisburgu (opět přes Rýn).

Zůstaneme-li v segmentu dopravy, i když ne přímo u dopravních staveb, ale u dopravních prostředků, provádí firma GEFOS i specializovaná průmyslová měření ve strojírenských závodech. Mezi tyto dodávky patří například zaměření kolejových vozidel v různých stupních výroby nebo rekonstrukce, např. kontroly geometrie svařovacích přípravků podvozků, nebo odstrojených skříní vagónů či lokomotiv pro projekty modernizace. Za zmínku ještě stojí to, že pro tato měření jsou používány měřické přístroje umožňující jak 3D skenování, tak měření s přesností setin milimetru.

Ing. Michal Pavlík
obchodní ředitel
GEFOS a.s.