Novou branou do české metropole bude terminál Dlouhá Míle

publikováno:
autor:
Terminál Dlouhá Míle. Terminál Dlouhá Míle.

První seznámení s Prahou pro cizince a cestování do světa pro nás bude příjemnější. Zajistí to připravovaná železniční trať, která prodlouží linii metra A až na Letiště Václava Havla. Její součástí bude moderní terminál Dlouhá Míle.

Architektonický návrh, za nímž stojí AFRY a Pavlíček Hulín architekti, splňuje přísné požadavky na kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a technického řešení. Poskytne komfort cestování srovnatelný s nádražími evropských metropolí. Terminál bude stát v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, Obchodního centra Šestka a Pražského okruhu.

„Vznikne nový dopravní uzel, který vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a později i s tramvajemi,“ vysvětluje Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic. Jeho prioritou je nejen funkčnost, bezpečnost a snadná orientace, ale také atraktivita prostředí, které motivuje k využívání hromadné dopravy, což je jedna z klíčových urbanistických preferencí pro budoucnost.

EFEKTNÍ A ÚČELNÁ STŘECHA

Dominantou budoucího moderního a plně bezbariérového terminálu je jeho zastřešení. Výška střechy se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti, následně po křivce stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní části s přestupem na vlak. Umožňuje pohodlně přestupovat tzv. suchou nohou a zároveň cestujícím usnadní orientaci. Velkorysá střecha totiž sama slouží jako intuitivní navigační systém, jehož nejvyšší bod univerzálním jazykem sděluje, kde je vstup.

Právě jednoduchost pohybu a co nejkratší doba transferu mezi autobusem a vlakem byla základním parametrem při architektonickém navrhování stanice, kterou budou ve velké míře používat zahraniční návštěvníci, pro něž je český jazyk často nepřekonatelnou překážkou.

ZELENÉ ŘEŠENÍ

Střecha je ve střední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní. Její jižní část bude obsahovat fotovoltaické panely, které pokryjí spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti.

Řešení neopomíná ani doprovodné funkce terminálu, jako jsou prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče apod. Tyto prostory budou vytápěné a kryté. Architektonická studie počítá i s možnou potřebou navyšovat kapacitu parkoviště v budoucnu až na přibližně 2 100 stání, a to postupným nahrazováním jednotlivých částí úrovňového parkoviště až sedmi čtyřpatrovými parkovacími domy.