Jasoň Svoboda: Světlo může vypadat lépe. I na železničních stanicích a v podchodech

Uběhly už dva roky, kdy jsem se svými kolegy ze SUDOPU začal vymýšlet návrhy odlišného způsobu osvětlování, než jsme byli do této doby zvyklí. Jedná se zejména o návrhy osvětlení venkovních prostorů železničních stanic, zastávek a jejich nedílných součástí – navazujících podchodů a zastřešení. S příchodem LED osvětlení, které už je delší dobu na vzestupu, se otevřely možnosti, které nám právě tento typ osvětlení nabízí.

První vlaštovkou byla železniční stanice Česká Lípa, kde jsme společně s Ing. arch. Tomášem Pechmanem zapustili svítidla do zastřešení nástupišť, podchodů a zastřešení výpravní budovy.

Po realizaci a kladných ohlasech v médiích bylo jasné, že tento směr železnici sluší.

Dalším návrhem jsme začali řešit osvětlení na pražském hlavním nádraží, kde se připravovala rekonstrukce zastřešení na pátém až sedmém nástupišti. Chtěl jsem docílit po vzoru České Lípy ještě lepšího detailu, a sice zapustit svítidla navazující v celé linii takzvaně nepřerušovaně. Zahájil jsem proto spolupráci s dodavateli svítidel a chtěl jsem po nich posunout vizi osvětlení tímto směrem.

Jejich přístup hodnotím kladně. Nosili návrhy možného provedení svítidel, které jsme postupně konzultovali se zaměstnanci Správy železnic, od kterých jsme potřebovali získat další poznatky z praxe ohledně montáže a demontáže samotných svítidel, postupy k výměně světelných zdrojů a přístupu ke svítidlům z pohledu vandalismu. Čím více jsme se blížili k finální podobě svítidla, o to víc jsem věděl, že použití tohoto svítidla bude komplexní a vhodné nejen pro zastřešení nástupišť.

Dnes můžu potvrdit, že úsilí se vyplatilo. I když se rekonstrukce zastřešení nástupišť na hlavním nádraží nakonec nekonala v původně plánovaném rozsahu, svítidla jsme usadili do projektu výstupu ze severního podchodu na hlavním nádraží. Mezitím probíhaly změny projektů v dalších železničních stanicích, kde jsme také použili tento typ osvětlení.

Jako nejtěžší se ukázalo prosazení těchto změn v oblasti mostních konstrukcí. Tímto zdravím hlavně kolegy mostaře do Hradce Králové, kteří se mnou museli mít velkou trpělivost. Nakonec jsme našli v mnoha případech společnou cestu, jak svítidla zapustit do mostních konstrukcí. Původní návrhy pouze umístit svítidla přisazením na konstrukci mostu (podchodu), nebo ještě hůře kabelové vedení vést ve viditelných plastových žlabech, jsou nyní překonané a tento způsob se již vyskytuje v co nejmenší míře.

Jako příklad lze uvést právě probíhající rekonstrukci železničního uzlu Pardubice. Svítidla jsou v tuto chvíli plně funkční na prvním a druhém nástupišti. V současnosti se tento typ osvětlení na zastřešeních stal trendem pro velké železniční stanice i malé přístřešky na železničních zastávkách. Jsem rád, že jsme se stali nositeli tohoto řešení.

Jasoň Svoboda